Psykologisk Institut

Mimi Yung Mehlsen

Lektor

Vejlederbrev - specialevejledning

Jeg holder meget af at være specialevejleder. At følge den studerendes læringsproces gennem arbejdet med specialet og at bidrage til at fuldende psykologiuddannelsen med et selvstændigt og ofte spændende projekt er altid lærerigt. 

For den studerende kan udvælgelsen af et specialeemne, behandlingen af det og den månedlange skriveproces være en krævende proces. Jeg ser det, som min opgave som vejleder at hjælpe den studerende bedst muligt igennem dette forløb. Min erfaring fra vejledning af efterhånden en hel del specialer har imidlertid lært mig, at det varierer en del, hvad den bedste hjælp er. Nogle studerende har behov for hjælp til at formulere sig klart, nogle til at fokusere, mens andre har behov for at kunne forholde sig kritisk til empiri eller egne idéer.

Efter min mening afspejler den gode specialevejledning den studerendes behov, samtidig med at den flytter grænserne for, hvad der hidtil har været akademisk muligt. Det er derfor en fordel, hvis man som studerende på forhånd har gjort sig nogle tanker, om hvilke behov man har (læs: "Hvad har jeg normalt svært ved?") og hvor man gerne vil flytte sig hen (læs: "Hvilken indsats er jeg villig til lægge i det?"). Behov og ambitioner kan selvfølgelig revideres undervejs og bør løbende tages op til diskussion som en del af vejledningsforløbet.

Selvom jeg tilstræber, at specialevejledningen er individuel, så forløber den normalt under følgende rammer:

  • Vejledningsmøder er baseret på et skriftligt oplæg fra den studerende.
  • Det skriftlige oplæg er fra 0,5 til max 10 sider. Det behøver ikke at være færdig tekst eller tekst, der skal indgå i specialet i den fremsendte form.
  • Oplæg fremsendes et par dage før vejledningsmødet.
  • Hel eller delvis fjern-vejledning via telefon eller mail er mulig. Jeg skriver så kommentarer i fremsendte tekster og returnerer til den studerende. Betingelsen for et fjern-vejledningsforløb er dog, at den studerende møder personligt frem, hvis jeg skønner det nødvendigt.
  • Jeg hjælper gerne med kvantitative analyser, men den studerende skal selv kunne gennemføre (og forstå) analyserne.
  • Jeg læser max 2/3 af det færdige speciale.

Jeg er som vejleder ikke god til at opstille ydre strukturer for specialeforløbet, som deadlines eller ikke aftalte opfølgninger. Har man som studerende behov for dette, skal det aftales eksplicit som en del af vejledningsforløbet, og man skal selv gøre opmærksom på det.

Mine faglige interesser er sundhedspsykologi/biologisk psykologi, gerontopsykologi, livslang udvikling og kvantitativ forskningsmetode. Uden at være ekspert har jeg vejledt specialer inden for de fleste kliniske områder, men kan kun tilbyde procesvejledning i emner inden for børn- og unges udvikling, KI, AO og pædagogisk. Jeg vejleder meget gerne empiriske specialer. Jeg har vejledt både kvantitative og kvalitative specialer, men er bedst hjemme inden for det kvantitative område.

Er der noget du, som studerende har brug for at få uddybet, så send mig en mail.

Held og lykke med specialeskrivningen.

Venlig hilsen Mimi