Aarhus Universitets segl

Michael Væth

Professor emeritus/emerita

Profile photo

Michael Væth

Professor emeritus/emerita

  • Institut for Folkesundhed - Biostatistik
Adressetype: Postaddresse.
Bartholins Allé 2
1260
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: vaeth@ph.au.dk

Uddannelse

Cand.stat. (MSc). Københavns Universitet, 1974
Lic.scient. (PhD). Aarhus universitet 1979

Tidligere ansættelser

1974-1979 Adjunktvikar og kandidatstipendiat, Afdeling for Teoretisk Statistik, Aarhus Universitet
1979-1983 Forskningsrådsstipendiat, Afdeling for Teoretisk Statistik, Aarhus Universitet
1984-1994 Lektor, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Aarhus Universitet
1987-1989 Research Scientist, Radiation Effects Research Foundation, Hiroshima, Japan
1992-1993 Research Scientist, Radiation Effects Research Foundation, Hiroshima, Japan
1994- Professor, Institut for Biostatistik (fra 2005, Institut for Folkesundhed) Arhus Universitet

Udvalgte aktiviteter

Institutleder, Institut for Biostatistik, 1994-2000
Medlem af censorkorpset i matematik og statistik, 1994-
Medlem af en internationale ekspertgruppe nedsat for at vurdere de videnskabelige studier af Thule ulykken. 1995
Expert Adviser. Department of Statistics, Radiation Effect Research Foundation, Hiroshima, Japan, 1995 - 2014
Administrator af Vestdansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforums statistiske konsulenttjeneste 1997- 2014
EU Risk Management Specialised Expert, et ekspert panel etableret af det europæsike lægemiddelagentur (EMEA) 2004-
Medlem af Forskerpanel vedrørende radiofrekvente elektromagnetiske felter, 2004-2007
Medlem af bestyrelsen for forskerskolen i Biostatistik 2004-2008
Medlem af bestyrelsen for Kost, Kræft og Helbred (Kræftens Bekæmpelse), 2010-2014
Medlem af Panel 5, Public health and health-related research. Evaluation of research in biology, medicine and health in Norway. Norges Forskningsråd 2010-2011
Medlem af programstyret for klinisk forskning. Norges Forskningsråd, 2011-2015

Vejledning og bedømmelsesopgaver

Specialevejleder for 25 MPH-studerende, medvejleder for 7 phd studerede
Medlem af bedømmelsesudvalg for 18 lektorater og 11 professorater i Danmark. Medlem af bedømmelsesudvalg for 3 professorater i Norge.
Medlem af bedømmelsesudvalg for 8 phd-afhandlinger og en disputats i Danmark. Medlem af 2 disputatsudvalg i Norge og 1 disputatsudvalg i Sverige.

Ansvarlig for undervisningsforløb

Kursusleder og/eller underviser i kurser i statistik ved lægeuddannelsen (2006-2010), ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (2010-2015), ved suppleringsuddannelsen (2006-2009) og ved MPH-uddannelsen (1996-2003) ved Århus Universitet. Kursusleder og/eller underviser ved postgraduate kurser og phd kurser i biostatistik (1977-2005). Kursusleder og underviser i kurset Befolkningssundhed og demografi på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab (2010-2014).