Michael Rehling

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Michael Rehling

 Michael Rehling (MR) blev født i København i 1947. Blev student fra Øregård Gymnasium i 1966. Studerede musik ved Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1967-70. Blev cand. med. ved Københavns Universitet januar 1977 og speciallæge i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin i 1986.

MR tiltrådte i 1989 en stilling som ledende overlæge ved Århus Kommunehospital med henblik på at udvikle specialet i Århus. Fra 1992 indbefattede ledelsen også Skejby Sygehus. Fratrådte lederstillingen i 2009 for at koncentrere sig om undervisning og forskning i en ansættelse som forskningsoverlæge. Han har været lektor ved "Det sundhedsvidenskabelige Fakultet", Aarhus Universitet siden 1989.

MR var formand for det videnskabelige selskab "Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin" i perioden 1993-96. Har desuden været medlem af diverse forskningsudvalg og bestyrelser herunder "Klinisk Institut", Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Han har siden 2007 været medlem af det videnskabelige panel ved "Ugeskrift for Læger"

MR har en stor videnskabelig produktion med over 100 publikationer hovedsageligt omhandlende hjerte/kredsløb og nyrefysiologi. Han blev dr.med. i 1993 ved afhandlingen: "Kliniske nyrefunktionsundersøgelser med enkelt injektion af 99mTc-DTPA".

MR har en omfattende undervisningsaktivitet i ind- og udland og han har bidraget til såvel danske som udenlandske lærebøger.

MR modtog i 2009 Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicinsk hæderspris for sit omfattende arbejde indenfor specialet, såvel hvad angår organisation som ledelse, undervisning og forskning.