Aarhus Universitets segl

Michael Møller Hansen

Professor

Michael Møller Hansen

Profil

Jeg er professor ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet. Mit forskningsfelt er populationsgenetik/populationsgenomik og evolutionsbiologi. Jeg analyserer genetiske og genomiske data med henblik at afklare, hvordan populationer er forbundet med hinanden, hvordan deres demografiske historie har udviklet sig over kortere og længere tidsrum, og hvordan de genetisk er tilpasset deres lokale miljøer. I særdeleshed er jeg interesseret i, hvordan populationer er tilpasset nuværende klimaforhold og hvordan de genetisk kan tilpasse sig de igangværende klimaforandringer. I den forbindelse interesserer jeg mig også for epigenetik, dvs. modifikationer af DNA'et som ikke ændrer selve den genetiske kode, men ikke desto mindre har store tilpasningsmæssige konsekvenser for organismer. Jeg er desuden stærkt interesseret i indavl, hvor helt nye genomiske analysemetoder gør det muligt at analysere indavl i vilde populationer. Jeg undersøger, hvordan indavl påvirker truede populationers og arters risiko for at uddø, og hvordan man aktivt kan forøge deres chancer for at overleve ved at tilføre ny genetisk variation fra andre populationer ("genetic rescue").

Min forskning fokuserer på fisk (og især ål), pattedyr, fugle, ferskvandsmuslinger og insekter. 

Profil

Forskningsområder:

  • Populationsgenetik og -genomics
  • Conservationgenetik og -genomics
  • Tilpasning
  • Artsdannelsesmekanismer
  • Epigenetik

Vis alle (179) »

Vis alle (3) »

Vis alle (33) »

Vis alle (2) »

ID: 2170709