Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Michael Jørgen Hansen

Seniorrådgiver

Uddannelse

2011: PhD in Engineering, Aarhus University

2005: Cand.agro fra KVL

2002: BSc i Landbrugsvidenskab fra KVL

1998: Matematisk student fra Nordfyns Gymnasium

Erhvervserfaring

2014-2016: Senior Project manager, SEGES Pig Research Centre

2011-2014: Post doc, Aarhus University, Department of Engineering

2008-2011: ErhvervsPhd-studerende hos SKOV A/S og Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

2007-2008: Konsulent hos AgroTech, Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation

2005-2007: Konsulent hos Dansk Svineproduktion

2003: Volontør hos Danske Slagterier, Landsudvalget for Svin

2001-2003: Studentermedhjælper hos Landbrugsraadet


Nøglekvalifikationer

Måling af lugtstoffer, herunder særlig fokus på reducerede svovlforbindelser

Analysemetoder: PTR-MS, GC-ASD, GC-SCD, TD-GC/MS

Udvikling og dokumentation af miljøteknologi

Forsøgsdesign, statistik og databehandling

PRESENT POSITION

Senior adviser, Aarhus University, Department of Engineering
Jeg er seniorrådgiver ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, hvor jeg er en del af forskningsgruppen for "luftkvalitet og emission". Jeg er uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet) i 2005 og PhD i ingeniørvidenskab fra Aarhus Universitet i 2011. Mit primære arbejdsområde er ammoniak- og lugtemission fra husdyrproduktion med særligt fokus på analytiske målemetoder til kvantificering af ammoniak og kemiske lugtstoffer fra produktionssystemer og miljøteknologier. Derudover varetager jeg myndighedsbetjening i forhold til Miljø- og Fødevareministeriet.