• Frederiksborgvej 399, 7410, A1.08

  4000 Roskilde

  Danmark

1992 …2023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskning

Det overordnede fokus for min forskning er at forsøge at forstå, og om muligt forudsige, ændringer i havfuglebestande. Jeg arbejder både med egentlige bestandsanalyser baseret på demografiske data, og med de underliggende mekanismer og årsager. Den sidste del er i høj grad baseret på sporing af fuglenes bevægelser med elektroniske dataloggere, og analyser af deres adfærd. Min forskning er baseret både i Arktis – primært Grønland – og i Danmark.

Rådgivning

Jeg rådgiver de danske miljømyndigheder i forhold vedrørende havfugle, fx i relation til udbygning af havvind. Desuden rådgiver jeg både danske miljømyndigheder og internationale samarbejdsorganisationer (OSPAR, HELCOM, ICES, AEWA) om havfuglebestandes status samt om udvikling af indikatorer for dette. Endelig rådgiver jeg grønlandske miljømyndigheder og internationale organisationer (CAFF under Arktisk Råd) om havfugles status i Arktis, påvirkninger fra fangst/jagt og bæredygtig forvaltning.

Samarbejder og Formidling

Jeg har et meget omfattende netværk af samarbejdspartnere indenfor havfugleøkologi, omfattende forskere og institutioner i alle lande omkring Nordatlanten. Desuden samarbejder jeg tværfagligt både indenfor og udenfor Aarhus Universitet, fx med oceanografer og marinbiologer.

Undervisning

Jeg er for tiden ikke direkte involveret i undervisning, og mit primære bidrag til at udvikle en ny generation af forskertalenter er gennem min rolle som vejleder for studerende og som medlem af instituttets ph.d.-programudvalg. Før i tiden har jeg undervist på kurser i Faunaøkologi og Forvaltning, og jeg giver indimellem offentlige foredrag, fx på Folkeuniversitet.

Eksterne ansættelser

Seniorforsker, Lancaster University

1 nov. 200231 aug. 2007

Emneord

 • Fugle
 • Klimaændringer
 • Marin økologi
 • Økologi

Fagområder

 • Havfugleøkologi
 • Bestandsøkologi
 • Demografisk modellering
 • Movement ecology

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Morten Frederiksen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller