Aarhus Universitets segl

Mette Vaarst

Seniorforsker

Mette Vaarst
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Aktionsforskning og kvalitativ forskning vedrørende rådgivning, daglige pasningsrutiner, samt landmænds og landbrugstilknyttede aktørers valg og opfattelse af dyrevelfærd, rolle i landbruget, driftsledelse, udvikling, lovgivning og sammenhænge mellem forskellige aspekter af husdyrbruget og økologien.

Udvikling af landmandsgrupper i form af f.eks. Staldskoler og Farmer Field Schools, med fokus på situeret og transformativ læring, empowerment og legitim perifer deltagelse i en fælles udvikling inklusiv udvikling af det omkringliggende lokalsamfund har blandt andet skrevet en masterafhandling om emnet i Sundhedsantropologi. Ti års projektarbejde i Rwenzori i Vest-Uganda med udvikling af Farmer Family Learning Groups (bl.a. The Rwenzori Experience og A Critical Dialogue Discussion Notes). 

Forskning i dansk, europæisk og global økologi / agro-økologi med fokus på husdyrholdet (især malkekvægbruget), diversitet i landbruget, udfordringer i forhold til regeludvikling og forskellige tilgange til de økologiske principper og værdier. I forbindelse hermed deltagelse i flere EU netværk og samarbejde med internationale forskergrupper og organisationer.

Forskning i tropisk husdyrhold, især små landbrug, eventuelt med malkekvæg (særlig fokus på flåtbårne sygdomme, mastitis og management), samt forskning og udvikling af Farmer Field School konceptet til forskellige lokale kontekster.

Beskrivelse af dyrevelfærd og udvikling af metoder til vurdering af og dialog om dyrenes sundhed, sygdomme og velfærd, med særlig vægt på de økologiske principper og værdier såsom naturlighed, harmoni og menneskelig omsorg for dyrene, blandt andet med udvikling af værktøjer til vurdering af dyrevelfærd i danske økologiske malkekvægbesætning, som f.eks. Koliv-100 og Kvieliv-100 Kalveliv-100 Forskning i private besætninger vedrørende sygdomshåndtering og sundheds- og velfærdsfremme i malkekvæghold, især økologisk malkekvægbrug, blandt andet med udgangspunkt i kliniske vurderinger af dyrenes sundhedstilstand. Gennem de seneste år stærk fokus på strategier til at undgå sygdom og nedsætte behovet for sygdomsbehandlinger ved at lave sundhedsfremmende tiltag, blandt andet i aktionsforskningsprojektet, som ledte frem til erfaringsindsamlingen SUNDHED FREMFOR MEDICIN

Deltager i hverdagens debat om økologi udvikling i og udenfor Danmark.

Økologik 3 ved TV2NORD december 2018

Forskerne har øje på ko-kalv problematikken

Tvungen rådgivning er selvmodsigende

Vis alle (358) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 2450