Aarhus Universitets segl

Mette Svart Kristiansen

Lektor

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITÆ 

Lektor, ph.d. Afd. for Arkæologi, Aarhus Universitet

E-Mail: markmsk@cas.au.dk

 

UDDANNELSE

Ph.d. Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, tildelt 04.07.2007. Afhandling med titel: Bag gårdsleddet. Arkæologiske studier af den middelalderlige bondegård i Danmark.

Cand. mag Middelalder- og renæssancearkæologi med sidefag i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet. Speciale med titel: En middelalderlig gård i Tårnby, 1996

 

ANSÆTTELSER

Lektor. Afd. For Middelalder- og Renæssancearkæologi, nu Afd. For Arkæologi. Aarhus universitet 01.08.2007-

Adjunkt. 01.02.2000-31.07.2007 samme sted

Afdelingsleder 2007-09, 2012-15

Ansættelser med ledelsesansvar på større arkæologiske udgravninger

1993-1995: Udgravningsleder på udgravning i Tårnby, Amager forud for etablering af landanlægget til Øresundsbroen v. Københavns Amtsmuseumsråd.  Redaktør 1999-2002 og hovedforfatter til den efterfølgende antologi Tårnby. Gård og landsby gennem 1000 år. Højbjerg 2005 (571 sider).

1996-1998: Udgravningsleder på udgravning af Kongens Nytorv i København forud for etablering af Metroring 1, Københavns Bymuseum

 

FORSKNINGSOMRÅDER OG VEJLEDNING

Gårde, bygninger og boligkultur i middelalder og nyere tid, særligt den agrare bebyggelse

Udgravnings- og registreringsmetoder, særligt på kulturlagslokaliteter

Faghistorie og udvikling af nyere tids arkæologi

Vejledning af studerende på alle niveauer og af juniorforskere