Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mette Skou Hedemann

Seniorforsker

Profile photoMette Skou Hedemann
Seniorforsker
Institut for Husdyrvidenskab - Molekylær ernæring og forplantning
Blichers Allé 20
D25, 3310
8830 Tjele
Danmark
E-mail: mette.hedemann@anis.au.dk
Mobil: +4551448783
Telefon: +4587158078
Web: http://pure.au.dk/portal/da/mette.hedemann@anis.au.dk
ORCHID: 0000-0002-1164-4405

ProfilMit primære forskningsområde er LC-MS (hplc-massespektrometri) baseret metabolomics. Metabolomics er en teknik, hvor man analyserer metabolitter i biologiske prøver, f.eks. plasma- eller urinprøver. Metabolitter er nedbrydningsprodukter, der skabes når næringsstofferne forbrændes. Metabolomics er eksplorativ dvs. man måler mange stoffer i en og samme måling uden på forhånd at have fastlagt, hvilke komponenter man analyserer for. På den måde kan metoden afsløre ukendte effekter, som man ellers ikke ville have fundet, fordi man ikke forventede dem.

LC-MS baseret metabolomics benyttes i forbindelse med analyse af prøver fra vores dyremodeller. Vi arbejder med grise, som er fistuleret forskellige steder i tarmkanalen og grise, som har permanente
katetre i blodbanen (f.eks. i portåren). Vi har således mulighed for at indsamle prøver af tarmmateriale og blodprøver på forskellige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med fodring. Derudover arbejder vi også med intakte grise, rotter og mink.

Et af de vigtigste forskningsområder er undersøgelser af kulhydraters omsætning i mave-tarmkanalen og deres effekt på optagelsen af næringsstofferne. Vha. LC-MS baseret metabolomics undersøger vi om der sker ændringer i omsætningsvejene når der fodres med forskellige typer eller koncentrationer
af kostfibre og vi forsøger at kortlægge hvorvidt ændringerne har sundhedsmæssige konsekvenser.

Jeg arbejder også med mink, hvor problemstillingen vedr. fedtlever er det primære fokus. Vi har undersøgt effekten af forskellige cholinniveauer i foderet og benytter LC-MS baseret metabolomics til at finde markører for fedtlever.

Mit sekundære forskningsområde er fordøjelsesfysiologi, hvor jeg beskæftiger mig med, hvorledes fravænning og/eller foderets sammensætning (primært kulhydratfraktionen) påvirker fordøjelsesenzymernes og tarmmorfologiens udvikling hos grise og mink.

Education

1994: PhD at The Royal Veterinary and Agricultural University of Denmark

1990: MSc in Biochemistry. University of Southern Denmark

Employment

2007-: Senior scientist, Aarhus University, Department of Animal Science

1998-2007: Senior scientist, Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition

1994-1998: Scientist, DIAS, Dept. of Nutrition

1991-1994: Research fellow, The Danish Research Academy/National Institute of Animal science, Department of Animal Physiology and Biochemistry

Research

My main research areas are:
1) Non-targeted liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) based metabolomics. The techniques is primarily used in nutritional intervention studies both in animal (e.g. pigs, rats, and mink) and in human studies. The matrices studied are: urine, blood, feces (digesta), and tissue.

2) Digestive physiology with focus on development of digestive enzymes and intestinal morphology in pigs around weaning.

- Author/co-author to 89 publications (26 as first author, 6 as last). Google Scholar (11/2/2019) No. of citations exceeds 2802. H-index=28.
- Responsible supervisor for 3 PhD students and cosupervisor for 6 PhD students and 3 MSc students.

Leadership and Administration

- Ad hoc referee for international journals (J. Anim. Sci., J. Nutr., Br. J. Nutr., Animal, J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., Biol. Trace Elem. Res., Livest. Sci., Eur. J. Nutr., and Histol. Histopath.)

- Principal investigator/project leader etc. on research grants:
2019-2022: Project leader in “FORFRA - Feed the pigs and train the enzymes prior to weaning” funded by GUDP (Green development and demonstration programme) (J.no. 34009-18-1460)

2015-2020: Task leader in Horizon 2020 project Feed-a-Gene (H2020 no. 633531)

2016-2019: Work package leader in “DISI – Delivery of Intestinal Satiety inducing Ingredients” funded by Innovation Fund Denmark (J. no. 5158-00011B).

2015-2019: Work package leader in “MERITS - Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome” funded by Innovation Fund Denmark (J. no. 4105-00002B).

2007-2019: Project leader/Work package leader in various projects regarding physiological research in mink funded by Pelsdyrafgiftsfonden and Kopenhagen Forskning.

Innovation, Industry collaboration and Technology Transfer

Work with industrial partner:
Collaboration with DuPont on the projects DISI and MERITS; Hamlet Protein on the project FORFRA, and with the Danish fur breeders through projects supported by the Danish Fur Animal Levy Foundation and Kopenhagen Fur.

Collaborations to other research groups:
Department of Mathematical Sciences and Technology (IMT), Norwegian University of Life Sciences; Department of Food Science and Technology, University of California.