Aarhus Universitets segl

Mette Skou Hedemann

Seniorforsker

Mette Skou Hedemann
Se relationer på Aarhus Universitet

ProfilMit primære forskningsområde er LC-MS (hplc-massespektrometri) baseret metabolomics. Metabolomics er en teknik, hvor man analyserer metabolitter i biologiske prøver, f.eks. plasma- eller urinprøver. Metabolitter er nedbrydningsprodukter, der skabes når næringsstofferne forbrændes. Metabolomics er eksplorativ dvs. man måler mange stoffer i en og samme måling uden på forhånd at have fastlagt, hvilke komponenter man analyserer for. På den måde kan metoden afsløre ukendte effekter, som man ellers ikke ville have fundet, fordi man ikke forventede dem.

LC-MS baseret metabolomics benyttes i forbindelse med analyse af prøver fra vores dyremodeller. Vi arbejder med grise, som er fistuleret forskellige steder i tarmkanalen og grise, som har permanente
katetre i blodbanen (f.eks. i portåren). Vi har således mulighed for at indsamle prøver af tarmmateriale og blodprøver på forskellige tidspunkter, f.eks. i forbindelse med fodring. Derudover arbejder vi også med intakte grise, rotter og mink.

Et af de vigtigste forskningsområder er undersøgelser af kulhydraters omsætning i mave-tarmkanalen og deres effekt på optagelsen af næringsstofferne. Vha. LC-MS baseret metabolomics undersøger vi om der sker ændringer i omsætningsvejene når der fodres med forskellige typer eller koncentrationer
af kostfibre og vi forsøger at kortlægge hvorvidt ændringerne har sundhedsmæssige konsekvenser.

Jeg arbejder også med mink, hvor problemstillingen vedr. fedtlever er det primære fokus. Vi har undersøgt effekten af forskellige cholinniveauer i foderet og benytter LC-MS baseret metabolomics til at finde markører for fedtlever.

Mit sekundære forskningsområde er fordøjelsesfysiologi, hvor jeg beskæftiger mig med, hvorledes fravænning og/eller foderets sammensætning (primært kulhydratfraktionen) påvirker fordøjelsesenzymernes og tarmmorfologiens udvikling hos grise og mink.

Vis alle (287) »

Vis alle (72) »

ID: 1436