Institut for Virksomhedsledelse

Mette Neville

Professor

Medlem af eksterne udvalg, råd, ekspertgrupper og bestyrelser

Medlem af Udvalg om bødesanktioner på det finansielle område, 2014 - (udpeget af Erhvervs- og vækstministeren)
Udpeget som særlig sagkyndig inden for kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel (udpeget af bestyrelsen for Finanstilsynet) 2014
Medlem af Det Finansielle Råd (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren 2013 - ) (nedlagt i 2014)
Formand for Disciplinærkomiteen ved OMX Commodities  (2006 - )
Næstformand i Fondsrådet (udpeget af Erhvervs- og Økonomiministeren, 2000 – nedlæggelsen i 2013)
Medlem af Skatteretsrådet (udpeget af Skatteministeren – rådet nedlagt i 2010)
Medlem af Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark (udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren 2011/2012) 
Medlem af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (indtil 2007 – ministerudnævnt) 
Suppleant i Udvalget for Videnskabelig Uredelighed (ministerudnævnt - udtrådt)
Næstformand for bestyrelsen ved Aarhus Teater (ministerudnævnt - indtil 2010)
Medlem af "legal scholar network" vedr. Control Enhancing Mechanisms (EU-Kommissionen) 2007
Medlem af  "legal scholar network" vedr. SE-Selskabet (EU-Kommissionen) 2009
Deltaget lovforberedende udvalg under Erhvervs- og boligministeriet, f.eks. vedr. Pant og udlæg, 2001-2002) 
Medlemskab af forskellige bestyrelser for private virksomheder

Interne poster (før fusion)

Medlem af bestyrelsen for ASB (indtil fusionen med AU i 2008)
Institutleder for Erhvervsjuridisk Institut (1997-1999)
Medlem af strategiudvalg ved ASB (før fusionen)
Medlem af rektors fokusgruppe for Videnudveksling ved ASB (før fusionen)

Ph.d.-aktiviteter

Medlem af det nationale juridiske forskeruddannelsesnetværk (indtil 2002)
Medlem af Forskeruddannelsesudvalget ved ASB (indtil 2002)
Initiativtager til og medlem af styregruppen for de fællesnordiske ph.d.-kurser i selskabsret
Underviser på flere ph.d.-kurser, f.eks. Erhvervsretlig forskning

Tidligere undervisningsaktiviteter

Brobyggerfag mellem kandidat- og ph.d.-studiet
Studieleder for Master i Moms og Afgifter 1997-1999

Større formaliserede samarbejder med erhvervslivet (ikke udtømmende)

Corporate Partnership mellem Aarhus Universitet, PwC og Nykredit på SMV-området, benævnt ”Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder” (2012 - ). Målet er overordnet gennem forskning (herunder etablering af interdisciplinær og international forskergruppe) og forskellige aktiviteter (kurser, temamøder, samarbejder med interessenter mv.) at bidrage til udvikling og vækst i små og mellemstore virksomheder.

Forskningsnetværk

Formand for SME-Research Group
Center for Corporate Governance, CBS
Syddansk Universitet, IME
Erhvervsstyrelsen
Medlem af Nordisk Netværk for Selskabsret
Medlem af selskabsretsgruppen 
Medlem af international forskergruppe omkring selskabsretlige rammer for små og mellemstore virksomheder.
Medlem af flere netværk for andelsboligforeninger

Redaktions- og refereevirksomhed

Medlem af redaktionsudvalget for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Konferencer

Medarrangør af de Nordiske Selskabsretskonferencer 2012, 2010, 2008, 2003, 2000) og andre konferencer

Konferencebidrag (enkelte eksempler)

Corporate Governance i små og mellemstore selskaber, HTS København og Århus 2004 og 2005 
Conflicts in Small and Medium Sized Companies, ved den 6. Nordiske Selskabskonference, 2004
Corporate Governance i Small and Medium Sized Companies, Dansk Industri, Women on Board, 2006
Corporate Governance in Small and Medium Sized Companies, Santiago de Compostela, 2008
Growth, Efficiency and Exit, 8. Nordiske Selskabsretskonference, Aarhus 2008
The regulation of Conflicts in the SPE, ECFC i Haag, 2009
The SPE, Conference om SPEet, Utrecht 2009
Corporate governance i familieselskaber – er det noget?, Konference i KBH om corporate governance, 2009
Boards in SME’s, 10th Corporate Covernance  Conference, Bruxelles 2010
Bestyrelsens ny rolle, 10. Nordiske Selskabsretskonference (2012)
Close corporations in Europe, seminar at Universidad Rey Juan Carlos, 2013
Hvad skal der til? Dansk Industris MMV-konference (2014)