Institut for Virksomhedsledelse

Mette Neville

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1994Ph.d., Aarhus Universitet, for afhandlingen "Boligfællesskaber i selskabsform" (Gad 1994)
1986Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2000-Professor Handelshøjskolen i Århus - nu Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010-2012Gæsteprofessor Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School
-2005Ekstern lektor, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

2014-Viceinstitutleder for Erhverv og Efteruddannelse, Juridisk Institut
2014-Erhvervsambassadør for Juridisk Institut
2013-2014Koordinator for Videnudveksling ved Juridisk Institut
2012-2014Medlem af Forum for Videnudveksling ved Aarhus Universitet
2012-2014Medlem af institutforum, Juridisk Institut
2012-2014Medlem af strategiudvalg, Juridisk Institut
2003-Koordinator for det strategiske partnerskab mellem Aarhus Universitet og SKAT

 

Forskningsområder

 • Selskabsret, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, corporate governance, m.v.
 • Vækst og udvikling i SMV'er
 • Bestyrelsens rolle og betydning i SMV'er
 • Boligret, særligt andelsboligforeninger

 

Undervisningsområder

 • Selskabsret, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, corporate governance, m.v.
 • Vækst og udvikling i SMV'er
 • Bestyrelsens rolle og betydning i SMV'er
 • Boligret, særligt andelsboligforeninger

 

Særlige undervisningsaktiviteter

 • Elitemodulet ved Juridisk Institut (fra 2013)
 • Masterclass (fag udbudt til ph.d.-studerende og kandidatstuderende i avanceret juridisk metode og artikelskrivning. Brobyggerfag mellem kandidat- og ph.d.-studiet)
 • Ph.d.-vejledning

 

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter (ikke udtømmende)

 • Ansvarlig for bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er, 2013 -
 • Koordinator for de erhvervsjuridiske temamøder 
 • Ansvarlig for strategisk bestyrelsesuddannelse (2012 - )
 • Forskellige kursusaktiviteter i ekstern regi og via CEE

 

Priser, bevillinger m.m.

1994Gad's juristpris

 

Erhvervssamarbejde (ikke udtømmende)

2012-Corporate Partnership mellem Aarhus Universitet, PwC og Nykredit på SMV-området: "Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder"
2012-Samarbejde med Landbrug & Fødevarer på bestyrelsesudannelsesområdet
2012-Samarbejde på bestyrelsesuddannelsesområdet  
2000-Det Strategiske Partnerskab mellem SKAT og Aarhus Universitet

Publikationer

Small- and Medium-Sized Enterprises Strategizing Digital Transformation: Backend & Frontend Integration for Horizontal Value Creation

Brink, T., Sørensen, H. B. & Neville, M., 2023, (Accepteret/In press) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (FAIA). s. 1-25

Boards in SME’s?

Neville, M., dec. 2022, Instruments of EU Corporate Governance: Effecting Changes in the Management of Companies in a Changing World. Birkmose, H., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Kluwer Law International, s. 163-189 (European Company Law Series).

Demokratiske virskomheder: Anbefalinger fra Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder

Mogensen, L., Harbo, A., Toftegaard, A. M., Gregersen, C., Holst, E., Nørgaard, J. T., Lindgaard, K., Hammer, L., Bolander, L., Pedersen, M. S., Baltzarsen, M., Neville, M., Svarer, M., Østergaard, M. H., Wern, R. O., Damsgaard, S., Westhausen, S. & Poulsen, T., jun. 2022, 40 s.

Corporate Governance and Strategic Change in SMEs in a Digital age: the Board as a Digital Catalyst

Neville, M., jan. 2022, Festschrift in honour of Rolf Skog: Festskrift till Rolf Skog. Gilson, R. J., Isaksson, M., Munck, E. L. J. & Sjöman, E. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik, s. 963-991

Kommentar til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Neville, M., 2022, Karnovs lovsamling. København, 20 s.

Fremtidens smv-bestyrelse værdiskabelse i en turbulent verden

Neville, M., dec. 2020, Festskrift til Rolf Dotevall. Lund: Juristförlaget, s. 557-584

Kommentarer til almenlejeloven og erhvervslejeloven

Edlund, H. H., Rohde, C. & Neville, M., 25 sep. 2019, Karnov leje- og boliglove 2019. Karnov Group, s. 175-237

Abuse of Companies: an Introduction

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2019, Abuse of companies. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer , s. 3-12 (European Company Law Series).

Abuse of Companies

Birkmose, H. S. (red.), Neville, M. (red.) & Sørensen, K. E. (red.), 2019, Wolters Kluwer . (European Company Law Series, Bind 15).

Digitalisering - en del af bestyrelsens strategiske ledelsesopgave?

Neville, M., 2019, Selskaber - Aktuelle emner II. Neville, M., Birkmose, H. & Sørensen, K. E. (red.). Djøf Forlag, s. 217-237 21 s.

Ejerskabsdynamik i SMV’er: Et svensk/dansk projekt om problemer og løsninger ved ændringer i ejerkredsen

Madsen, M. B., Neville, M., Almlöf, H. & Haag, K., 2019, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2019, 4, s. 73-96 24 s.

Enforcing shareholders duties through suspension of the exercise of voting rights

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2019, Enforcing Shareholders’ Duties. Birkmose, H. S. & Sergakis, K. (red.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 150-169 20 s. (Elgar Financial Law series).

Introduktion

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2019, Selskaber - Aktuelle emner II. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Kbh.: Djøf Forlag

Denmark

Neville, M., 2018, International Handbook on Shareholders' Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis. Mock, S., Csach, K. & Havel, B. (red.). Tyskland: De Gruyter, s. 221-246 26 s.

If only you could see her through my eyes: selskabslovgivningen i et SMV-perspektiv

Neville, M., 2018, Selskabsloven: de første 100 år. Lau Hansen, J. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 135-173 39 s.

Kommentarer til Lov om andelsboligforeninger

Neville, M., 2018, Karnov Leje- og Boliglove 2018. Kbh.: Karnov Group

SMV bestyrelsen - hele vejen rundt: bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder

Fode, C. & Neville, M., 2018, Kbh.: Karnov Group. 670 s.

SMV-bestyrelsen som vækstmotor

Neville, M., 2018, I forskningens og formidlingens tjeneste : festskrift til professor Lars Bo Langsted. Bønsing, S., Elholm, T., Sandfeld Jakobsen, S. & Lentz, L. W. (red.). Kbh.: Ex Tuto Publishing, s. 267-285 19 s.

Shareholder Activism: The Dubious Shareholder Revisited

Neville, M., 2017, Shareholders' Duties. Birkmose, H. (red.). Wolters Kluwer , s. 175-197 23 s. (European Company Law Series, Bind 12).

Suspension of the Exercise of Voting Rights: A Step Towards Deterrent and Consistent Sanctioning of EU Transparency Requirements?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2017, I: European Company Law. 14, 4, s. 150-161 12 s.

The Internal Barriers to Growth in SMEs

Neville, M., 2017, Private companies in Europe: The Societas Unius Personae (SUP) and the recent developments in the EU Member States. González, J. V. & Teichmann, C. (red.). Karnov Group

Insights on Employee Representation on Danish Boards

Neville, M., Gregoric, A. & Poulsen, T., 2015

Kommentar til flere love: Almenlejeloven og erhvervslejeloven

Edlund, H. H., Rohde, C., Neville, M. & Krag Jespersen, H., 2015, Karnov leje- og boliglove 2015. Rohde, C., Neville, M., Jespersen, H. K. & Edlund, H. H. (red.). København: Karnov Group, s. 169-228 60 s.

The Regulation of Close Corporations in Danish Law in an International Regulatory Context

Neville, M., 2015, Private Company Law Reform In Europe: The Race for Flexibility . Teichmann, C. & Viera González, J. (red.). Madrid: Karnov Group, s. 87-157 70 s.

Kontrol og ledelse i danske SMV’er – med fokus på bestyrelsens sammensætning: Rapport til Erhvervsstyrelsen

Neville, M., Gregoric, A. & Poulsen, T., 2014, Kbh.: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 24 s.

Promoting Entrepreneurship: The New Company Law Agenda

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2014, I: European Business Organization Law Review. 15, 4, s. 545-584 40 s.

Social Enterprises: How Should Company Law Balance Flexibility and Credibility?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2014, I: European Business Organization Law Review. 15, 2, s. 267-308 42 s.

Kontrol og ledelse i danske SMV’er – med fokus virksomhedskarakteristika og sammensætningen af bestyrelser i små og mellemstore danske virksomheder: Rapport til Erhvervsstyrelsen

Neville, M., Gregoric, A. & Poulsen, T., okt. 2013, 24 s.

Høringssvar til Lovforslag om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Neville, M., 25 feb. 2013, 2 s..

Intern viden ved handel med råvarederivater

Neville, M., 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. Dietz Legind, N., Mortensen, B. O. G., Pedersen, H. V. G. & Sørensen, K. E. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 307-330 24 s.

Introduction

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2013, Boards of Directors in European Companies: Reshaping and Harmonising their Organisation and Duties. Sørensen, K. E., Birkmose, H. S. & Neville, M. (red.). Kluwer Law International, s. 1-10 10 s. (European Company Law Series, Bind 10).

Introduktion

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2013, Selskaber: aktuelle emner. Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 13-18 5 s.

Iværksætterselskabet

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2013, Selskaber: aktuelle emner. Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Djøf Forlag, s. 39-67 39 s.

Shareholder Conflicts in the European Private Company (SPE)

Neville, M., 2013, The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE). Hirte, H. & Teichmann, C. (red.). Berlin: De Gruyter, s. 193-242 50 s. (European Company and Financial Law Review, Bind Special volume 3).

Socialøkonomiske virksomheder: - ny virksomhedsform for de hellige eller 'greenwashers' paradise

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2013, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, s. 121-162 42 s.

The Many Roles of Boards of SMEs

Neville, M., 2013, Boards of Directors in European Companies: Reshaping and Harmonising their Organisation and Duties. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 179-217 39 s. (European Company Law Series, Bind 10).

Bestyrelsen - en overset ressource i smv'er

Neville, M., 13 jan. 2012, I: Boersen.

Andelsboligforeningsloven med kommentarer

Neville, M., 2012, 4. udg. København: Karnov Group. 580 s.

Introduction

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2012, The European Financial Market in Transition. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 1-8 8 s. (European Company Law Series, Bind 9).

S.m.b.a. - det ideelle iværksætterselskab?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2012, Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 349-404 55 s.

Shareholder Activism: The Suspicious Shareholder

Neville, M., 2012, The European Financial Market in Transition. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 217-253 37 s. (European Company Law Series, Bind 9).

Styrkelse af iværksætteri - en ny selskabsretlig dagorden?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2012, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2, s. 18-68 51 s.

The European Financial Market in Transition

Birkmose, H. S. (red.), Neville, M. (red.) & Sørensen, K. E. (red.), 2012, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 451 s. (European Company Law Series, Bind 9).

The European Private Company (Societas Privata Europaea) - some regulatory reflections

Neville, M., 2012, Festschrift für Peter Hommelhoff zum 70. Geburtstag. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, s. 835-853 19 s.

Kommentarer til lov om leje af almene boliger m.v.

Edlund, H. H., Neville, M. & Jespersen, H. K., 2011, Karnov Leje- og boliglove 2011. København: Karnov Group, s. 163-190 28 s.

Renteswaps i andelsboligforeninger

Neville, M. & Winnerskjold, T., 2011, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 21, 10 s., TBB2011.21.

The role of boards in small and medium sized firms

Neville, M., 2011, I: Corporate Governance: The international journal of business in society. 11, 5, s. 527-540 14 s.

A statutory buy-out right in SMEs - an importantcorporate governance mechanism and minority protection?

Neville, M., 2010, Company Law and SMEs. Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Kbh.: Karnov Group, s. 247-295

Company Law and SMEs

Neville, M. (red.) & Sørensen, K. E. (red.), 2010, Kbh.: Karnov Group. 382 s.

Den nye selskabslovs konsekvenser for bestyrelsens (og tilsynsrådets) arbejde

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2010, Bestyrelseshåndbogen. Hildebrandt, S. & Brandi, S. (red.). Kbh.: Børsen Forum A/S, 38 s. (Børsen Ledelseshåndbøger).

Kommentarer til lov om leje af almene boliger m.v.

Edlund, H. H., Neville, M. & Jespersen, H. K., 2010, Karnov Leje- og boliglove 2010. København: Karnov Group, s. 218-246 28 s.