Juridisk Institut

Mette Neville

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1994Ph.d., Aarhus Universitet, for afhandlingen "Boligfællesskaber i selskabsform" (Gad 1994)
1986Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2000-Professor Handelshøjskolen i Århus - nu Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010-2012Gæsteprofessor Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School
-2005Ekstern lektor, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

2014-Viceinstitutleder for Erhverv og Efteruddannelse, Juridisk Institut
2014-Erhvervsambassadør for Juridisk Institut
2013-2014Koordinator for Videnudveksling ved Juridisk Institut
2012-2014Medlem af Forum for Videnudveksling ved Aarhus Universitet
2012-2014Medlem af institutforum, Juridisk Institut
2012-2014Medlem af strategiudvalg, Juridisk Institut
2003-Koordinator for det strategiske partnerskab mellem Aarhus Universitet og SKAT

 

Forskningsområder

 • Selskabsret, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, corporate governance, m.v.
 • Vækst og udvikling i SMV'er
 • Bestyrelsens rolle og betydning i SMV'er
 • Boligret, særligt andelsboligforeninger

 

Undervisningsområder

 • Selskabsret, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, corporate governance, m.v.
 • Vækst og udvikling i SMV'er
 • Bestyrelsens rolle og betydning i SMV'er
 • Boligret, særligt andelsboligforeninger

 

Særlige undervisningsaktiviteter

 • Elitemodulet ved Juridisk Institut (fra 2013)
 • Masterclass (fag udbudt til ph.d.-studerende og kandidatstuderende i avanceret juridisk metode og artikelskrivning. Brobyggerfag mellem kandidat- og ph.d.-studiet)
 • Ph.d.-vejledning

 

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter (ikke udtømmende)

 • Ansvarlig for bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er, 2013 -
 • Koordinator for de erhvervsjuridiske temamøder 
 • Ansvarlig for strategisk bestyrelsesuddannelse (2012 - )
 • Forskellige kursusaktiviteter i ekstern regi og via CEE

 

Priser, bevillinger m.m.

1994Gad's juristpris

 

Erhvervssamarbejde (ikke udtømmende)

2012-Corporate Partnership mellem Aarhus Universitet, PwC og Nykredit på SMV-området: "Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder"
2012-Samarbejde med Landbrug & Fødevarer på bestyrelsesudannelsesområdet
2012-Samarbejde på bestyrelsesuddannelsesområdet  
2000-Det Strategiske Partnerskab mellem SKAT og Aarhus Universitet