Aarhus Universitets segl

Mette Mørup Schlütter

Postdoc

Mette Mørup Schlütter

Profil

Livet med usikkerhed i alderdommen

Baseret på etnografisk feltarbejde i Uummannaq, undersøger jeg, hvordan ældre lever med uvished i alderdommen og i livet generelt. Jeg interesserer mig for, hvordan ældre navigerer i sundhedssystemet, når de bliver syge, men også hvordan de forhandler deres position i samfundet, når deres liv ændrer sig i alderdommen. 

Mit ph.d.-projekt er en del af forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring. Projektet er støttet af Velux Fonden og Fonden Ensomme Gamles Værn. 

 

Unfolding Vulnerability Care.

Omsorgspraksis blandt sundhedspersonale og gravide med diabetes i socialt udsatte positioner i den prænatale periode. 

Kvinder med diabetes i socialt udsatte positioner er i forbindelse med graviditet og fødsel særligt sårbare pga. risici for komplikationer forbundet med diabetes og social udsathed. Gennem udvidet tilbud på tværs af offentlige sektorer, følges de derfor tæt af forskellige sundhedsprofessionelle, socialrådgivere, psykologer og andre professioner. Dog er de også i risiko for at blive overvældet af de mange tilbud, således at den behandling, der egentlig burde tilbyde dem støtte, ender med at blive en udfordring for deres adgang til sundhedsydelser.

I udgangspunkt med ovenstående paradoks, undersøger vi i dette projekt omsorgspraksis blandt sundhedsprofessionelle og gravide kvinder med diabetes i socialt udsatte positioner på tværs af forskellige offentlige sektorer. Vi vil følge den daglige omsorgspraksis blandt sundhedsprofessionelle og gravide kvinder med diabetes for at forstå, hvordan behandlingen af disse kvinder praktiseres, hvordan der tages hånd om sårbarhed i praksis, og hvilke organisatoriske og strukturelle faktorer, der medvirker til at styrke eller udfordre omsorgspraksis. Med udgangspunkt i antropolog Anne Marie Mols teoretiske begrebsapparat omkring omsorgslogikker, fokuserer vi på at beskrive den rolle forskellig omsorgspraksis har for den enkelte kvindes adgang til sundhedsydelser. Vi flytter dermed fokus fra den gravides evner og viden til de omsorgspraksis, som professionelle og patienter er aktivt involveret i.

Der udføres feltarbejde blandt sundhedsprofessionelle og gravide på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital. Her følges den daglige omsorgspraksis blandt læger, sygeplejersker, diætister, jordemødre og sonografer, der er specialiseret i at følge gravide kvinder med T1DM, T2DM og insulinkrævende GDM (graviditetsdiabetes). Dertil følge gravide med diabetes i socialt udsatte positioner i deres hverdag og til behandling på hospitalet, samt til kommunale eller andre offentlige eller private tilbud i forbindelse med deres graviditet.

Projektet er en del af PIREAU - Platform for Inequality Research at Aarhus University

Vis alle (12) »

Vis alle (8) »

Vis alle (6) »

ID: 117282287