Aarhus Universitets segl

Mette Lykke Nielsen

Videnskabelig assistent

Publikationer

’Så kører det bare': arbejdsmiljøarbejde rettet mod børn og unge i fem forskellige brancher

Nielsen, M. L., 2010, Center for Ungdomsforskning og Arbejdsmiljørådet. 124 s.

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-projektet ”Fra Produktionsskole til Erhvervsskolesystem”

Nielsen, M. L., 2010, 26 s.. sep. 15, 2010.

Taberdrenge og vinderpiger?

Nielsen, M. L., 2010, I: Ungdomsforskning. 9, 3/4, s. 19-29 10 s.

Guns kill people!(?)

Nielsen, M. L., 2009, I: Ungdomsforskning. 8, 3/4, s. 5-8 3 s.

Når fremtiden tegner sig: rapport om uddannelsesvalg og vejledning i et yderkantsområde i Danmark

Katznelson, N. & Nielsen, M. L., 2009, København: Center for Ungdomsforskning. 143 s.

Spænd hjelmen: et pilotprojekt om unges forhold til arbejdsmiljø og risikoadfærd i arbejdet

Nielsen, M. L. & Sørensen, N. U., 2009, Kbh: Center for Ungdomsforskning. 63 s.

Far, mor og Ingeniør. - Tilblivelser af hverdagsliv mellem arbejds-og familieliv.
Nielsen, Mette Lykke. 2008. Ph.d. afhandling. Forskerskolen i Livslang Læring. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde universitet.

Kønnets betydning i det professionelle arbejde med ofre for voldtægt - en kvalitativ interviewundersøgelse med ofre for voldtægt.
Madsen, Kaster,Holter, Nielsen og Schei. 2005. Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed, Rigshospitalet og NorFA.

Når kønnet taler med - et bidrag til mainstreaming af KAD’s overenskomstarbejde. Del 1: Kønsneutrale overenskomstforhandlinger?
Nielsen, Mette Lykke. 2003. Forskningsrapporter for Center for Ligestillingsforskning og KAD.

Når kønnet taler med - et bidrag til mainstreaming af KAD’s overenskomstarbejde. Del 2: Medlemmerne og overenskomstprocessen.
Cawood og Nielsen . 2003.
Forskningsrapporter for Center for Ligestillingsforskning og KAD.

Når kønnet taler med - et bidrag til mainstreaming af KAD’s overenskomstarbejde. Del 3: Medlemmerne og kønsforståelsen.
Cawood og Nielsen. 2003. Forskningsrapporter for Center for Ligestillingsforskning og KAD.

Mainstreaming som ligestillingsstrategi – muligheder og faldgruber.
Lehn, Nielsen og Sjørup. 2003.I Ligestillingspolitik som diskurs og praksis. Borchorst og Dahlerup (red.). København: Forlaget Samfundslitteratur.

Mainstreaming - et spørgsmål om kvalificeret viden.
Nielsen, Mette Lykke. 2001. Artikel i antologien: Midt i strømmen - om ligestilling, mainstreaming og mangfoldighed. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Metoder til mainstreaming. Pjece. Videnscenter for Ligestilling. Lehn og Nielsen. 2001.

Unge i pengeinstitutsektoren – det er sjovt når du kan noget.
Lehn og Nielsen. 2001.Forskningsrapport for Finansrådet og Center for Ungdomsforskning.

Mainstreaming af kurset Mennesker og Borgere i samfundet.
Lehn og Nielsen. 2000. Analyserapport for FIU’s Ligestillingssekretariat.


Projekter

’Videnssamfundets vindere- forskning og udredning af køn og læring på ungdomsuddannelserne’

Nielsen, M. L.

01/09/201201/01/2013

Unges mentale trivsel i første job. Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed

Winding, T. N., Grytnes, R., Nielsen, M. L. & Sørensen, N. U.

01/01/202001/07/2022

Unges lyst til læring-rammeprojekt

Pless, M., Hutters, C., Nielsen, M. L. & Katznelson, N.

30/06/201231/10/2015

Unges lyst til læring

Hutters, C., Katznelson, N., Nielsen, M. L. & Pless, M.

15/03/201231/10/2015

Unges lyst til læring

Juul, T. M., Katznelson, N., Hutters, C., Nielsen, M. L., Sørensen, N. U., Pless, M. & Louw, A. V.

01/05/201228/02/2013

Unges holdning til risikoadfærd

Sørensen, N. U., Nielsen, M. L. & Simonsen, B.

Arbejdsmiljørådet

15/02/200915/10/2009

SAFU – Sikkert Arbejde For Unge

Nielsen, M. L.

01/02/201101/02/2013

Køn og læring på ungdomsuddannelserne

Görlich, A., Hutters, C. & Nielsen, M. L.

01/01/201201/02/2013