Mette Christensen

Ph.d.-stipendiat

2015-PhD studerende, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
2012-MD studerende
2012-2013Forskningsårsstuderende, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
2012BSc.med.