Aarhus Universitets segl

Mathias Neumann Andersen

Professor, Professor MSO

Mathias Neumann Andersen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg er uddannet agronom med speciale i plantefysiologi og planteproduktion. Min primære forskningsinteresse er vandbalancen i agro-økosystemer, og hvordan denne spiller sammen med planters fysiologi og produktionen af landbrugsafgrøder. På verdensplan bruger landbruget næsten 75 % af alt indvundet ferskvand til vanding, som yder et uundværligt bidrag til den globale fødevareproduktion. Hvordan vandressourcerne udnyttes bedst muligt i landbruget, så der kan sikres nok vand til husholdninger, industri og miljømæssige formål, er derfor et vigtigt spørgsmål, der accentueres af klimaændringerne og samfundets vision om en biobaseret grøn økonomi. 

Jeg har lavet markforsøg med en bred vifte af afgrøder, der er repræsentative for dansk landbrug, herunder energiafgrøder. Vandregnskab modellen til vandingsstyring er blevet udviklet fra disse, og er sandsynligvis det mest populære web-baseret beslutningsstøttesystem til landmænd i Danmark. Forsøgene har også leveret data til udvikling af flere moduler og subrutiner i Daisy og Danstress modellerne, som i detaljer simulerer afgrøders vandpotential og balance. 

Nogle centrale spørgsmål, jeg har adresseret i løbet af min forskning, har været:

  1. Hvordan påvirker tørke udbyttepotentialet? Især reguleringen af assimilatfordelingen vha. gener, der koder for invertaser samt mono-og disakkariders rolle i den tidlige embryogenese?
  2. Hvordan påvirker jordfysiske faktorer væksten af rodsystemer, og hvordan kan røddernes vandoptagelse beskrives kvantitativt? Hvordan påvirker rodsignaler hele plantens reaktion på jordfugtighed?
  3. Hvordan kan planterne interne vandbalance, som påvirkes af jord vandoptagelse og transpiration, modelleres? Hvordan interagerer hydrauliske og kemiske tørkestress-signaler?
  4. Forbindelsen mellem afgrøde- og bladniveau fotosyntese/transpiration, og miljøforhold.

Vis alle (323) »

Vis alle (27) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 6812