Aarhus Universitets segl

Martin Tang Sørensen

Seniorforsker

Martin Tang Sørensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningen omfatter aktiviteter inden for områderne laktationsfysiologi, ernæring af svin og reproduktion.

Inden for laktationsfysiologien er der aktiviteter med både svin og kvæg. I arbejdet med svin er der fokus på fodring af polte og gylte med henblik på at bevare en høj kapacitet for mælkeydelse. Desuden undersøges henfald af ikke-anvendte kirtler i yveret hos lakterende søer og muligheden for aktivering af disse kirtler ved kuldudjævning. I arbejdet med kvæg undersøger vi hvilke faktorer, der påvirker antallet af mælkeproducerende celler og cellernes aktivitet, da disse forhold er afgørende for ydelsens størrelse.

Stråforkorteres virkning på forplantningsevnen debatteres ofte i medierne. DJF har sammen med Rigshospitalet og Danmarks Fødevareforskning (DFVF) iværksat et projekt, hvori det undersøges, om tilsætning af stråforkorteren chlormequat (CCC) til foderet påvirker søers kuldstørrelse og orners sædkvalitet. CCC gives i mængder, der ligger indenfor grænsen af, hvad der er tilladt til mennesker. Resultater vil foreligge ultimo 2006. DJF er desuden vært for et EU-projekt, hvor hvede, der er sprøjtet med CCC på marken, er hovedbestanddel af foderet til orner. I dette projekt fokuseres der udelukkende på orners sædkvalitet, idet handyr er mere følsomme end hundyr over for miljømæssige påvirkninger af forplantningsevnen. Resultater vil foreligge ultimo 2007.

 

Vis alle (16) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 5366