Aarhus Universitets segl

Marlene Schmidt Plejdrup

MSc. naturgeografi, Specialkonsulent, Chef-/specialkonsulent

Marlene Schmidt Plejdrup
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

Profil

Primære arbejdsområder:

  • Emissionsopgørelser og fremskrivninger af emissioner for drivhusgasser og luftforurening, og ansvarlig for sektoren ”flygtige emissioner fra brændsler”
  • Geografisk fordeling af emissioner i den danske emissionsopgørelse for luftforurening med en rumlig opløsning på 1 km x 1 km ved anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS)
  • Udvikling af den danske model SPREAD til fordeling af emissioner til luft med høj geografisk opløsning, og ansvarlig for forberedelse af rumlige emissioner til rapportering til konventionen om langtransporteret luftforurening, CLRTAP
  • Udvikling af rumlige emissioner for individuelle sektorer til anvendelse i forskningsprojekter, fx træfyring i husholdninger, vejtransport, jernbanetrafik og søfart
  • Deltagelse i kapacitetsopbygningsprojekter relateret til emissionsopgørelser for drivhusgasser og luftforurening

Vis alle (157) »

Vis alle (73) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 10675379