Aarhus Universitets segl

Marie Vejrup Nielsen

Lektor, Konstitueret Institutleder

Curriculum Vitae

http://samtidsreligion.au.dk/

Personlige informationer

 

Født 30. marts 1977. Bosiddende i Beder. Gift med museumsinspektør Søren Tange Rasmussen. Børn: Antine Vejrup Rasmussen (f. 2007), Alfred Vejrup Rasmussen (f. 2010).

Forskeruddannelse/Ansættelser

 

 

Leder af Center for SamtidsReligion (fra 1. januar 2013)

01.09.2012: lektor ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

01.08.2007-31.08.2012: Adjunkt ved afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, forskningsområde: moderne kristendom. Primært forskningsprojekt: ”Lutherrepræsentationer i danske medier fra 1999-2008”. (Barsel:  oktober 2010 -  august 2011).

2007: Ph.d., grad tildelt af Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet på baggrund af afhandlingen Being Human - Crisis and Solution in Grand Narratives of Humanity: The Doctrine of Sin in Dialogue with Evolutionary Biology.

1.2.2004-31.1.2007: P.h.d.-stipendiat ved teologi, det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet med projektet: ’The Christian Doctrine of Sin in Dialogue with Modern Evolutionary Science’.

Efteråret 2005: Doctoral Research Scholar ved Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ, USA, finansieret af Research Scholar-midler tildelt fra PTS.

2004: Modtager af ESSSAT Student Prize 2004 (European Society for the Study of Science and Theology).

Efteråret 2003: ansættelse som redaktionel medhjælper på det Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet.

2003: Afslutter Praktiskteologisk kursus på Pastoralseminariet, Aarhus.

2003: Cand.theol. fra Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

2003: Modtager Aarhus Universitets Guldmedalje for prisopgaven “Aggression og vold som tema for kristen syndslære”.

Forår 2001: 3 måneders ansættelse som international sekretær, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus.

2000: M.A.-grad fra Lutheran School of Theology at Chicago.

1999-2000: ophold ved Lutheran School of Theology at Chicago.

1996 Påbegynder studium på teologi ved Aarhus Universitet

1996 Studentereksamen fra Ribe Katedralskole.

 

Bestyrelsesposter/forskningsnetværk

 

Primært Forskningsnetværk: Center for SamtidsReligion, Aarhus Universitet:

http://samtidsreligion.au.dk/

PI for forskningsprojektet Religion - Levende Kulturarv (Velux) 2019-2021: http://samtidsreligion.au.dk/religion-levende-kulturarv/

 

 

Netværk for Reformationsteologi og kultur, Aarhus Universitet. http://teo.au.dk/forskning/aktuelt/reformatoriskteologi/

Netværk for kønsforskning, Aarhus Universitet.

Programrådet for Folkeuniversitetet Aarhus.

Fra 2011 - 2015 : Medlem af bestyrelsen for Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Fra 2011 - 2015 : Advisory Board for Lutherische Weltbund, Zentrum Wittenberg.

Fra 2009- 2013 Medlem af redaktion af Kritisk Forum for Praktisk Teologi.

Fra 2008-  Medlem af Fællesudvalget vedr. kristendomsundervisning (netværk for undervisere inden for kristendom i folkeskole, gymnasier, universiteter etc.).

Fra 2008- 2014  Medlem af Mellemkirkeligt Råds Europaudvalg.

Fra 2008-  Medlem af Forlaget Anis redaktion.

2011-2012: Jurymedlem i bedømmelsen af Research Prize for European Society for the Study of Religion (ESSSAT)

2005-2008: medlem af Fokusområdet Religion som normsætter (tema 2 – bibel og litteratur – reception og transformation).

Medlem af advisory board og tidligere medlem af bestyrelsen for Center for Bioetik ved Aarhus Universitet, http://www.teo.au.dk/enhed/afdelinger/bioetik.

Fra 2003-2011 Medlem af bestyrelsen for Forum Teologi Naturvidenskab (nedlægges 2011).

2006-2010: Sekretær for European Society for the Study of Religion (ESSSAT).

1998-2006: Medlem af bestyrelsen for Teologisk Forening.

1996-2004: medlem af bestyrelsen for International Student Center, Aarhus Universitet. I forbindelse med denne post også udpeget som studenterrådets repræsentant i Rektors tænketank for Aarhus Universitets internationale profil.