Aarhus Universitets segl

Marie Naja Lauritzen Dias

Ph.d.-studerende

Profil

 

DEN PIXELEREDE KRIG - KUNSTENERISKE BEHANDLINGER AF DEN NYE BILLEDKRIG

I mit PhD.-projekt undersøger jeg, hvordan en ny digital billedkrig kommer til udtryk og reflekteres i seks samtidskunstværker af Harun Farocki, Hito Steyerl, Thomas Hirschhorn, Forensic Architecture, Omer Fast og James Bridle.

Som den tyske kunstner og filmessayist Harun Farocki har forsøgt at beskrive med begrebet ”operative images”, har den tiltagende digitalisering af billeder betydet, at de ikke længere blot repræsenterer krige, men operationaliserer dem; billeder er slet og ret i mange tilfælde det medie, hvorigennem krig føres. Med afsæt i nyere diskussioner om billedkrig, betragtet igennem Farockis billedteoretiske paradigmeskrifte og udvalgte samtidskunstværker, er det projektets tese, at det digitale billede, ikke mindst qua denne operationalitet, forårsager en sløring af grænserne mellem krig og fred, undtagelsestilstand og normaltilstand - en art militarisering af dagligdagen.

ID: 219010851