Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Marianne Schleicher

Ph.d., Lektor

Curriculum Vitae

Uddannelse & grader

1986  -  1989

Nysproglig student fra Amtsgymnasiet i Odder.

1989  -  1992

Exam. art.-studium i tysk ved Institut for Germansk Filologi, Aarhus Universitet

1990  -  1990

Universitäts-Sprachprüfung ved Universität Innsbruck

1992  -  1998

Hovedfagsstudium ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

1989  -  1998

Cand.mag. i religionsvidenskab og tysk

11-07-1999  -  16-09-1999

Hebrew Language Ulpan, rama alef - Immersion Program i moderne hebræisk ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel

01-09-1999  -  30-08-2002

Ph.d.-studium

16-01-2001  -  23-02-2001

Hebrew Language Ulpan, rama beth i moderne hebræisk ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel.

04-03-2001  -  22-06-2001

Hebrew Language Ulpan, rama gimel i moderne hebræisk ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel

21-03-2003

Forsvar for ph.d.-afhandling med efterfølgende konferering af ph.d.-graden.

Ansættelser

09-1994  -  01-1995

Tutor ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

09-1995  -  01-1996

Tutor ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

09-1995  -  06-1996

Instruktor ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

03-1998  -  06-1998

Gymnasielærer ved Skive Gymnasium og HF i tysk

01-09-1998  -  31-01-1999

Undervisningsassistent ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet i israelitisk og jødisk religion fra hellenistisk til talmudisk tid

01-02-1999  -  30-06-1999

Undervisningsassistent ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet i BA-projektøvelse: "Salmer i Qumran"

01-09-1999  -  31-08-2002

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

01-2002  -  05-2003

Underviser i moderne hebræisk ved FOF, Århus

01-09-2002  -  30-06-2003

Ekstern lektor ved Institut for Religionsvidenskab

03-2002

Freelancetolkning for Tolkecentralen, Århus

01-2003

Freelancetolkning for Tolketjenesten, Århus

08-2003

Vikarierende afdelingsleder i Studienævnet for Teologi

01-01-2004  -  28-02-2007

Forskningsadjunkt ved Afdeling for Gammel Testamente, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, finansieret af Carlsbergfondet

 03-2007 - 12-2010Adjunkt i judaistik ved Afdeling for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Univeristet
 08-2008 - 05-2009

 Graviditets- og barselsorlov

12-2010 -

 Lektor i judaistik ved Afdeling for Religionsvidenskab, Det kulturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

03-2014 - 05-2014

 Udskudt forældreorlov

Kurser

14-05-2000  -  16-05-2000

Deltagelse i Seventh Scandinavian Congress of Jewish Studies, Järvenpää, Finland med foredrag. Konferencen var arrangeret af The Scandinavian Society of Jewish Studies.

31-07-2000  -  04-08-2000

Deltagelse i ph.d.-kurset "Jewish Mysticism" i Amsterdam, Holland incl. vejledning hos gæsteprofessor Arthur Green, Brandeis University. Kurset var arrangeret af The Amsterdam-Maastricht Summer University og The Jewish Historical Museum of Amsterdam.

11-09-2000  -  15-09-2000

Deltagelse i International Conference for Postgraduate Students in Jewish Studies med foredrag. Konferencen var arrangeret af University College London, Department of Hebrew and Jewish Studies, London, England.

17-09-2001  -  18-09-2001

Kursus i universitetspædagogik for ph.d.-studerende

 08-2009 - 12-2009

 Kursus i almen universitetspædagogik for adjunkter

 11-2011 - 03-2012

 Research Management Course, Copenhagen Business School

 09-2012

 Samarbejdsudvalgskursus

Udlandsophold

01-1992  -  05-1992

Halvt års ophold i Østrig med tilknytning til Universität Innsbruck

08-1996  -  04-1997

Specialeophold ved Skirball Department of Hebrew and Judaic Studies, New York University, USA med professor Elliot R. Wolfson som vejleder

07-1999  -  09-1999

Intensivt sprogophold ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel

01-2001  -  06-2001

Halvt års ph.d.-ophold i Jerusalem, Israel med undervisning i moderne hebræisk; vejledning hos prof. Rachel Elior, Department of Jewish Thought, Hebrew University of Jerusalem, Israel; og forskning på Scholem-biblioteket.

01-03-2006  -  31-03-2006

Visiting Academic ved The Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, England

Administrative poster

09-1993  -  06-1996

Bestyrelsesmedlem i Religionsvidenskabelig Forening ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

05-1998

Medlem af styringsgruppen for KRAKA (ex-FREJA) under Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

03-2000  -  12-2000

Tillidsmand for de ph.d.-studerende ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

09-2001  -  01-2002

Tillidsmand for de ph.d.-studerende ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

10-2001  -  01-2002

Repræsentant for de ph.d.-studerende ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

10-2001  -  01-2002

Medlem af Internationalt Udvalg ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

08-2003  -  12-2003

Vikarierende afdelingsleder i Studienævnet for Teologi.

01-2004

Koordinator for Nordisk Netværk for Religion og Litteratur, samt webansvarlig for netværkets hjemmeside.

06-2004 - 06-2005

Bestyrelsesmedlem i Teologisk Forening, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

09-2005Medlem af forretningsudvalget for temagruppen "Religion og Litterature - Reception og Transformation" under Det Teologiske Fakultets fokusområde Religion som normsætter
01-2013 - 01-2015Lokal tillidsrepræsentant ved Religionsvidenskab og Teologi, Aarhus Universitet
01-2013 - 01-2015Fællestillidsrepræsentant ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Internationale poster

04-2001 - 12-2007

Danmarks repræsentant i "Sälskapet för judaistisk forskning - Scandinavian Society for Jewish Studies"

09-2005 - 06-2008Medlem af styrelseskomitéen for sessionen "Scripture as Artifact" under Society of Biblical Literature, USA
03-2008 -Leder af Judaism-Panel, International Society for Religion, Literature and Culture

Forskningsprojekter

05-1998

Deltagelse i KRAKA-projektet: "Kulturmødets tredie identiteter - en undersøgelse af religion i bevægelse"

01-09-1999  -  30-08-2002

Ph.d.-projekt: "A Theology of Redemption - An Analysis of the Thirteen Tales in Sippurey Ma'asiyot by R. Nahman of Bratslav"

01-2004  -  02-2007

Postdoc-projekt, finansieret af Carlsbergfondet, om "Salmernes Bog som 'hellig tekst' i jødisk tradition"

03-2007 - 02-2010Forskningsprojekt om brugen af helligtekster i dansk jødedom

Bevillinger

01-04-1996

dkr. 50.000 fra JL-Fondet til studieophold ved New York University.

14-05-1996

dkr. 15.000 som Fakultetsstipendium fra Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet til studieophold ved New York University.

21-06-1996

dkr. 3000 fra Stipendieforeningen Studenternes Venner til studieophold ved New York University.

20-08-1996

dkr. 15.000 fra Knud Højgaards Fond til studieophold ved New York University.

11-05-1999

USD 2000 fra Thanks to Scandinavia til sprogophold ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel

15-05-2000

USD 500 fra Bernhard Tarschys Fond, Selskabet for Judaistisk Forskning, til ophold ved The Hebrew University of Jerusalem, Israel fra januar til september/oktober 2001.

01-2004  -  12-2006

3 års løn fra Carlsbergfondet til gennemførelse af postdoc-projektet "Salmernes Bog som 'hellig tekst' i jødisk tradition".

06-2004

dkr. 50.000 fra Aarhus Universitets Forskningsfond i forbindelse med overrækkelsen af AUFFs ph.d.-pris 2004

Gæsteforelæsninger

2004

"Imagery and Intertextuality in Rabbi Nahman's Tale of the King Who Had a Wise Man", Queen's University, Kingston, Canada

2005

"Abraham i jødisk tradition", Abrahams Spor, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2006

"The Hermeneutical and Artifactual Use of the Psalms in Jewish Tradition", University of Aberdeen, Scotland

2007

"On the Function of Scripture", Institute for Cultural and Social Anthropology/Magdalen College, University of Oxford, England

2013

 "On Cultures of Creativity", LEGO Learning Institute, Billund

2014

 "Portrayals of Gender in the Torah and Early Rabbinic Literature", Centre for Advanced Study, Norwegian Academy for Sciences and Letters, Oslo

 

 

 

 

 

 

Andre aktiviteter

10-2001 - 12-2007

Redaktionsmedlem af tidsskriftet Nordisk Judaistik - Scandinavian Jewish Studies

12-2001  -  02-2002

Redaktionsmedlem for KRAKA-særnummeret af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

 2009 - 2010

 Redaktionsmedlem af tidsskriftet Bibliana

 2011 -

 Redaktionsmedlem af tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning