Aarhus Universitets segl

Marianne Pade

Professor

Curriculum Vitae

Jeg er født d. 8. marts 1957, er nysproglig student fra Gladsakse Gymnasium fra 1975 og blev i juni 1984 cand.mag. i klassisk filologi ved Københavns Universitet. I september 1989 blev jeg lic.phil. på en afhandling om "Guarino og Plutarch". Fra 1988 til 2000 har jeg haft vekslende forskningsstipendier tilknyttet Institut for Græsk og Latin ved Københavns Universitet, bortset fra årene 1989-1991 hvor jeg var medarbejder på Thesaurus Linguae Latinae i München og 1994-1996 hvor jeg var Humboldt-stipendiat ved Institut für Geistesgeschichte des Humanismus, på universitetet i München. 1997-1999 var jeg leder af det toårige forskningsnetværk "Renæssancen: modernitetens oprindelse", bevilget af SHF, og 1999-2001 var jeg koordinator af det skandinaviske netværk om "Portræt og selviscenesættelse i renæssancen", bevilget af NOS-H. I 2001 blev jeg ansat som lektorvikar i klassisk filologi, Aarhus Universitet, og i 2004 blev jeg udnævnt til Forskningsrådsprofessor. 2007 dr.phil. med afhandlingen "The Reception of Plutarch's Lives in Fifteenth-Century Italy" og fra 2009 har jeg været professor i Klassisk Filologi. I årene 2011 – 2019 har jeg været direktør for Det danske Institut i Rom, og 2015-2021 er jeg leder af Semper Ardensprojektet ”Cultural Encounter as a Precondition for European Identity”, bevilget af Carlsbergfondet.