Aarhus Universitets segl

Marianne Bruus

Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer: Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 13. december 2012

Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

Standard

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@misc{9e06723661e6406cb58b05a655492a96,
title = "Vurdering af omfang og konsekvenser af spr{\o}jtning og g{\o}dskning af § 3-beskyttede naturarealer: Notat fra DCE - Nationalt Center for Milj{\o} og Energi Dato: 13. december 2012",
abstract = "Det er overvejende de ferske enge, der g{\o}dskes og spr{\o}jtes, hvorimod dettekun undtagelsesvist er konstateret p{\aa} andre naturtyper som overdrev ogheder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype.Behandling i form af g{\o}dskning og spr{\o}jtning foreg{\aa}r ansl{\aa}et p{\aa} op til 20 %af arealet med fersk eng, svarende til ca. 20.000 ha. Af det totale § 3-areal erdet ansl{\aa}et 26.000 hektar der g{\o}dskes og/eller spr{\o}jtes. Hovedparten af detteareal vurderes at v{\ae}re st{\ae}rkt biologisk forarmet grundet g{\o}dskningspraksis.Tidligere arealopg{\o}relser for g{\o}dsket/spr{\o}jtet areal baseret p{\aa} sp{\o}rgeskemaertil jordbrugere har vurderet arealet v{\ae}sentligt h{\o}jere, ca. 70 – 80.000ha, end de vurderinger, der er foretaget i dette notat. De tidligere vurderingerer baseret p{\aa} sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelser frem for direkte monitering afarealerne og angiver derfor en st{\o}rrelsesorden og ikke et pr{\ae}cist tal. De herpr{\ae}senterede data er dels baseret p{\aa} kommunernes besigtigelser af § 3-arealer, dels p{\aa} interview oplysninger om g{\o}dskning og spr{\o}jtning fra landoverv{\aa}gningsoplandene(LOOP). P{\aa} grundlag af oplysningerne fra LOOPbliver det g{\o}dskede areal med fersk eng {\aa}rligt tilf{\o}rt gennemsnitligt 130 kgN/ha og spr{\o}jtet med midler mod ukrudt, skadedyr og sygdomme med etgennemsnitligt behandlingsindeks (BI) p{\aa} 0,2. Blandt de arealer med ferskeng, der spr{\o}jtes, sker det i gennemsnit 4 gange {\aa}rligt, varierende fra 1 – 13gange. For de ferske enge vurderes det ud fra modelberegninger at g{\o}dskningog spr{\o}jtning kan have for{\aa}rsaget et nettotab p{\aa} mere end 44 % af artsrigdommen.Det vurderes endvidere at effekterne af fortsat g{\o}dskning og spr{\o}jtning vilv{\ae}re mere alvorlige end effekterne af eventuelt oph{\o}rt gr{\ae}sning. Risikoenfor oph{\o}rt afgr{\ae}sning kan s{\aa}ledes ikke begrunde fortsat g{\o}dsknings- ellerspr{\o}jtepraksis, hverken for engarealer eller andre § 3-arealer.Det skal pointeres, at der mangler kvantitativ viden til en tilbundsg{\aa}endebesvarelse af Natur- og Landbrugskommissionens sp{\o}rgsm{\aa}l som dannerbaggrund for dette notat. S{\ae}rligt mangler der sammenh{\o}rende viden om naturindholdog g{\o}dskning p{\aa} de direkte g{\o}dskede arealer. Ligeledes mangleren mere tilbundsg{\aa}ende analyse af data indsamlet i LOOP programmet enddet har v{\ae}ret muligt at gennemf{\o}re ved udarbejdelsen af dette notat.",
keywords = "g{\o}dskning, spr{\o}jtning, §3 natur",
author = "Strandberg, {Morten Tune} and Bak, {Jesper Leth} and Bladt, {Jesper Stentoft} and Marianne Bruus and Ruth Grant and Nielsen, {Knud Erik} and Bettina Nygaard and Beate Strandberg",
year = "2012",
month = dec,
day = "13",
language = "Dansk",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

T2 - Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 13. december 2012

AU - Strandberg, Morten Tune

AU - Bak, Jesper Leth

AU - Bladt, Jesper Stentoft

AU - Bruus, Marianne

AU - Grant, Ruth

AU - Nielsen, Knud Erik

AU - Nygaard, Bettina

AU - Strandberg, Beate

PY - 2012/12/13

Y1 - 2012/12/13

N2 - Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dettekun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev ogheder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype.Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 %af arealet med fersk eng, svarende til ca. 20.000 ha. Af det totale § 3-areal erdet anslået 26.000 hektar der gødskes og/eller sprøjtes. Hovedparten af detteareal vurderes at være stærkt biologisk forarmet grundet gødskningspraksis.Tidligere arealopgørelser for gødsket/sprøjtet areal baseret på spørgeskemaertil jordbrugere har vurderet arealet væsentligt højere, ca. 70 – 80.000ha, end de vurderinger, der er foretaget i dette notat. De tidligere vurderingerer baseret på spørgeskemaundersøgelser frem for direkte monitering afarealerne og angiver derfor en størrelsesorden og ikke et præcist tal. De herpræsenterede data er dels baseret på kommunernes besigtigelser af § 3-arealer, dels på interview oplysninger om gødskning og sprøjtning fra landovervågningsoplandene(LOOP). På grundlag af oplysningerne fra LOOPbliver det gødskede areal med fersk eng årligt tilført gennemsnitligt 130 kgN/ha og sprøjtet med midler mod ukrudt, skadedyr og sygdomme med etgennemsnitligt behandlingsindeks (BI) på 0,2. Blandt de arealer med ferskeng, der sprøjtes, sker det i gennemsnit 4 gange årligt, varierende fra 1 – 13gange. For de ferske enge vurderes det ud fra modelberegninger at gødskningog sprøjtning kan have forårsaget et nettotab på mere end 44 % af artsrigdommen.Det vurderes endvidere at effekterne af fortsat gødskning og sprøjtning vilvære mere alvorlige end effekterne af eventuelt ophørt græsning. Risikoenfor ophørt afgræsning kan således ikke begrunde fortsat gødsknings- ellersprøjtepraksis, hverken for engarealer eller andre § 3-arealer.Det skal pointeres, at der mangler kvantitativ viden til en tilbundsgåendebesvarelse af Natur- og Landbrugskommissionens spørgsmål som dannerbaggrund for dette notat. Særligt mangler der sammenhørende viden om naturindholdog gødskning på de direkte gødskede arealer. Ligeledes mangleren mere tilbundsgående analyse af data indsamlet i LOOP programmet enddet har været muligt at gennemføre ved udarbejdelsen af dette notat.

AB - Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dettekun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev ogheder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype.Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 %af arealet med fersk eng, svarende til ca. 20.000 ha. Af det totale § 3-areal erdet anslået 26.000 hektar der gødskes og/eller sprøjtes. Hovedparten af detteareal vurderes at være stærkt biologisk forarmet grundet gødskningspraksis.Tidligere arealopgørelser for gødsket/sprøjtet areal baseret på spørgeskemaertil jordbrugere har vurderet arealet væsentligt højere, ca. 70 – 80.000ha, end de vurderinger, der er foretaget i dette notat. De tidligere vurderingerer baseret på spørgeskemaundersøgelser frem for direkte monitering afarealerne og angiver derfor en størrelsesorden og ikke et præcist tal. De herpræsenterede data er dels baseret på kommunernes besigtigelser af § 3-arealer, dels på interview oplysninger om gødskning og sprøjtning fra landovervågningsoplandene(LOOP). På grundlag af oplysningerne fra LOOPbliver det gødskede areal med fersk eng årligt tilført gennemsnitligt 130 kgN/ha og sprøjtet med midler mod ukrudt, skadedyr og sygdomme med etgennemsnitligt behandlingsindeks (BI) på 0,2. Blandt de arealer med ferskeng, der sprøjtes, sker det i gennemsnit 4 gange årligt, varierende fra 1 – 13gange. For de ferske enge vurderes det ud fra modelberegninger at gødskningog sprøjtning kan have forårsaget et nettotab på mere end 44 % af artsrigdommen.Det vurderes endvidere at effekterne af fortsat gødskning og sprøjtning vilvære mere alvorlige end effekterne af eventuelt ophørt græsning. Risikoenfor ophørt afgræsning kan således ikke begrunde fortsat gødsknings- ellersprøjtepraksis, hverken for engarealer eller andre § 3-arealer.Det skal pointeres, at der mangler kvantitativ viden til en tilbundsgåendebesvarelse af Natur- og Landbrugskommissionens spørgsmål som dannerbaggrund for dette notat. Særligt mangler der sammenhørende viden om naturindholdog gødskning på de direkte gødskede arealer. Ligeledes mangleren mere tilbundsgående analyse af data indsamlet i LOOP programmet enddet har været muligt at gennemføre ved udarbejdelsen af dette notat.

KW - gødskning

KW - sprøjtning

KW - §3 natur

M3 - Besvarelse af spørgsmål/høringer

ER -