Aarhus Universitets segl

Malene Kjær

Studieadjunkt, Studielektor

Profile photo

Malene Kjær

Studielektor

  • Institut for Folkesundhed - Idræt
Adressetype: Postaddresse.
Dalgas Avenue 4
3410
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: mkjr@ph.au.dk

Uddannelse

Aug. 2010 – Apr. 2013:
Cand.scient. i idræt, Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet

Jan. 2012:
Sports Management, University of West Indies, Barbados

Aug. 2011 – Dec. 2011:
Sports Management, George Mason University, Virginia, USA

Aug. 2007 – Jun. 2010:
BSc i idræt, Naturvidenskabelig Fakultet, Aarhus UniversitetAnsættelser på universitetsniveau

Aug. 2016 – nu:
Studieadjunkt, Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (genansættelse i tidl. Studieadjunktur)

Aug. 2013 – Aug. 2016:
Studieadjunkt, Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Jan. 2013 – Juli 2013:
Undervisningsassistent, Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Feb. 2012 – Dec. 2012:
Instruktor, Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

Feb. 2011 – maj 2011:
Instruktor, Institut for Idræt, Naturvidenskabeligt Fakultet, Aarhus UniversitetPublikationer

Se under "Publikationer":
http://pure.au.dk/portal/da/persons/malene-kjaer(70953094-12c5-470e-b6f0-57bb26f9195c)/publications.htmlUdvalgsarbejde, netværk m.m.

Jan. 2018 -->
Beskikket censor på Læreruddannelsen i undervisningsfaget idræt samt bachelorprojekter vedr. idræt. 

Aug. 2017 -->
Medlem af SIG Førsteårspædagogik under DUN, Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Feb. 2016 – sep. 2016:
HE repræsentant i følgegruppe vedr. udvikling af AU’ gymnasieportal. 

Jan. 2015 -->
Medlem og stedfortræder for formand i studienævnet på idrætsuddannelsen.

Aug. 2013 –->
Medlem i Formidlings- og udviklingsgruppen PT på idrætsuddannelsen bestående af undervisere på de praktisk-teoretiske kurser.
Præsentationer, oplæg samt øvrige aktiviteter

Se under "Aktiviteter":
http://pure.au.dk/portal/da/persons/malene-kjaer(70953094-12c5-470e-b6f0-57bb26f9195c)/activities.htmlIgangværende projekter

April 2018 –->
Medforfatter til bogen om fagdidaktik i idræt i Frydenlunds didaktikserie, der henvender sig til gymnasie- og folkeskolelærere. 
Øvrige forfattere: Lektor ved Aarhus Katedralskole, Andreas Schiørring og lektor ved Metropol, Thomas Gabriel Piaster.

Juli 2017 -->
Udvikling af digital multimedie portfolio i samarbejde med konsulent fra CESU til kurset Kropsbasis på idrætsuddannelsen.Undervisnings- og vejledningopgaver

Aug. 2013 –-> 
Kursus- og curriculumansvar:
Primær underviser og ansvarlig for alle valg vedrørende curriculum (udvælgelses af stof, kursusplan, lektionsplaner, udarbejdelse af læringsprøver og eksamensopgaver etc.) på følgende kurser på bacheloruddannelsen i idræt:

-Kropsbasis, 5 ECTS, 1. semester, 3 hold á ca. 30 studerende. Med kursusansvaret følger supervision og vejledning af undervisningsassistent på kurset.

-Gymnastik og Bevægelseskommunikation, 5 ECTS, 2. semester, 3 hold á ca. 30 studerende

Jan 2016 -->  
Øvrige undervisningsopgaver på bacheloruddannelsen i idræt: 
-Undervisning og formidling, 10 ECTS, valgfag, 4. el. 6 semester, 1 hold á 20-30 studerende:
Gæsteunderviser med eget ansvar for stofudvælgelse og lektionsplanlægning af 3 undervisningsgange på kurset.

Aug. 2013 –->
Eksaminationsopgaver og intern censur:
-Kropsbasis fra 2013- nu:
Bedømmelse af alle studerendes deltagelsesaktivitet i undervisningen og godkendelse af alle studerendes deltagelse i kursets 5-6 obligatoriske læringsprøver (ca. 90 studerende).

-Gymnastik og Bevægelseskommunikation fra 2014 til nu:
Eksaminator med ekstern censur på skriftlige, mundtlige og praktiske elementer i eksamen for alle studerende på kurset (ca. 90 studerende).

-Undervisning og Formidling 2015:
Eksaminator med ekstern censur på 14 mundtlige præstationer fordelt på 6 skriftlige opgaver.

-Idrætspædagogik, 5 ECTS, 1. semester, fra 2015 – 2017: Eksaminator med ekstern censur på 15-25 skriftlige opgaver.

-Idrætsprojekt, 5-10 ECTS, valgfag på kandidatuddannelsen, fra 2016 – 2018: Intern censor på 1-5 projekter pr. semester.

2014 -->
Vejledning af bachelorprojekter
Vejleder inkl. mundtlig eksamination med ekstern censur af 1-5 bachelorprojekter pr. semester.

2016 -->
Vejledning af idrætsprojekter
Vejledning inkl. votering med intern censur af ca. 1-2 projekter pr. semester.

2018 --> 
Vejledning af speciale
Vejledning inkl. votering med ekstern censur af 1 speciale i foråret 2018.Deltagelse i kurser, workshops m.m.

Sep. 2016 – nu
Deltagelse i kurser udbudt af CESU, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, Aarhus Universitet:
• Team-Based Learning
• Workshop om Mundtlige Eksamener
• Introduction to Teaching and Learning
• Klyngevejledning og feedback via rubrics

Øvrige interne workshops eller kurser på Aarhus Universitet:
• Maj 2018: Programmatic assessment

Aug. 2014 – Marts 2016
Kursus i almen universitetspædagogik for adjunkter og post.docs (Adjunktpædagogikum), Aarhus Universitet:
• Modul 1, 2014: Undervisningspædagogik og læringsteori med fokus på constructive alignment.
• Modul 2 - Holdundervisning, 2014: Planlægning og udvikling af holdundervisning med fokus på aktiverende undervisning.
• Modul 3 - Educational IT, 2014: Anvendelse af AU’s learning Management System, Blackboard.
• Modul 4, 2014: Undervisningsportfolio og feedback.
• Modul 2 - Forelæsning, 2015: Planlægning af forelæsninger med fokus på forelæsningens muligheder og begrænsninger.
• Modul 2 - Vejledning, 2016: Udvikle egen praksis ift. processtyrings-kompetencer, tekstkompetencer og kommunikationskompetencer.Øvrig erfaring

Øvrig undervisningserfaring:
- Feb. 2010 - Dec. 2010: Idrætsdaghøjskolen Aarhus, Idrætsunderviser på for elever på Aarhus Tech.
- Feb. 2010: DGI Vestjylland, Kursusunderviser på "I Front" 

Øvrig projektarbejde:
- Aug. 2010 - juli 2011: AGF Idrætsfaglig Forum, Projektkoordinator for forum for unge med faglig interesse i udviklingen af idrætten i Aarhus. 
- Juni 2009 - 2011: AGF TeenChallenge, Projektleder og initiativtager bag AGF TeenChallenge (aktivitetsuge i sommerferien for unge i alderen 10-14 år)

 

Foreningsarbejde:
- Aug. 2013 - feb. 2017: Bestyrelses- og udvalgsmedlem i Aarhus Studenter Gymnastik, formand i bestyrelsen fra feb. 2016- feb. 2017, næstformand i bestyrelsen fra feb. 2015- feb. 2016, medlem af bestyrelsen fra feb. 2014 - feb. 2015, gymnastikudvalgsformand fra aug. 2013 - feb. 2016.
- Sep. 2010  - okt. 2012: Bestyrelsesmedlem og kampfordeler i AT Torpedo for klubbens 7-mands damehold.

Instruktørerfaring:
- Aug. 2010 – feb. 2013: DGI Østjylland, Street Handball instruktør.
- Aug. 2010 – maj 2012:  AGF Hercules og Afrodite Sport, Instruktør på hold for overvægtige børn i alderen 6-10 år.
- Jun. 2010 – 2011: AGF, Aarhus Gymnastik Forening, Instruktør på AGF’s sommerskole; en aktivitetsuge for børn i alderen 5-10 år.
- Juni/juli 2010 – 2012: Funcamp v/ Rasmus Bak, Vivild Efterskole, Instruktør på en uges sommercamp for børn mellem 5.-8. klasse.
- Aug. 2008 – Maj 2010:  AGF’s idrætsskole, Instruktør på holdende ”Gymnastik og leg”, ”Fuld fart frem”, ”Boldspil 3-6 år” og ”Boldspil 6-10 år.