Aarhus Universitets segl

Malene Kerzel

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2000Ph.d.-graden, Aarhus Universitet "Hovedaktionærdispositioner - i skatteretlig belysning"
1995Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2004-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2000-2004Adjunkt, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus Universitet

 

Administrativ erfaring

2018-Formand for Juridisk Studienævn, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
2018-Studieleder for bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Forskningsområder

  • Skatteret

 

Undervisningsområder

  • Skatteret
  • Personbeskatning, erhvervs- og selskabsbeskatning, skatteforvaltningsret

 

Publikationer

Skatteretten 1

Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H., aug. 2021, 9. udg. København: Karnov Group. 1037 s.

Skatteretten 2

Kerzel, M., Pedersen, J., Eriksen, C. H. & Ferniss, J., aug. 2021, Skatteretten 2. København: Karnov Group

Kommentar til aktieavancebeskatningslovens

Kerzel, M., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 udg. København: Karnov Group

Kommentar til ejendomsbeskatningsloven

Kerzel, M., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 udg. København: Karnov Group

Kommentar til ejendomsværdiskatteloven

Kerzel, M., 2019, Karnov Lovsamling. 34 udg. København: Karnov Group

Kommentar til fondsbeskatningsloven

Kerzel, M., 2019, Karnovs lovsamling. Karnov Group

Kommentar til kildeskatteloven

Kerzel, M., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 udg. København: Karnov Group

Kommentar til Personskatteloven

Kerzel, M., 2019, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Arbejdsmarkedsbidrag

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 174-184 11 s.

Begrænset skattepligt for fysiske personer

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 819-839 21 s.

Beskatning af aktionærer

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 913-918 6 s.

Beskatning ved aktieafståelser m.v.

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 639-692 54 s.

Fuld skattepligt for fysiske personer

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 778-818 41 s.

Indkomstopgørelse og skatteberegning

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 144-173 30 s.

Introduktion til beskatningen af erhvervsdrivende fysiske personer

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 519-539 21 s.

Introduktion til international dobbeltbeskatning

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 840-846 7 s.

Introduktion til selskabsbeskatningen

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 894-912 19 s.

Kommentar til aktieavancebeskatningsloven

Kerzel, M., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til ejendomsavancebeskatningsloven

Kerzel, M., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til kildeskatteloven

Kerzel, M., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til personskatteloven

Kerzel, M., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kursgevinstloven - tid til et serviceeftersyn?

Kerzel, M., 2018, I: Ugeskrift for Retsvaesen. 1, 10 s., 2108B.1.

Personselskaber

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 919-923 5 s.

Renter

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 456-479 24 s.

Skatteopkrævning

Kerzel, M., 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 185-190 6 s.

Om bopæl og sommerhuse i forbindelse med til- og fraflytning

Kerzel, M., jul. 2017, I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 29, s. 3836-3846 11 s., 408.

Skatteretlige praksisændringer i en forvaltningsretlig kontekst

Kerzel, M., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 16, s. 171-179 9 s., U.2017B.171.

Betalingskorrektion og anvendelsesområdet for LL § 2, stk. 1

Kerzel, M., 2016, I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. s. 524-532 9 s., TfS 2016, 64.

Om driftsomkostningsbegrebet i Statsskattelovens § 6 a og erhvervsmæssige udgifter placeret mellem to stole

Kerzel, M., 2016, I: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2016B.368.

Afskrivninger

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 89-148 60 s.

Beskatningen af deltagere i personselskaber

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 702-728 27 s.

Beskatning ved aktieafståelser m.v.

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 576-627 50 s.

Generationsskifte med succession

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 508-532 25 s.

Introduktion til aktionær- og selskabsbeskatningen

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 820-849 30 s.

Introduktion til beskatningen af erhvervsdrivende fysiske personer

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 465-483 19 s.

Peter Koerver-Schmidt, Michael Tell og Katja Dyppel Weber: International skatteret i et dansk perspektiv

Kerzel, M., 2015, I: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2015B.462.

Renter

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 408-430 23 s.

Skatteberegning, arbejdsmarkedsbidrag og skatteopkrævning

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 130-174 45 s.

Skatteretten 1

Pedersen, J. (red.), Eriksen, C. H. (red.), Kerzel, M. (red.) & Ferniss, J. (red.), 2015, 7 udg. Kbh.: Karnov Group. 885 s.

Skatteretten 2

Pedersen, J. (red.), Eriksen, C. H. (red.), Kerzel, M. (red.) & Ferniss, J. (red.), 2015, 7 udg. Kbh.: Karnov Group. 781 s.

Subjektiv skattepligt

Kerzel, M., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group, s. 716-774 59 s.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2015, I: SR-Skat. SR.2015.12.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2015, I: SR-Skat. s. 194-204 SR.2015.12.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2015, I: SR-Skat. SR.2015.194.

Udvalgte dommer, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2014, I: SR-Skat.

Arbejdsmarkedsbidrag

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 1. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 808-818 11 s.

Begrænset skattepligt for personer og selskaber

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 1. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 791-805 14 s.

Beskatningen af deltagere i personselskaber

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 2. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 800-825 25 s.

Beskatning ved aktieafståelser

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 1. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 551-601 50 s.

Fuld skattepligt for personer

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 1. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 754-790 36 s.

Generationsskifte med succession

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 2. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 290-314 24 s.

Indkomstopgørelse, skatteberegning og skatteopkrævning

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 1. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 67-104 37 s.

Introduktion til beskatningen af erhvervsdrivende fysiske personer

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 1. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 441-460 19 s.

Introduktion til beskatningen af juridiske personer

Kerzel, M., 2013, Skatteretten 1. 6. udg. Kbh.: Karnov Group, s. 866-894 28 s.

Skatteretten 1

Pedersen, J., Siggaard, K., Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J., Eriksen, C. H. & Wittendorff, J., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 931 s.

Skatteretten 2

Pedersen, J., Siggaard, K., Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J., Eriksen, C. H. & Wittendorff, J., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 858 s.

Skatteretten 3

Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Wittendorff, J., Pedersen, J., Siggaard, K., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 717 s.

Skattteretten 4

Pedersen, J., Siggaard, K., Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J., Eriksen, C. H. & Wittendorff, J., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 440 s.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2013, I: SR-Skat. SR.2013.14, s. 166-174 9 s.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2013, I: SR-Skat. 5, s. 232-239 7 s.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2013, I: SR-Skat. SR.2013.232, s. 166-177 11 s.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., 2012, I: SR-Skat. 2012.166

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Kerzel, M., nov. 2011, I: SR-Skat. 23, 5, s. 244-251 8 s.

Festskrift til Jan Pedersen

Kerzel, M. (red.), 2011, København: Djøf Forlag. 502 s.

Strukturændringer inden for koncerner - hvad er status?

Kerzel, M., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (red.). Djøf Forlag, s. 251-269 19 s.

Aktieavancebeskatningsloven

Kerzel, M., 2010, Karnovs lovsamling. Karnov Group, s. 1947-1981 34 s.

Ejendomsavancebeskatningsloven

Kerzel, M., 2010, Karnovs lovsamling. s. 1981-1998 17 s.

Ejendomsbeskatningsloven

Kerzel, M., 2010, Karnovs Lovsamling. s. 2039-2046 7 s.

Ejendomsværdiskatteloven

Kerzel, M., 2010, Karnovs Lovsamling. s. 2033-2039 6 s.

Kildeskatteloven

Kerzel, M., 2010, Karnovs lovsamling. s. 1562-1614 52 s.

Aktiviteter

KarnovGroup (Ekstern organisation)

Malene Kerzel (Medlem)

1 dec. 2021

Kursus Skatterevisorforeningen

Malene Kerzel (Underviser)

8 mar. 2019

SR-skat (Tidsskrift)

Malene Kerzel (Redaktør)

1 mar. 2011

Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd (Ekstern organisation)

Malene Kerzel (Medlem)

1 apr. 2007 → …