Malene Flensborg Damholdt

Lektor

VEJLEDERBREV

 

Kære specialestuderende

 

Dette brev beskriver rammerne for hvad jeg kan tilbyde som vejleder og hvilke forventninger jeg har til dig. Hvis du er indskrevet på medicin og ønsker mig som vejleder på din specialeopgave bedes du skrive til mig på malenefd@psy.au.dk

 

 

Hvilke emner vejleder jeg indenfor:

Mine primær arbejdsområder er gerontopsykologi, neuropsykologi, patientcentreret kommunikation, degenerative sygdomme, robot-teknologi, kognition og kognitive vanskeligheder. Skriver du indenfor disse eller beslægtede emner vil jeg kunne give dig en mere indholdsnær vejledning på specialet.  Jeg vejleder også om andre emner end disse men her vil der være tale om en mere proces-orienteret vejledning.

 

Struktur eller frit løb:

Det er meget individuelt hvad man som speciale-studerende har behov for: nogle vil gerne have et stærkt struktureret forløb med forhåndsbestemte møder for hele forløbet mens andre hellere vil ”passe sig selv”. Det er vigtigt at du gør opmærksom på hvilket struktur-niveau der passer bedst til dit temperament. 

 

Ressourcer:

Brug meget gerne de gode ressourcer AU stiller til rådighed – se eksempelvis (https://studypedia.au.dk/ ), Scribo (https://www.scribo.dk/) samt bibliotekets litteratursøgningskurser. Læsegrupper med andre specialestuderende kan også stærkt anbefales.

 

Omfang og rammer for vejledning:

Rammen for vejledning på psykologi er i alt 15 timer, der inkluderer både e-mails, møder med dig, min forberedelse (læsetid). I de fleste tilfælde passer det med cirka 6-7 vejledningsgange af 45 minutter.

Som studerende får man 2.5 times vejledning (per forsøg) ved aflevering i 2. eller 3 forsøg. Her kan man ikke spare ”ubrugte” vejledningstimer op fra 1. forsøg.

Der kan være omstændigheder, der gør at det er svært for dig at komme til vejledningsmøderne (afstand, småbørn mm). Ved sådanne omstændigheder vejleder jeg meget gerne over Zoom (men ikke udelukkende på mail eller telefon).

 

Indholdet i vejledningsmøder:

 

Inden det første møde:

Når vi mødes første gang, forventer jeg at du allerede har gjort dig tanker om dit emne og orienteret dig i litteraturen.  Dertil forventer jeg at du har lavet et udkast til og sendt mig:

Problemformulering: hvad er det du gerne vil undersøge i specialet?

Disposition: beskriv i overskrifter hvilke emner du tænker skal behandles for at besvare din problemformulering. I den forbindelse vil jeg bede dig angive et cirka sideantal for hvor meget du tænker de forskellige emner skal fylde i opgaven. Dette gør det nemmere for os begge at vurdere om opgaven er disponeret realistisk og sammenhængende.

Vores første møde vil primært handle om at blive skarp på problemformuleringen og hvordan du får den indløst. Dertil bruges det første møde også på at aftale hvorledes vejledningen skal struktureres fremadrettet.  Her er det vigtigt at du har gjort dig tanker om hvordan du almindeligvis bedst arbejder og hvad du plejer at skulle have hjælp til i en opgave. Jeg vil også spørge til dit ambitionsniveau. Her er det selvfølgelig vigtigt at du svarer oprigtigt. Jeg spørger for at vi kan forventningsafstemme, men jeg kan ikke vejlede til en bestemt karakter.

 

Feedback på tekststykker

De tekstbidder du gerne vil have vejledning på sender du til mig senest tre hverdage før vores møde. Jeg vil bede dig skrive hvad du særligt ønsker vejledning i forhold til og hvor færdigt du mener tekststykket er. Dertil vil jeg bede dig fremsende din problemformulering og disposition hver gang du sender noget til mig til gennemlæsning.  Jeg vil bede dig påtegne på dispositionen hvor tekststykket stammer fra i specialet.

Hvis ikke du kan komme til et vejledningsmøde forventer jeg at du melder fra. Jeg ser gerne at vi fastholder aftalte møder selvom du ikke har nået så meget som du ville og jeg forventer at du kontakter mig hvis du sidder ubehjælpeligt fast i skriveprocessen

 

Hvad læser jeg?

I udgangspunkt modtager jeg max 5 normalsider til gennemlæsning. Oftest giver det ikke pædagogisk mening at læse det samme tekststykke flere gange: har jeg én gang givet min feedback antager jeg at du som studerende har taget det til dig, som du føler er relevant for dig.  Jeg læser ikke hele specialet igennem før aflevering.

 

Ansvar:

Specialet er dit ansvar. Det er udelukkende dit ansvar at sikre dig, at indholdet i specialet er korrekt: at du får refereret til de rette artikler, inddraget den relevante litteratur for dit emne og at du undgår afskrift.  Det er også dit ansvar at ajourføre dig om specialets rammer i studieordningen og have styr på alle de administrative ting omkring specialet.

 

Held og lykke med specialet!

 

De bedste hilsner Malene F. Damholdt