Psykologisk Institut

Maja OConnor

Ph.d., Lektor

Profile photoMaja O'Connor
Lektor
Psykologisk Institut

Postaddresse:
Bartholins Allé 9
1340, 249
8000 Aarhus C, Danmark

E-mail: maja@psy.au.dk
Telefon: +4587165309

Nationalitet: Dansk

Forsknings- og undervisningsområde

Mit primære forskningsområde er naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos personer, der har mistet en elsket person. Jeg har i min forskning særligt fokus på udvikling, prædiktorer og behandling af personer der opfylder kriterierne i den nye diagnose, vedvarende sorglidelse, der netop i 2018 er inkluderet i ICD-11. Til at belyse dette benytter jeg en bred vifte af forskningsmetoder, fra store spørgeskemastudier, over register- og laboratoriestudier, til randomiserede- kontrollerede interventionsstudier. Behandling af komplicerede sorgreaktion, især vedvarende sorglidelse, er et af mine særlige interesseområder. Løbende klinisk uddannelse har derfor også høj prioritet for mig.

Jeg underviser ved Psykologisk Institut i sorgreaktioner og forskellige terapiformer og metoder, samt vejleder en lang række specialer og adskillige PhD forløb der beskæftiger sig med emnet.

Uddannelse

2016-Undervejs som specialist i gerontopsykologi
20162-årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi hos voksne
2015Lektor ved Aarhus Universitet (AU)
2013Autoriseret psykolog ved Psykolognævnet
2012Adjunkt ved AU
2011Adjunktkursus, AU
2009Ph.d. grad ved Psykologisk Institut, AU
2001Cand. Psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1994HF student, Thisted Gymnasium

Ansættelser

2017- Forskningsleder ved det Nationale Sorgcenter, Danmark
2016- Leder af Enhed for naturlig og kompliceret sorg, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2016- Lektor ved Psykologisk Institut, AU
2016-2017Klinisk gerontopsykolog ved Center for Livskvalitet, Aarhus Kommune (deltid)
2015-Lektor ved Psykologisk Institut, AU og klinisk psykolog ved Center for Livskvalitet, Aarhus Kommune
2015-2016Lektor i Psykologi ved Institut for Klinisk Medicin
2012-2015Adjunkt v. Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), AU
2010-2012Forsker ved Center on Autobiographical Memory Research, Psykologisk Institut, AU
2009-2010Post doc, EPoS, Psykologisk Institut, AU
2005-2009Phd. studerende ved Psykologisk Institut, AU
2004-2005Adjunkt, Den Sociale Højskole, Aarhus (DSH)
2001-2004Underviser i psykologi på Social- og Sundhedsskolen, Aarhus (SOSU)

Klinisk erfaring og supervision

2015-Supervision af andre faggrupper
2013-Autoriseret psykolog ved Psykolognævnet
2012-Supervisor af Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi (MBKT) for psykologer ved EPoS
2012-Kollegial supervisionstræning med medicinstuderende; optræning og supervision af læger til kollegiale supervisorer
2011-2012Kliniske interviews med patienter med OCD, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser (supervision fra Professor Carsten René Jørgensen)
2010-Instruktør på cirka 23 8 ugers forløb i MBKT med grupper af brystkræftpatienter, ældre efterladte, teknisk administrativt personale, psykologistuderende o.a. (supervision ved MBKT instruktørene Trish Bartley og Christina Shennan, Bangor University, Wales og Cand. Psych. Aut. Antonia Sumbundu, DK.)
2009-2010Visualiseringsintervention med kræftpatienter (supervisor: Professor Bobby Zachariae og psykolog Mette Lund Jensen)
2005-2009Interviews og støttesamtaler med ældre efterladte (supervisor: Professor Ask Elklit og psykologerne Bente Lynge og Marianne Rønne)
2006Patienter ved Angstklinikken, PI (supervisor: psykolog Loa Clausen, P.hd.)
2006Patienter ved Center for Voldtægtsofre (supervisior: psykolog Maiken Knudsen)
2004-2005Træning af socialrådgiverstuderende i kollegial supervision. Vejledning af gruppebaserede bachelor projekter i socialt arbejde
2001-2004Varetog personlig vejledning (coaching) af særligt udsatte SOSU-elever
Har endvidere gennemført mere end 75 kursusdage på kliniske kurser, herunder: Den 2-årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for voksne ved Kognitiv Terapicenter, Aarhus (2014-16); Certificeret mindfulness trænerkursus v. Oxford Mindfulness Center (2014);”A four day mindfulness retreat”, v. mindfulnessinstruktør Trish Bartley, (2012); ”Assessing and treating complicated grief”, v. Prof. Richard Bryant (2011); Kurset ”Mindfulnessbaseret kognitiv terapi for behandlere” v. psykologerne Jacob Piet og Morten Hecksher (2009); Seminaret ”Sorgprocesser og sorgforskning” v. Prof Margaret Stroebe og Henk Schut (2008); Seminaret ”Mindfulness and suicide prevention: Therapeutic strategies in practise” v. Prof. Mark Williams (2006);

Undervisning

2010Dansk Psykologforening, tværgående modul, ”Naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos voksne”
2012Koordinator og underviser for interventionsmetode, kandidatuddannelsen, Psykologisk Institut, AU
2010Del af forelæsningsrækken i klinisk psykologi, kandidatuddannelsen, Psykologisk Institut, AU med emnerne ”Sorg og sorgterapi” samt ”Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi”
2011-2016Koordinator og udvikler af for kommunikationssporet ”Kollegial supervision”, medicinuddannelsens 8. semester, Klinisk Institut, AU.
2011-2016Forelæsninger i sundhedspsykologi og kollegial supervision medicinuddannelsens 8. semester, Klinisk Institut, AU.
2011-2016Uddannelse af yngre læger til supervisiorer i kollegial supervision for medicinstuderende, medicinuddannelsens 8. semester, Klinisk Institut, AU.
2012Underviser på Ph.d. kurset ”Kliniske perspektiver på selvbiografisk erindring”, CON AMORE, Psykologisk Institut, AU.
2009Underviser i forskningsmetode III, kandidatuddannelsen, Psykologisk Institut, AU
2006-2010Koordinator og underviser på ”Diplomuddannelse i demens”, Den Sociale Højskole, VIA University College, Aarhus.
2006Psykotraumatologisk seminar, international linje, kandidatuddannelsen, Psykologisk Institut, AU.
2004-2006Underviser i psykologi ved Den Sociale Højskole, VIA University College, Aarhus.
2001-2004Underviser i psykologi og pædagogik ved assistentuddannelsen, SOSU Aarhus.

Modtaget projektstøtte

2017 Satspuljen, DetNationale Sorgcenterkr. 700.000
2016 AUFFKr. 2.300.000
2015 EGV-fondenKr. 198.378
2014 AU kompetencefondKr. 25.000
2010 EGV-fondenKr. 65.000
2006 EGV-fondenKr. 220.000
2005 FKKKr. 1.550.000

Vejledning og projektledelse

2016-Projektleder på The Aarhus Bereavement Study (TABstudiet), herunder hovedvejleder på Marie Lundorff’s Ph.d. projekt i samarbejde med bivejleder Professor Dorthe Thomsen, AU
2016-Hovedvejleder Helle Holmgrens Ph.d. projekt ”A comparison study of stress and mental health among young bereaved spouses and their school-age children” i samarbejde med bivejleder Professor Ask Elklit, SDU
2015-Forskningsvejleder på projektet ”Sorg efter tab af spædbarn” ved Lektor Dorte Hvidtjørn, Masteruddannelsen for Jordemodervidenskab, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
2014-Klinisk ansvarlig for en række kliniske projekter ved EPoS
2014-Projektansvarlig på ”Projekt Livskapitler” i samarbejde med Professor Dorthe Thomsen, Psykologisk Institut, AU
2014-Klinisk vejleder på Ph.d. projektet ”Internetleveret mindfulness baseret kognitiv terapi” v. Ph.d. studerende Eva Rames Nissen, EPoS, AU
2014-Medlem af Fagstudienævnet, Psykologisk Institut, AU
2013-Tovholder på Interventionsmetodeundervisningen, Psykologisk Institut, AU
2013-Bivejleder på Ph.d. projektet "A randomised controlled trial of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)”. v. Ph.d. studerende Ingeborg Farver, EPoS, AU
2012-Fagansvarlig for undervisningen i kollegial supervision, 2. semester, Masteruddannelsen i Medicin
2012-2015I Styregruppen for folkeoplysningsprojektet ”Når to bliver til en” ved projektleder Jorit Tellervo, Palliativt Videncenter, Syddansk Universitet
2012-Bivejleder på Ph.d. projektet "Mindfulness mod kroniske smerter blandt brystkræftpatienter" v. Ph.d. studerende Maja Johannesen, EPoS, AU
2011-Projektansvarlig for forskningsprojektet ”Erindring og identitet” v. CON AMORE, AU
2010-2011Leder af forskningsprojektet ”Mindfulnesstræning med særligt belastede ældre efterladte”, AU
2009-2010Projektansvarlig for ”Visualiseringsprojektet” v. Psykoonkologisk Forskningenhed, AU
2005-209Ansvarlig for Phd. projektet ”Posttraumatisk stress forstyrrelse hos ældre efterladte og betydningen af personlighed for sorgreaktionen”
2006-2007Phd. formand, Psykologisk Institut, AU
2006-Ansættelser, træning og supervision af i alt cirka 25 studentermedhjælpere til kliniske interviews, støttesamtaler og/eller psykologisk intervention med ældre efterladte, kræft patienter og psykiatriske patienter
2007-Supervision og bedømmelse af over 30 kandidatafhandlinger ved Psykologisk Institut, AU
2004-2005Faggruppeleder for psykologgruppen ved DSH
2003-2004Fagansvarlig for psykologerne ved SOSU

Anden videnskabelig aktivitet

2012Medarrangør ved den internationale konference: Clinical Perspectives on Autobiographical Memory, AU, DK
2012Medarrangør ved det internationale årsmøde: 7th Autobiographical Memory and Psychopathology Meeting, AU, DK
2007-Ad hoc reviewer for international tidsskrifter, herunder Archives of General Psychiatry, Aging and Mental Health, The Breast, Quality of Life Research, Psychiatry Research, Mindfulness, Nordic Psychology, PLoS, Journal of Anxiety Disorders
2007Forskningsophold ved Simon Fraser University, Vancouver, Canada

Formidling

2016Medvirket i interview til ”Årsberetningen 2016, AUFF”
2016Medvirket i artikel og video på EGV’s hjemmeside om ”NY forskning, NY viden om sorg - NY behandling”. Juli 2016
2016Medvirket i onlineartiklen ”Psykolog: Andres tab og sorg gør os bange” af Jais Nørgård, 25.5.16, http://www.dr.dk
2016Medvirket i P1 Morgen, d. 25.5.16. ”Det er alles ansvar at tale om sorg” Medvirkende: Maja O'Connor, sorgforsker og lektor i psykologi på Aarhus Universitet
2016Medvirket i artiklen ”Snart bliver sorg en diagnose” af Elisabeth Astrup, Politikken, 12. marts, 2016
2016 Medvirket i artiklen ”Når man mister sine forældre, mister man det perfekte publikum til ens tilværelse” af journalist Else Marie Nygaard, Kristelig Dagblad, 19. februar, 2016
2015Medvirket i Radio 24syv Morgen 25.11.15 (1). Om ældre og sorg
2015Medvirket i artiklen ”Sorg har ingen alder” Dagbladet Information, 13.marts, 2015, af journalist Line Våben
2015Medvirket med baggrundsinterview og citater til forestillingen ”Dødshjælp”, Mungo Park, Kolding, opført i september og oktober, 2015
2014Medvirket i interview til artikelserie om ældre efterladte, Politikken. 19.-22. december
2012-Underviser i kollegial supervision og sundhedspsykologi ved Institut for Klinisk Medicin, AU
2005-Underviser på kandidatuddannelsen ved Psykologisk Institut
2011P1-programmet ”Den sociale udfordring”, samt Videnskabens Verden: ”Ældre på mindfulness i stedet for piller”
2011-Underviser ved Dansk Psykologforenings specialistuddannelse for psykologer i det tværgående modul under titlen ”Naturlig og kompliceret sorg hos voksne”
2010-Underviser i det tværgående modul ”Naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos voksne” på specialistuddannelsen ved Dansk Psykologforening
2010Medvirket i DR2 programmerne ”Danskernes Akademi” og dokumentaren ”Vore skjulte kræfter” i programserien Sjæl og Videnskab
2010-12Underviser på diplomuddannelsen i demens ved VIA University College, Aarhus
2008Medvirket i DR2-dokumentar om sorg hos ældre efterladte i ”Når døden os skiller…”
2001-05Underviser ved SOSU og DSH i psykologi, pædagogik og psykiatri, samt kommunikation og kollegial supervision

Publikationer

O'Connor, M. (2018). Indledning - Sorgens psykologi. Psyke & Logos, 39(1), 5-14.
Larsen, L., Lauritzen, L. R., & O'Connor, M. (2018). Kompliceret sorg og vedvarende sorglidelse - begrebsmæssig adskillelse og sammenhæng. Psyke & Logos, 39(1), 15-36.
O'Connor, M., Lytje, M., Larsen, L., Petersen, A., & Bærentsen, K. B. (red.) (2018). Sorgens Psykologi - del 1: Teoretiske perspektiver. København: Dansk Psykologisk Forlag. Psyke & Logos, Nr. 1, Bind. 39
Eistrup, A., Schlander, C., Johannsen, M., & O Connor, M. (2017). Compassion-Focused Therapy for Prolonged Grief Disorder following Bereavement of a Life Partner - A Pilot Study. Abstract fra The European Conference on Traumatic Stress 2017, Odense, Danmark.
Schlander, C., Johannsen, M., Eistrup, A., & O Connor, M. (2017). Development of Compassion-Focused Therapy for Prolonged Grief. Abstract fra The European Conference on Traumatic Stress 2017, Odense, Danmark.
Damholdt, M. F., O'Connor, M., Helledie, E., & Kjær, L. B. (2017). Feedback og supervision. I L. B. Kjær (red.), Lægens roller: En guide til professionel udvikling for medicinstuderende og yngre læger (s. 85-102). Aarhus: FADL's Forlag.
Damholdt, M. F., Kjær, L. B., Helledie, E., & O'Connor, M. (2017). Patientcentreret kommunikation: Samtalens struktur og redskaber. I L. B. Kjær (red.), Lægens roller: En guide til professionel udvikling for medicinstuderende og yngre læger (s. 65-84). Aarhus: FADL's Forlag.
O'Connor, M., Lundorff, M., & Johannsen, M. (2017). Skal vi diagnosticere sorg? P Psykologernes fagmagasin, (12), 26-28.
Kjær, L. B., Møller, J. E., O Connor, M., Christiansen, M., Ørntoft, M-B. W., & Mørcke, A. M. (2016). Kommunikationsundervisningen i Danmark er nået langt. Ugeskrift for Læger , 178(V09150740), 2-5.
Farver-Vestergaard, I., & O'Connor, M. (2016). Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Poster session præsenteret ved International Conference on Mindfulness (ICM) , Rome, Italien.
O Connor, M., Johannsen, M., & Schlander, C. (2016). Protocol-development of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Compassion-Focused Therapy for Prolonged Grief. Abstract fra The Compassionate Mind Foundation. International Conference, Manchester, Storbritannien.
Kjær, L. B., Mørcke, A. M., & O Connor, M. (2015). Implementering af et nyt gennemgående kommunikationselement på kandidatuddannelsen i medicin, Aarhus Universitet. Poster session præsenteret ved DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference, Vejle, Danmark.
Kristensen, M. L., O Connor, M., Thomsen, D. K., & Damkier, A. (2015). Losing a loved one -
 The relation between prolonged grief reactions and the emotional tone of life stories
. Poster session præsenteret ved AIAS conference The Hands of Time: Multiple Perspectives on Aging, 11-12 June 2015., Aarhus, Danmark.
Dahlgaard, J., O Connor, M., & Zachariae, R. (2015). Mindfulness. I S. M. Dahlgaard-Park (red.), Sage encyclopedia of quality and the service economy (Bind 1, s. 418-424). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
O Connor, M., & Zachariae, R. (2015). Posttraumatic stress symptoms in breast cancer: Prevalence, predictors, consequences, and treatment. I C. R. Martin, V. R. Preedy, & V. B. Patel (red.), Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder (s. 1-13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08613-2_51-1
O Connor, M., & Elklit, A. (2015). Treating PTSD Symptoms in older adults. I U. Schnyder, & M. Cloitre (red.), Evidence based treatments for trauma-related psychological disorders: A pactical guide for clinicians (s. 381-398). London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07109-1_20
Kjær, L. B., O Connor, M., Krogh, K., & Christansen, M. (2014). Training facilitators and supervisors: in pre-graduate medical training, Aarhus, Denmark. Poster session præsenteret ved ICED 2014, Stockholm, Sverige.
O Connor, M. (2012). Centrality of the loss event in relation to long term complicated grief reactions. Abstract fra Clinical Perspectives on Autobiographical Memory , Aarhus, Danmark.
O'Connor, M. (2011). Menneskets tilknytning. I H. Høgh-Olesen, & T. Dalsgaard (red.), 20 psykologiske eksperimenter : - der ændrede vores syn på mennesket (s. 159-178). Risskov: Plurafutura Publishing.
O'Connor, M. (2010). Positive and negative experiences in relation to bereavement outcome following the loss of a spouse in old age. Poster session præsenteret ved Theoretical Perspectives on Autobiographical Memory, Aarhus, Danmark.
O'Connor, M. (2009). PTSD hos ældre efterladte. Gerontologi, 25(4), 4-7.
O'Connor, M. (2009). PTSD hos ældre efterladte. Psykolog Nyt, 63(8), 12-17.
Guldin, M-B., O'Connor, M., & Jensen, A. B. (2007). Screening for acute traumatic stress in bereaved relatives to patients treated in a palliative home care team - preliminary results. Poster session præsenteret ved 10th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC)., Budapest, Ungarn.
Guldin, M-B., O'Connor, M., & Jensen, A. B. (2007). Screening for early PTSD symptoms in bereaved relatives to cancer patients treated in a palliative home care team. Poster session præsenteret ved 9th World Congress of Psycho-Oncology, London, Storbritannien. https://doi.org/10.1002/pon.1266
O'Connor, M. (2006). Sorg som en to-sporet proces. Omsorg, 23(1), 3-8.
Elklit, A., & O'Connor, M. (2005). Post-traumatic stress disorder in a Danish population of elderly bereaved. Scandinavian Journal of Psychology, 46(5), 439-445.
O'Connor, M., & Elklit, A. (2004). Forståelse og behandling af sorgforløb. Psykolog Nyt, 58(22), 3-9.
O'Connor, M. (2001). Ældre efterladte: Traumatisering, social støtte og forebyggelse i teoretisk og empirisk belysning. (1 udg.) København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.

Aktiviteter

Den gamle og døden - livet efter ægtefællens død.: Hvad karakteriserer ældre efterladte?

Maja O Connor (Foredragsholder)
21 nov. 2009

Det handler om kærlighed - sorg hos ældre efterladte

Maja O Connor (Foredragsholder)
29 apr. 2011

Forskergruppe Ældre og Selvmord (Ekstern organisation)

Maja O Connor (Medlem)
24 feb. 2003 → …

Fællesdag om sorg: Sorgens to spor

Maja O Connor (Foredragsholder)
26 okt. 2006

Køn og sorg: - med fokus på mænd.

Maja O Connor (Foredragsholder)
1 jun. 2007

Loss, trauma, and human recilience

Maja O Connor (Taler)
25 jun. 2014

Mænd og sorg

Maja O Connor (Foredragsholder)
12 jun. 2006

Nyere sorgteorier

Maja O Connor (Foredragsholder)
16 sep. 2005

Oplæg om projektet ″PTSD hos ældre efterladte og personlighedens betydning for sorgreaktionen″

Maja O Connor (Foredragsholder)
22 nov. 2005

Palliativ Videnscenter (Ekstern organisation)

Maja O Connor (Medlem)
15 dec. 2010 → …

Posttraumatic Stress (PTSD) in elderly bereaved people.

Maja O Connor (Foredragsholder)
5 nov. 2009

Psykotraumatologisk Konference 2011

Maja O Connor (Oplægsholder)
5 jan. 2011