Aarhus Universitets segl

Mads Daugbjerg

Lektor

Profile photoMads Daugbjerg
Lektor
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark
E-mail: mads.daugbjerg@cas.au.dk
Telefon: 87162128

Uddannelse

2008Ph.d. i Antropologi, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet
2004Mag.art., Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet
2000BA, Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

Ansættelser og udnævnelser

2018-21Afdelingsleder, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
2015-18Ph.d.-programleder, Antropologi, Globale studier og Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
2013-Lektor, Aarhus Universitet, Antropologi
2009-13Adjunkt, Aarhus Universitet, Antropologi
2008-09Post.doc., Aarhus Universitet, Antropologi
2008Ekstern lektor, Syddansk Universitet, Kulturstudier
2006-08Ph.d-studerende, Aarhus Universitet, Antropologi

Udført feltarbejde

2022Gettysburg, USA
2017-18(med Chris Whitehead og Gönül Bozoğlu) Europæiske historiefestivaller og erindringssteder
2013Tøjhusmuseet, København, Danmark
2012(med Matthew Amster og Vinni Bøgelund) Danske vikingegrupper og asatroende
2010Gettysburg, USA
2009Cykelturisme langs Hærvejen, Danmark
2006-07Dybbøl, Danmark
2002Frilandsmuseet Den Gamle By, Aarhus, Danmark

Bevillinger og udmærkelser

2022Monografistipendium (792.000 kr.) fra Carlsbergfondet
2022Bevilling til feltarbejde i USA (34.000 kr.) fra Carlsbergfondet
2020Gæsteforskerbevilling (30.000 kr.; til to måneders ophold for Professor Chris Whitehead, Newcastle University, fra Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfunds forskningsstrategiske pulje
2015Kollektiv forskningsbevilling (2.500.000 € plus medfinansiering; med Chris Whitehead, Newcastle University (PI) og en række andre internationale partnere) til projektet "Critical Heritages (CoHERE): performing and representing identities in Europe", fra EU's Horizon 2020-program
2015Kollektiv forskningsbevilling (5.500.000 kr. plus medfinansiering; med Jan Ifversen (PI) og andre fra Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Ringkøbing-Skjern Kommune) til projektet "Rethinking Tourism in a Coastal City: Design for new Engagements", fra Innovationsfonden
2014Kollektiv forskningsbevilling (93.000 kr.; Mads Daugbjerg (PI) med Casper Andersen, Tim Flohr Sørensen m.fl.) til projektet "Concrete Heritage Lab", fra Aarhus Universitets RethinkIMPACTS 2017-pulje
2013Tietgenprisen (100.000 kr.) og guldmedalje, fra Danish Society for Education and Business
2012Kollektiv forskningsbevilling (5.124.000 kr.; med Birgitte R. Sørensen (PI) og Thomas Pedersen, Københavns Universitet) til projektet "Soldier and Society: Exploring the Revival of Danish Warriorhood", fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
2011Publikationsstøtte (100.000 kr.) fra Aarhus Universitets Forskningsfond
2011Gæsteforskerbevilling (326.000 kr.; til seks måneders ophold for Associate Professor Matthew Amster, Gettysburg College) fra Aarhus Universitets Forskningsfond
2009Kollektiv forsknings- og udviklingsbevilling (4.300.000 kr. plus medfinansiering; med VisitDenmark (projektholder) og andre interessenter fra turismesektoren) til projektet "Den Gode Cykeloplevelse", fra Erhvervs- og Byggestyrelsen
2008To års finansiering til individuelt post.doc.-projekt (1.530.000 kr.) til projektet "Genopførelsens semantik: oplysning, oplevelse og nationalfølelse i historisk reenactment", fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
2005To års finansiering til individuelt ph.d.-projekt (1.070.000 kr.) til projektet "Kampen om Dybbøl: kulturarv, turisme og identitet på et omstridt sted", fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Forskningsorganisering og netværksdeltagelse

2021-24Medlem af advisory board, CARMEN, et ITN (Innovative Training Network) for ph.d.-studerende finansieret af EU's Horizon 2020-program
2015-18Programleder, Aarhus Universitets ph.d.-program i Antropologi, Globale studier og Religionsvidenskab
2016-17Leder af arrangørgruppen for Dansk Antropologis MEGA-seminar, Sandbjerg, 16.-18. august 2017
2015-18Medlem af styregruppe, RethinkIMPACTS 2017, Aarhus Universitets forsknings- og evalueringsprogram knyttet til Aarhus som europæisk Kulturhovedstad 2017
2012-14Medlem af dansk referencegruppe, nedsat af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, som fremkom med input til EUs Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change
2012-Medlem af The Association of Critical Heritage Studies
2009-11Koordinator af forskning og feltarbejde, projekt "Den gode cykeloplevelse"; teamleder for 4 assistenter, der udførte feltarbejde i Danmark, Tyskland og Østrig, samt medlem af projektets styregruppe
2008-12Medlem af koordinationsgruppen i Dansk Netværk for Erindringskultur, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Redaktionel erfaring

2018-20Gæsteredaktør (med Noa Vaisman) af Ethnos, vol. 88(1), særnummer, "The End (and After) in Ethnographic Worlds"
2017-19Redaktør (med Chris Whitehead, Susanne Eckersley og Gönül Bozoğlu) af antologien "Dimensions of Heritage and Memory: Multiple Europes and the Politics of Crisis", Routledge
2017-18Redaktør (med Thomas Fibiger og Helene Ilkjær) af Jordens Folk, vol. 53(3-4), temanummer, "Afslutninger"
2015-16Gæsteredaktør (med Birgitte Refslund Sørensen) af Critical Military Studies, vol. 3(1), temasektion, "Becoming a Warring Nation: adjusting to war and violence in Denmark"
2015-16Redaktør (med Cecil M.S. Pallesen og Thomas Søgaard) af Jordens Folk, vol. 51(1-2), temanummer, "Jord"
2015-18Redaktionsmedlem, Jordens Folk
2015-Medlem af advisory board for bogserien Explorations in Heritage Studies, Berghahn
2011-14Gæsteredaktør (med Britta Timm Knudsen og Rivka Syd Eisner) af The International Journal of Heritage Studies, vol. 20(7-8), særnummer, "Reenacting the Past". Genoptrykt i bogform (2015) af Routledge
2009-11Gæsteredaktør (med Thomas Fibiger) af History and Anthropology, vol. 22(2), særnummer, "Globalized Heritage"
2010Gæsteredaktør (med Thomas Fibiger) af Jordens Folk, vol. 45(3), temanummer, "Valfart"
2009-Medlem af redaktionsråd, Nordisk Museologi – The Journal on Nordic Museums and Museology

Fagfællebedømmelser

Fagfællebedømmelser udført for en lang række internationale forlag og tidsskrifter, herunder forlag som Routledge, Berghahn og Mattering Press; tidsskrifter som The Journal of the Royal Anthropological Institute, Ethnos, Anthropology in Action, Mobilities, Tourism Geographies, Museum & Society og The International Journal of Heritage Studies; samt for institutioner som Nationalmuseet i Danmark, Norsk Institutt for Kulturminneforskning, den svenske Riksbankens Jubileumsfond, Norges Forskningsråd og Polens nationale videnskabscenter.

Vejledning, censorarbejde og ph.d.-bedømmelser

2009-Vejledning af mere end 50 kandidatspecialer ved Aarhus Universitets uddannelser i Antropologi, Oplevelsesøkonomi, Sustainable Heritage Management og Human Security
2015-Vejledning af seks ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, heraf tre som hovedvejleder og tre som medvejleder
2014-22Medlem af censorkorpset ved den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse, Roskilde Universitet
2010-18Medlem af censorkorpset ved Kulturstudier, Syddansk Universitet
2013-Bedømmelse af syv ph.d.-afhandlinger ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet

Undervisning: afviklede kurser

Efterår 2022Antropologisk Analyse (BA, Antropologi), 20 ECTS
Efterår 2018From Plans to Practice (Ph.d.-kursus, Antropologi), 2 ECTS
Forår 2018The Temporalities of Materials in Everyday Life (Ph.d.-kursus, Antropologi, på Universitetet i Oslo), 5 ECTS
Efterår 2017Kvalitative metoder i oplevelsesøkonomien (KA, Oplevelsesøkonomi), 10 ECTS
Forår 2017From Plans to Practice (Ph.d.-kursus, Antropologi), 2 ECTS
Efterår 2016Socialantropologi (KA, Oplevelsesøkonomi), 10 ECTS
Efterår 2015Antropologisk Analyse (BA, Antropologi), 20 ECTS
Efterår 2015Socialantropologi (KA, Oplevelsesøkonomi), 10 ECTS
Forår 2015From Analysis to Text (Ph.d.-kursus, Antropologi) 3,5 ECTS
Efterår 2014Socialantropologi (KA, Oplevelsesøkonomi), 10 ECTS
Efterår 2014Sources and Methods (KA, Sustainable Heritage Management), 10 ECTS
Efterår 2013Socialantropologi (KA, Oplevelsesøkonomi), 10 ECTS
Forår 2013Etnografisk metode og antropologisk analyse (BA-tilvalg, Antropologi), 20 ECTS
Efterår 2012Kulturantropologi (KA, Oplevelsesøkonomi), 10 ECTS
Efterår 2012Kulturformidling (KA, ARTS profilfag), 20 ECTS
Efterår 2011Antropologisk Analyse (BA, Antropologi), 20 ECTS
Efterår 2010Antropologisk Analyse (BA, Antropologi), 20 ECTS
Efterår 2009Antropologisk Analyse (BA, Antropologi), 20 ECTS
Forår 2009Vidensformidling (BA, Antropologi), 10 ECTS
Forår 2009Etnografisk Metodeøvelse (BA, Antropologi), 10 ECTS
Forår 2009Etnografisk Metodeøvelse (BA-supplering, Antropologi), 10 ECTS
Efterår 2008Kulturteori og -analyse (KA, Kultur og formidling, Syddansk Universitet), 20 ECTS
Efterår 2008Kulturarv: kampen om konsensus (KA, Kultur og formidling, Syddansk Universitet), 10 ECTS
Forår 2006Vidensformidling (BA, Antropologi), 10 ECTS
Efterår 2005Centrale Antropologiske Debatter (KA, Antropologi), 20 ECTS
Efterår 2005Kulturteori og kulturanalyse (BA-supplering, Begivenhedskultur), 20 ECTS
Efterår 2005Feltstudieteknik (BA-supplering, Begivenhedskultur), 10 ECTS
Efterår 2005Museologisk Metode (BA-supplering, Museologi), 10 ECTS
Forår 2005Museologisk Kommunikation (BA-supplering, Museologi), 10 ECTS
Efterår 2004Jagten på den danske kulturarv (KA, Kultur og formidling, Syddansk Universitet), 10 ECTS