Aarhus Universitets segl

Louise Juul Pedersen

Postdoc

Louise Juul Pedersen

Profil

Ph.d.-projekt: Ekstraktion, oprensning og evaluering af protein fra makroalger

Afdeling: Institut for Fødevarer, AU

Hovedvejleder: Trine Kastrup Dalsgaard, Lektor, AU-FOOD

Medvejledere: Annette Bruhn, Seniorforsker, AU-BIOS og Søren Krogh Jensen, Seniorforsker, AU-ANIS

Projektperiode: 1. maj 2018 – 30. april 2021

Uddannelse: Kandidat i Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, AU

 

Projektbaggrund

Som følge af verdens voksende befolkning er der et øget behov for protein og derfor et øget behov for proteinressourcer, der kan dyrkes med mindst mulig påvirkning af klimaet – og tang kan være med til at opfylde dette behov i fremtiden. Tang dyrkes i saltvand, hvorfor tang ikke konkurrerer med landafgrøder om hverken agerjord eller ferskvand. Endvidere kan tang dyrkes uden brug af tilførte næringsstoffer og pesticider, samt tang har vist sig at forbedre vandkvaliteten i det omgivende vandmiljø. Tang kan desuden optage og dermed reducere CO2, grundet høj rate af fotosyntese og hurtig vækst, og kan dermed have en positiv miljøpåvirkning.

Tangs kemiske sammensætning varierer i høj grad fra art til art, som følge af sæson, udviklingsstadie, geografisk lokation og andre miljømæssige faktorer. Tang har vist sig at indeholde højkvalitetsprotein med mange essentielle aminosyrer på et niveau, der kan sammenlignes med protein fra fx sojabønner. Mængden af protein er dog relativt lav, hvorfor protein fra tang skal koncentreres for at kunne udnyttes som en decideret proteinressource.

 

Mål

Formålet med projektet er at optimere ekstraktions- og fældningsteknikker til proteinoprensning fra danske tangarter. Der skal endvidere foretages kemisk proteinkarakterisering, samt evaluering af ernæringsværdien. Projektet vil primært fokusere på tangarten Ulva lactuca (søsalat) grundet højt proteinindhold, men andre arter vil ligeledes blive inkluderet i studiet.

 

Forskningen i hovedtræk

Projektet fokuserer på ekstraktion af protein fra tang som en våd biomasse. For at optimere proteinekstraktionen undersøges forskellige antioxidanters effekt på ekstraktionen, samt hvordan forskellige syrer påvirker proteinkvantitet og –kvalitet ved syrefældning.

Derudover bestemmes sæsonvariation i proteinindhold, proteintyper (opløselige og lager proteiner), aminosyresammensætning, samt proces-inducerede modifikationer af det ekstraherede protein. Overordnet proteinkemisk karakterisering vil indgå i evaluering af proteinkvaliteten tillige med fordøjelses- og N-balance-forsøg i rotter (PDCAAS). Mængden af ANFs (anti-nutritional factors) vil også blive kvantificeret.

 

Samarbejdspartnere

Center for cirkulær bioøkonomi (CBIO)

Vis alle (23) »

Vis alle (28) »

ID: 81558973