Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Louise Fabian

PhD. Lektor, Lektor

Louise Fabians forskningsområder

Louise Fabians forskning bevæger sig i krydsfeltet mellem idehistorie, filosofi, humangeografi og cultural studies. Hendes forskning forbinder en grundlæggende teoretiske spørgen til forholdet mellem det rumlige, det sociale og det kulturelle med en eksplorativ udforskning af en række konkrete kulturelle fænomener og cases. Louise Fabians phd. – afhandling, der blev indleveret i 2009, udforskede den igangværende interdisciplinære rekonceptualisering af sted, rum og landskab. Hun forsker fortsat i de transformationer af forståelsen af spatialiteten, der kendetegner den spatiale vending. Forskningen afsøger og kortlægger, hvordan måderne, hvorpå man definerer, tænker og handler med begreberne sted og rum, har en række filosofiske, sociale, politiske, kulturelle og analytiske implikationer.

Der udforskes såvel igangværende samfundsmæssige transformationer og som transformationerne i de begreber, der søger at forstå og forklare disse fænomener. Fabians forskning udvikler steds- og rumanalyser der integrerer teori og analytiske og metodiske greb fra kulturgeografi, filosofi, landskabsteori, antropologi, cukltural studies, materiel kulturstudier og hverdagskulturstudier.

Ud over at arbejde teori- og metodeevaluerende og teori- og metodeudviklende publicerer, underviser og foredrager Louise Fabian om en række aktuelle felter såsom sociale bevægelser, urban kultur, byplanlægning, urbanitet, protestbevægelser, kulturarvsforvaltning, historiebrug, sygepleje, kreativitet og innovation.

Louise Fabian udforsker i øjeblikket i særlig grad sociale bevægelser, politiske aspekter af kultur, gade- og hverdagspolitik og teorier omkring intersektionlitet, postkolonial teori og feministisk teori.

  • Social Movements, protestbevægelser, gadepolitik, okkupationer
  • DIY urbanism, instant urbanism, everyday urbanism
  • intersektionel teori omkring køn, klasse, etnicitet og religion
  • forskellige former for kritisk og kreative tilegenelser af offentlig rum (herunder graffiti, gadekunst, guerilla gardening, craftivism, site-specific performances etc.)
  • kritisk analyse af strategier for kultur som generator for byers og steders regeneration og udvikling
  • brugerinddragelse i by- og stedsudvikling og arkitektur
  • kulturaliseringen af økonomien og økonomisering af kulturen
  • forholdet mellem det politiske, det sociale og det æstetiske i aktuelle former for urban aktivisme
  • designteori og designmetodikker

Endelig er Louise Fabian stærkt involveret i udviklingen af metoder for og teorier omrking verdensinvolverende eksplorativ universitetsdidaktik og pædagogik