Institut for Statskundskab

Lotte Bøgh Andersen

Professor

Curriculum Vitae

Uddannelse

1992 Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen

1997 BA scient. pol.

2000 Cand. scient. pol.

2005 Ph.d. i statskundskab

 

Ansættelser

1992-1994  Ingeniørdelingsfører ved Jyske Ingeniørregiment

1994-2000  Premierløjtnant af Reserven ved Ingeniørregimentet

1997-1999  Instruktor i metode ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2000-         Kaptajn af Reserven ved Ingeniørregimentet

1998-2002  Undervisningsassistent ved Afdeling for Antropologi og Etnografi

2000-2005  Ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, herunder:

                 Ophold ved Michigan State University efterår 2000

                 Barselsorlov forår 2001

                 Delvis barselsorlov vinter/forår 2003

                 Orlov mhp. undervisning

2005-2008  Adjunkt ved Institut for Statskundskab (offentlig forvaltning og metode)

2008-2009  Lektor ved Institut for Statskundskab (offentlig forvaltning og metode)

2009-2012  Lektor ved Institut for Statskundskab samt AKF (Anvendt Kommunalforskning)

2012-         Professor ved Institut for Statskundskab samt Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner

2018-         Leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

 

Andre tillidshverv

Medlem af Paderup Gymnasiums bestyrelse mellem 2014 og 2022.

Medlem af arbejdstidskommissionen (juni 2018-december 2019)

Medlen af ledelseskommissionen (marts 2017- juni 2018)

Public Management Research Association (PMRA) board member siden 2017

Co-chair for European Group of Public Administration study group 3

Panel Chair for International Research Society for Public Management panel “Contemporary leadership issues: managing people, change and innovation of the International Research Society for Public Management” i 2014, 2015 og 2016.

Medlem af Radin Award 2013 Committee og White Award 2018 Committee

Co-editor for Perspectives on Public Management & Governance; Public Administration Review, International Public Management Journal

Editorial board member og reviewer for Public Performance & Management Review, Journal of Behavioral Public Administration og Review of Public Personnel Administration

Reviewer for Journal of Public Administration Research & Theory, Public Administration, International Review of Administrative Science, ROPPA, og andre internationale og nationale tidsskrifter.

Medlem af det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) mellem april 2014 og december 2018