DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lone Svinth

ph.d., Lektor

Jeg er optaget af voksen-barn samspillet som tilblivelsesproceser og forsøger derved at kaste nyt lys på betydningen af samspillet ikke kun for børns læring af konkrete færdigheder og kompetencer men også for deres erfaringer med sociale omgangsformer og regler samt ikke mindst deres spirende identitetsdannelse. Ved at pege på samspillets socialiserende og opdragende aspekter samt den identitetsdannelse, som finder sted i pædagogiske processer, bliver det synligt, hvordan samspillet har en bredere og mere menneskeliggørende betydning, hvilket igen peger tilbage på måder hvorpå pædagogisk personale er sammen med børn. Hvilken betydning har det fx for samspillet, at pædagogen er nærværende og bemærker sig, hvorledes det konkrete læringsmiljø og samspillet virker ind på børns deltagelsesmuligheder? Når læring anskues som en tilblivelsesproces, bliver det relevant at fastholde, at barnet både er i proces med at være såvel som i proces med at lære. Den betydning som andre børn og pædagogerne har for barnets læring, rækker langt ud over det at give stimulans og opmuntring til individuelle børns konstruktion af viden og færdigheder. Den norske institutionsforsker Berit Bae beskriver meget rammende samspillet mellem voksne og børn i børnehaver som et dannelsesarbejde, der står i modsætning til et overvågnings- og tilsynsarbejde, som hvem som helst kan udføre.