Lizzi Edlich

Udviklingskonsulent

  • SU-struktur på AU
  • Sekretær for Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)
  • Projektleder og projektdeltager på forskellige HR-udviklingsprojekter (eksempelvis: Dybere sammenhæng - et udviklingsprojekt for AU Administration, mentor-mentee-ordning for VIP-medarbejdere, tydelige og transparente karriereveje for medarbejdere ved AU, implementering af personalepolitik m.m.)
  • Idèudvikling, design, planlægning og gennemførelse af teambuilding, temadage, seminarer, udviklingsforløb og konferencer.
  • Procesfacilitering.
  • Web-ansvarlig for HR-portalen

Læse mere om Team Udvikling.