DPU

Aarhus Universitets segl

Lisser Rye Ejersbo

Emeritus

Lisser Rye Ejersbo
Se relationer på Aarhus Universitet

Lisser Rye Ejersbo er ansat som lektor i neuromatematik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) med forskningsområde indenfor matematikdidaktik og neurovidenskab. Hun er en del af en forskningsgruppe, der undersøger samspillet mellem hjernens udvikling af hvid/grå masse og udvikling af kognitive færdigheder, herunder læse- og matematik-færdigheder.

Indenfor matematikdidaktik har hendes forskning drejet sig om efter- og videreuddannelse af matematiklærere samt hvordan undervisning kan forskningsbaseres i både form og indhold.

Lisser Rye Ejersbo underviser og vejleder på kandidatuddannelser på Institut for Læring og Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun underviser og/eller vejleder på følgende uddannelser:

  • Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, modul 4 og 2. Læs mere: www. dpu.dk
  • Specialevejleder på kandidatuddannelsen i pædagogisk spykologi.
  • Kandidatuddannelsen i didaktik med særlig henblik på matematik.
  • Hun er modul koordinator for modul 4, kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, Undersøgelsesmetodernes Metodologi.
  • Sommeruniversitet på DPU: Koordinator og underviser på kurset: Pædagogisk Neurovidenskab.
  • Lisser Rye Ejersbo er vejleder i pædagogikum på Arkitektskolen og Designskolen.
  • Lisser Rye Ejersbo er foredragsholder/underviser med hovedsagelig Læring eller Matematiklæring som emne.

Lisser Rye Ejersbo har igennem de sidste 12 år organiseret flere end 15 internationale konferencer i regi af Danmarks Pædagogiske Universitet, Forum for Matematikkens Didaktik og Nordisk forskning i Matematikundervisining. 

Profil

Lisser Rye Ejersbo er lektor i neuromatematik. Hendes forskningsinteresser drejer sig om, hvordan udviklingen af matematiske læreprocesser og tankegang foregår i et perspektiv af neurovidenskab, evolution, akademisk matematik og matematikundervisning. På et teoretisk plan angår det, hvordan forskellige teorier indenfor forskellige videnskaber spiller sammen eller er i direkte modstrid.

På et analytisk og praktisk plan er Lisser Rye Ejersbo optaget af at finde sammenhænge mellem resultater fra hjerneforskning og læring af matematik herunder også undervisning af samme. Hun arbejder med feltstudier såsom observationer af undervisning, sammenholdt med indsamling af testresultater fra et stort span af elever over tid og af forskellig art såsom MR skanninger, kognitive tests og akademiske test som læsning og matematik. Lisser Rye Ejersbo er en del af en tværfaglig forskergruppe bestående af neuropsykologer, neurobiologer og fagdidaktiske forskere. Lisser Rye Ejersbo benytter sig af både kvalitative og kvantitative metoder som analyseredskaber i sin forskning.  

Vis alle (114) »

Vis alle (10) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32133548