Lise-Lotte Christensen

Ph.D., Molekylærbiolog, PhD

Curriculum Vitae

Personlige data

Nøgledatoer:

-Studentereksamen fra Kolding Gymnasium 1987

-Cand. scient i Molekylær Biologi, Århus Universitet 1995

-Ph.D grad, Århus Universitet 2001

 

Uddannelse og beskæftigelse

2014 Lektor, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Århus Universitetshospital, Skejby,(Ansættelse 1/3 2008)

2007 Post. Doc. Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby (1/1 2005 -31/12 2007).

2005 Barselsorlov juli 2005-marts 2006

2002 Forskningsadjunkt Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby (1/1 2002 -31/12 2004).

2002 Barselsorlov april 2002- februar 2003

2001 Forskningsadjunkt Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby (1/6-31/12)

2001 Forsvar af Ph.D. afhandling (21/5)

2001 Forskningsassistent Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby (1/1-31/5)

2000 Forskningsassistent Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby (1/10-31/12).

1997 Indskrevet som Ph.D. studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Biokemisk afdeling, Skejby Sygehus, Århus Universitet (1/10). Projekttitel: "Functional analysis of the human a1,3/4-fucosyltransferases. The role of potential N-glycosylation sites".

1997 Forskningsassistent Klinisk Biokemisk afdeling. Århus Universitetshospital, Skejby (1/8-30/9).

1997 Forskningsassistent Klinisk Immunologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus (1/1-30/6).

1996 Forskningsassistent Klinisk Immunologisk afdeling, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus (1/5-31/7 og 1/9-31/12).

1995 Forskningsassistent ved Laboratorium for Genekspression, Institut for Molekylær Biologi og Plantefysiologi (Institut for Molekylær og Strukturel Biologi), Århus Universitet (1/9-31/12).

1995 Cand. scient. i Molekylær Biologi ved Institut for Molekylær Biologi og Plantefysiologi (Institut for Molekylær og Strukturel Biologi), Århus Universitet primo juli.