Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lise Wogensen Bach

dr.med., Prodekan

Curriculum Vitae

Generelle oplysninger:

Navn:                                  Lise Wogensen Bach

Født:                                   12 12 58

Civilstand:                           Gift, 3 voksne børn

Adresse:                              Kystvejen 23, 3 sal, 8000 Århus C

Telefon:                               Privat: 86 18 34 30, Arbejde: 8715 2012, mobil:25 48 85 22

E-mail:                                 LWB@au.dk

 

Uddannelse:

1978                       Matematisk-Biologisk studentereksamen fra Rungsted Statsskole

1978                       Påbegyndt lægestudiet ved Københavns Universitet

1984                       Forskningsstudent hos dr. med. Jørgen Warberg, Medicinsk Fysiologisk Institut C. Panum Instituttet, Københavns Universitet (Endokrinologi).

1986                       Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

2015                       Leadership in higher education, Harvard IEM 2015, Harvard School of Higher Education (14 dage), Boston, USA

 

Akademiske grader:

1995                       Konfereret den medicinske doktorgrad 30.11 1995 (Københavns Universitet). Titel: Interleukin-1b-mediated beta-cell inhibition in vivo

 

Ansættelser:

02/1986 - 03/1986          Vikar for reservelæge. Endokrinologisk afdeling, Frederiksberg Hospital, København

04/1986 - 10/1986          Reservelæge. Niels Steensens Hospital, Gentofte

10/1986 - 02/1991          Kandidatstipendiat. Niels Steensens Hospital/Hagedorn Forskningslaboratorium, Gentofte

04/1991 - 01/1994          Research fellow/post.doc. Department of Neuropharmacology, The Scripps Research Institute, La  Jolla, California, USA

05/1994 - 07/1997          Seniorforsker/klinisk assistent. Forskningslaboratorium for Biokemisk Patologi og Medicinsk Forskningslaboratorium, Aarhus  Kommune Hospital, Aarhus. Aflønnet af Juvenile Diabetes Foundation International/Career Development Award 1996/97

07/1997 - 06/2003          Forskningslektor, Forskningslaboratorium for Biokemisk Patologi, Klinisk Institut, Aarhus Universitet

07/2003 - 11/2010          Lektor (molekylær diabetologi) (tidsubegrænset), Forskningslaboratorium for Biokemisk Patologi, Klinisk Institut, Aarhus Universitet

06/2009 - 03/2011          Vice-ph.d-skoleleder, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (18,5  timer per uge)

11/2010 - 10/2015          MSO Professor, Molecular Matrix Biology, Forskningslaboratorium  for Biokemisk Patologi, Klinisk Institut, Aarhus Universitet

03/2011 - 03/2016          Prodekan Talentudvikling og ph.d.-skoleleder, Health, Aarhus Universitet

04/2016 - 12/2019          Prodekan Talentudvikling, Health, Aarhus Universitet

01/2020 -                       Prodekan Uddannelse, Health, Aarhus Universitet

 

Fondstildelinger til egen løn/ansættelse:

1987-1989                      The Juvenile Diabetes Foundation International: Postdoctoral fellowship

1990                               Weimanns Legat

1991-1993                      The Juvenile Diabetes Foundation International: Postdoctoral fellowship

                                      Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (tilskud til udlandsophold)

                                      FOGARTY scholarship, NIH (not activated pga. Dobbelt finansiering)

1994-1997                      The Juvenile Diabetes Foundation International: Career Development Award

 

Barselsorlov:                 1987, 1994, 1998

 

 

Studieophold:                  

April 1998                       Nora Sarvetnick, Ph.D. og Linda Bradly, Ph.D., Dept. Immunology, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA. Introduktion til metoder til undersøgelse af leukocyt migration in vivo

 

Undervisning:

Prægraduat:

1983                               Instruktør ved øvelser i eksperimentel fysiologi. Det Medicinske Fakultet, København.

1994-2003                      Cellebiologi og histologi, medicin bachelor, Ca. 35 timer per semester (oplæg og øvelser). Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2003-2011                      Histologi, Humanbiologi, 17 forelæsninger per kursus (1 kursus/år).Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2003-2011                      Vejleder i forskningsmetodologiske opgaver, molekylærbiologiske projekter m.m. De Sundhedsvidenskabelige og Naturvidenskabelige Fakulteter, Aarhus Universitet                               

2011-2014                      Diabetes og diabetes patologi, medicin bachelor og tandlæge bachelor, 1-2 forelæsninger/semester, Health, Aarhus Universitet

 

Postgraduat (relation til ph.d.-uddannelse):

11/2006-12/2009            Kursusleder af Forberedelseskursus for kommende ph.d.-studerende, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2015                              Drivkraft for etablering af kursus i ansvarlig forskningspraksis for ph.d.-studerende

 

Anden undervisning:

1987                       JDFI Workshop for medicinske studenter arrangeret af ’The  Juvenile Diabetes Association International’. Assisterende  underviser (3 dage).

1989                       Seminar om diabetes og immunologi for laboranter (6 timer).

1995                       Underviser ved Dyreforsøgskursus (Forskeruddannelsen i Aarhus og Odense Universiteter) med undervisning om brug af transgene dyr i den eksperimentelle forskning

1997                       Underviser ved Symposiet: Growth Factor Families in the Regulation of Growth, Differentiation, and Regeneration.

2014-                     Oplægsholder på vejlederkursus for ph.d.-vejledere, Health, Aarhus Universitet.

 

Andre funktioner relateret til undervisning:

2002-2010            Beskikket censor i Censorkorpset for lægevidenskab (anatomi, histologi, cellebiologi)

2010-2014            Beskikket censor i Censorkorpset for lægevidenskab (cellebiologi og vævslære)

2010-2014            Beskikket censor i Censorkorpset for Biologi (human) og molekylærbiologi

 

Videreuddannelse relateret til undervisningskompetencer:

2004                     Medicinsk Pædagogik, Københavns Universitet (45 timer)

 

Prodekan profil: Fra Januar 2020 er jeg overordnet  ansvarlig for uddannelserne på Health, herunder forskningsår og andre pregraduate talent forløb. Mit mål er at forbedre studielivet både ved at have fokus på academia og integrering i de videnskabelige miløjer og ved at sikre optimal integrering i studiemiljøet fra starten. Jeg vil freme aktiviteter på tværs af discipliner, sektorer og grænser for at at styrke interdisciplinære uddannelses aktiviteter og internationalisering.

 

Videnskabelig profil: Mine forskningsaktiviteter har haft fokus på extracellular matrix biologi og inflammation. I har etableret flere gen-modificerede dyre modeller for sygdomme hos mennesket, hovedsagligt kronisk nyre sygdom og diabetisk karsygdom. Jeg har været hovedvejleder for 8 Ph.D.-studerende og har vejledt bachelor- , kandidat- og forskningsårsstuderende og udvekslingsstuderende fra Spaneien, Tyrkiet og USA,herunder Erasmus Mundus

Bedømmelsesarbejde:

Ph.D.-Afhandlinger (16):

 • Formand for udvalg nedsat til bedømmelse af Ph.d.- afhandlingen: Autonomic Neuropathy in Insulin Dependent Diabetes Mellitus: Autoimmune and Clinical Aspects, Aarhus Universitet (1999-2000)

 • Medlem af bedømmelselsudvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Mechanisms of islet allograft destruction: role of autoimmunity and alloimmune responses, Odense Universitet (2002-2003)

 • Formand for bedømmelselsudvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Transplantation of autologous endothelial cells and endothelial progenitor cells for angiogenesis., Aarhus Universitet (2003-2005)

 • Medlem af bedømmelselsudvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Aspects of GalCer and Sulfatide in Diabetes Mellitus, Københavns Universitet (2004)

 •  Medlem af bedømmelselsudvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Prevention of cytokine-mediated beta-cell death in Type 1 Diabetes Mellitus by SOCS-3. Københavns Universitet (2004-2005)

 • Formand for udvalg nedsat til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Reassessing the roles of the house-keeping sodium-dependent inorganic phosphate transporters PiT1 and PiT2, Aarhus Universitet, (2006)

 • Formand for udvalg nedsat til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Effect of stevioside on pancreatic beta cell function during glucotoxicity, lipotoxicity and glibenclamide secondary failure: Studies in vitro, Aarhus Universitet  (2007)

 • Formand for udvalg nedsat til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Hypoxia and endothelial cell funtion, Aarhus Universitet (2007)

 • Medlem af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Quantitative Membrane proteomics in a human Mesenchymal Cell Line Undergoing Osteogenic Differentiation. Odense Universitet (2008)

 • Medlem af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Regulation of Pancreatic Beta Cell Proliferation and Apoptosis in vitro by Growth Factors and Suppressors of Cytokine Signalling 3, Københavns Universitet (2009)

 • Medlem af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Genetic aspects of type 2 diabetes, monogenic forms of diabetes and traits of insulin release and insulin sensitivity, Københavns Universitet (2010)

 • Formand for udvalg nedsat til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Post Transplant Diabetes Mellitus, Aarhus Universitet (2011)

 • Medlem af udvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Biomarkers of extracellular matrix remodeling can provide early diagnosis for pathologies that share similar clinical manifestations. Odense Universitet, (2013)

 • Medlem af udvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Biochemical markers of extracellular matrix in the pathogenesis of liver fibrosis. Odense Universitet, (2013/14)

 • Medlem af udvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: Possible role of gut microbiota in the pathogenesis of type 1 diabetes. Københavns Universitet (2015)

 • Medlem af udvalg til bedømmelse af Ph.d.-afhandlingen: The role of lysine deacetylases in proinflammatory cytokine regulation and signaling in the pancreatic beta-cell. Københavns Universitet (2015)

   

  Andet end Ph.D. afhandlinger:

 • Osval I (Københavns Universitet): Diabetes Makroangiopati

 • Osval II (4) (Københavns Universitet): 1) Tumorsuppressor p53 ud fra et molekylært og klinisk aspekt – herunder brugbarheden som prognostisk makør – en litteratursøgning. 2) osteoporose og ADAM12 (2005). 3) miR-150 ekspression i cytokinstimuleree INS-1celler og mulig effekt på specifikke apoptoserelateredde proteiner (2008). 4) Osval II kombineret med forskningsår: Studies of genes related to impaired pancreatic β-cell function and type 2 diabetes (2009).

 • Fordybelsesopgaver (3) (Syd-Dansk Universitet): 1) Ø-celle transplantation – et litteraturstudie (2003). 2) Administration of exogenous glucocorticoids does not inhibit uPA in the PAN-rat model of nephritic syndrome (2007). 3) Effect of Adenosine on blood pressure (2009).

 • Forskningsårsopgaver (10) (Aarhus, København og Odense universiteter): 1) Normalisation of longitudinal growth in hypophysectomized mice using hydrodynamic transfer of the human growth hormone gene. 2) Two dimensional electrophoresis for identification of immunologically active proteins from the middle ear in chronic otitis media. 3) Detection of  activated transglutaminase (tTG) in rat mesenteric small arteries  (2006).  4) Spontaneous Ca++ oscillations in Kidney Epithelial Cells Reflect Spontaneous Release of ATP (2006). 5) the Wnt/β-catenin pathway in psychiatry: A role in the development and treatment of mental disorders (2007) 6) Regulation of p53 during human herpesvirus 6B infection (2007). 7) Growth hormone post-receptor signaling in human tissue (2007) 8) Cellulær effektmåling under immunterapi (2008). 9) Variation in G6PC2/ABCB11 associate with increased fasting plasma glucose, increased hepatic glucose production and increased risk of impaired fasting glycemia (2009). 10) Studies of VPS13C/C2CD4A/C2Cd4B rs 7172432 and MCHR1 rs133072 with type 2 diabetes and obesity related traits respectively (2011).

 • Master-afhandlinger (6) (Cand.scient): 1) Production and characterization of poly- and monoclonal antibodies against human Fred-1, Institut for Medicinsk Biologi, Syd-Dansk Universitet (2005). 2)  Identification of potential biomarkers in Huntington’s disease, Københavns Universitet (2006). 3) Humane embryonale stamceller – Biologi og potential anvendelse i behandling, Syd-Dansk Universitet (2006). 4) Enhancing suicide gene therapy efficacy by sensitizing tumor cells to thymidine kinase/ganciclovir mediated apoptosis, Københavns Universitet (2007). 5): Peripheral tissue dysfunction in Hungtinton’s disease. Studies in cell and mouse models, Københavns Universitet (2009). 6) The Significance of urinary protease activity in salt and water retention, hypertension and renal fibrosis in diseases with proteinuria, Syd-Dansk Universitet (2010).

   

  Tidsskrifter:

 • The Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation (2016)

 • American Journal of Physiology – Renal (2016)

 • Molecular and cellular biochemistry (2016)

 • Diabetologia

 • Diabetes

 • Biochimica et Biophysica Acta

 • Nephrology, dialysis and transplantation

 • Hormone and Metabolic Research

 • Kidney International

 • Laboratory Investigation

   

  Fondstildelinger i relation til drift og teknisk medhjælp (>300.000 kr): 

  1999       SSVF (750.000)

  2001      Simon Fougner Hartmanns Familiefond (300.000)

  2005       SSVF (1.080 mill.)

   

  Videreuddannelse i relation til forskningskompetencer:

 • 1986: DADL. Forskningsmetodologi og statistik (50 lektioner).

 • 1987: WHO-kursus: Basale koncepter af molekylær biologi anvendt i diabetes forskning (5 dage).

 • 1995: Forsøgsdyrskundskab. Forskeruddannelsen, Aarhus og Odense universiteter (Ph.D. kursus) (5 dage).

 • 1995: Danish Biotechnology Database and EMBnet node. Biobase, Århus Universitet (5 dage).

2006: Udvikling af vejledningskompetencer i ph.d.-uddannelsen, DACRA

 

Organisation/administration:

Funktioner:

2007 - 2009         Tilknyttet ph.d.-skoleledelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (ca 12.5 timer per uge)

2008 - 2010         Leder af forskeruddannelsesprogram i endokrinologi

 

Aarhus Universitet udvalgsarbejde:

 • Medlem af disputats- og forskeruddannelsesudvalget (DFU) senere forsker- og forskeruddannelsesudvalget (FFU) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (2002/3-2009)

 • Medlem af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Dyrestaldsudvalg (2002/3-2011)

 • Medlem af Rådet for Klinisk Institut (2005-2008)

 • Formand for Ph.D.-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (2007-2011)

 • Medlem af stipendieudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (2009-2012) (nedlægges 2012 og overgår til betegnelsen ”Rekrutteringsudvalg”)

 • Formand (og igangsætter af) Udvalg vedr. Videnskabelig Ligestilling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (2006-2010)

 • Medlem af Organisationskomiteen for den årlige ph.d.-dag, Health (2008-2011)

 • Formand for Rekrutteringsudvalget ved Forskeruddannelsen, Health (2012-2016)

 • Medlem af tværgående udvalg for talentudvikling (2011- 2014)

 • Medlem af tværgående udvalg for Forskning og Eksterne relationer (2014-2019)

 • Tovholder i ph.d.-skolelederkredsen (2014-2019)

 • Medlem af gruppe til formulering af AU’s internationaliserings strategi 2014-2020 (2014)

 • Medlem af redaktionskomite OMNIBUS (2016-2020) 

 •  Medlem af tværgående udvalg for Uddannelse (2020-

Regionalt Udvalgsarbejde:

 • RegionMidt Forskningsfond (2016-2018)

Nationalt Udvalgsarbejde:

 • Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (suppleant siden 01.01 2010, fuldt medlem 01/01 2012 – 30/06 2017)
 • Danish Diabetes Academy; Research Committee (vurdering af ph.d.- og post.doc-ansøgninger og gæsteprofessorater (2012-2017)
 • Arbejdsgruppe vedrørende ”Danish Code of Conduct” (2014)
 • Danske Universiteter: Arbejdsgruppen vedr. Forskeruddannelse (2014-2019)
 • Udvalget til Beskyttelse af Videnskabelig Arbejde (UBVA) (2015-2018)

Internationalt Udvalgsarbejde:

 • Nordic Medical Research Councils (NOS-M): Possible harmonisation of the medical PhD education 10 oktober 2012, København (formulation of recommendations)
 • Deltagelse i international Audit til undersøgelse af mistanke om videnskabelig uredelighed i EU-støttet projekt (European Commission, DG Research & Innovation) (2013)
 • The Research Council of Norway: Styringsgruppe for Nationale Forskerskoler (bevillinger til og evaluering af Norske Forskerskoler) (2013-)
 • Doctoral Programme in Biomedicine, Doctoral School in Health Sciences, University of Helsinki:  Bedømmelse af ansøgere til stipendier, Helsinki, 2014
 • Granskingsutvalet, Det Kongelege Kunnskapsdepartement, Norge 2017-2021
 • Chair International Review Panel; Evaluation of The Graduate School of Health and Medical Sciences, Copenhagen University, Denmark
 • The Research Council of Norway: Chair of Nordic review panel; Midterm evaluering af Norske Forskerskoler (2020) 

 

Fondstildelinger i relation til organisation/administration:

2007      Styrelsen for Forskning og innovation: Kvalitetsfremme af Forskeruddannelse  (1.500.000)

2008       Styrelsen for Forskning og Innovation: Samfinansierede ph.d.-stipendier (3.500.000)

 

Videreuddannelse relateret til organisation/administration:

2015:     Leadership in higher education, Harvard IEM 2015 (14 dage), Harvard School of Higher Education, Boston, USA

 

24’timers strategi og ledelsesseminarer relateret til organisation/administration:

2002: Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, Århus Kommunehospital.

2012: Ledelse og samarbejde

2012: Skabe synergi af forskellighed (eksternt ledet med udgangspunkt i personligheds indikator JTI)

2013: Samspil (eksterne oplægsholdere)

2013: Strategi, sammenhæng og synergi

2014: Forankring af forandring (ekstern oplægsholder)

2014: Harvard Graduate School of Education, Boston

2015: Kultur og sammenhængskraft (eksterne oplægsholdere herunder Søren Barlebo vedr.  ”Potentialeledelse – om strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer).

2016: Revitalisering af mission, vision og strategi

2019: Ledelsespsykologi (5 Lektioner)

 

Delegationsrejser:

 • Leiden University Medical Center 24 januar – 25 januar, 2012. Health, Fakultetsledelsen.
 • Kina 22 oktober – 26 oktober, 2012. Rektorat; Bejing (Bejing University, Tsinghua University, CAS/UCAS og SDC campus), Shanghai (Nordic Centre Fudan, Fudan University).
 • Kina 27 oktober - 01 november, 2012. Health: Shanghai (Fudan University og alumne kontakt), Beijing (Beijing University og alumne kontakt).
 • Kina 15 november – 22 november 2013. Health: Beijing (China Resources Pharmaceutical Group and Peking University Health Science Center), Shanghai (China State Institute of Pharmaceutical Industry, Fudan University)
 • Boston 01 november – 08 november, 2014, Health, Fakultetsledelsen, Besøg på uddannelses og forskningsinstitutioner i Boston area, herunder 1-dags lederkursus Harvard Graduate School of Education
 • Helsinki Doctoral School in Health Sciences, Helsinki University, Helsinki 10 april – 11 april 2014. Participants: Graduate school management.  Topics: 1) knowledge exchange: a) general program structure, b) admission, c) training, d) progress evaluation, and e) thesis
 • Helsinki Doctoral School in Health Sciences, Helsinki University, Helsinki 03 juni - 05 juni 2015. Participants: Graduate school management.  Topics: 1) joint training, 2) competitive funding, 3) supervison.
 • Studietur til Bruxelles (bla. CDEU, European Brain Council, Horizon 2020 Health, EU Joint programme) 17-18 oktober 2016
 • Medical University Graz, Østrig. 14 - 15 december 2016 (student exchange, staff exchange, joint ph.d.-program) (Deltagere: prodekan, ph.d.-skoleledelsen, professor inden for allergologi, repræsentant fra International Office)
 • University of Sao Paulo (Ribeirao Preto (FCFRP-USP) og Sao Paulo (USP)) og Innovation Centre Denmark Sao Paulo, 29 Januar – 3 februar 2017  (student exchange, joint ph.d.-program, match-making) (Deltagere: prodekan, repræsentant fra International Office, professor indenfor neurovidenskab)
 • Innovationcenter TelAviv November 2019 (Deltagere: Prodekan, Aarhus University Hospital, RegionMidt, MTIC, Incuba)

 

Medarrangør af konferencer og workshops:

 • Growth Factor Families in the Regulation of Growth, Differentiation, and Regeneration. 29-31 October 1997, Aarhus Universitet

 • 4th ’ORPHEUS’ Annual Conference 2009,”Setting standards for PhD Education in Biomedicine in Health, Aarhus Universitet.

 • Visionsmøde om forskeruddannelse, Sandbjerg Gods, 16 - 17 marts 2010

 • Nye Veje: Udvikling af Forskertalent på Health, 12 April 2012, Aarhus Universitet. Præsentation af 3 reporter: 1) Interessentanalyse af forskeruddannelsesnetværk på Health, AU, 2) Talentudviklingskoncept 3) Interessentanalyse af samarbejde med erhvervslivet på Health, AU.

 • High Level Dialogue: Excellence in European Doctoral Training, September 20th - 21st, 2012, Aarhus University, Denmark.

 • “Research Integrity and Responsible Conduct of Research – New Challenges in a Turbulent World”. 17 April 2013, Health, Aarhus University

 • Excellence in European Doctoral Education: Innovation and Enhancement

  Conference. Jointly hosted by the University of Edinburgh and Aarhus University

  28th and 29th November 2013, Edinburgh, Scotland

 • Match-Making seminar between Peking University Health Science Center and Health, Aarhus University. 8th September 2014, Aarhus University, Denmark.

 • Danish-Finnish (Helsinki Doctoral School in Health Sciences) Seminar on Ph.D.-training 17th-18th November 2014, Health, Aarhus University, Denmark. Participants: Graduate school management.Topics: 1) presentation of Vitae-model for possible methods/measures/procedures for development of research skills, research management skills and the researchers personal resources, 2) quality assurance and progression model)

 • Focus Group for postdoc researchers, EUA-CDE, 12-13 November 2015, University of Aarhus, Denmark

 • Danish-Finnish  (Helsinki Doctoral School in Health Sciences) Workshop on Ph.D.-training, 21th -22nd  January, Health, Aarhus University, Denmark. Participants: Graduate school management.   Topics: 1) Formal agreement on collaboration herein cotutelles, joint ph.d.-programs and student exchange, 2) eSurvey for Supervisors 3) Joint courses, 4) joint funding possibilities 5) Nordic Network in doctoral education

 • DEA 22 November 2016, Aarhus Universitet. Title: International recruitment

  - Between a dynamic workforce and retaining excellent researchers

   

  Inviterede foredrag/oplæg:

 • The 31’st Annual Symposium of the Scandinavian Society for Laboratory Animal Science, Denmark, 2001. Title:
 • The Danish Hypertension Society, Denmark, 2001. Title:
 • International Symposium on Diabetic Angiopathy, 3 december 2003, Title: The use of transgenic animal models in the study of diabetic kidney disease, (The University of Aarhus 75th anniversary seminar)
 • DADL, Denmark 2005. Title: Den prægraduate lægelige uddannelse – hvad skal fremtidens læger kunne? Forskningsbaseret lægeuddannelse og udviklingsmuligheder.
 • 6th ’ORPHEUS’ annual conference 2011, Izmir, Turkey, PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences; Moderator in workshop.
 • High Level Dialogue: Excellence in European Doctoral Training, September 20th - 21st , Aarhus University, Denmark 2012. Title: Internationalisation and mobility.
 • Afd V’s Forskningsseminar, 5 oktober, 2012, Grenå. Title: Uddannelse og talentudvikling.
 • Aarhus Universitets Hospital Forskningssymposium, 21 november, 2012, Title: Talentudvikling indenfor sundhedsvidenskab.
 • Seminar for forskningsaktive læger indenfor cancer og gynækologi, 15-16 marts, Nyborg, 2013: Title: ”Styrk din lægelige faglighed og optimer behandlingen af gynækologisk cancer via ph.d.-projekter”.
 • Fremtidens Rehabilitering, 5 november, 2013, Aarhus. Title: Om Universitets samspil med samfundet – om målet for symposiet.
 • Excellence in European Doctoral Education: Innovation and Enhancement Conference,

28th and 29th November, 2013, Edinburgh, Scotland. Title: Interdisciplinarity and Doctoral Programmes.

 • GLUD-seminar (hæmatologisk afdeling, AUH), Horsens, 5 juni – 6 juni, 2014, Title: Forskeruddannelse 2014 og ”beyond”.
 • STAGES Workshop Forskningsfinansiering og kvindelige forskere, 7 Oktober, 2014, AU. Title: ”Structural transformation to achieve gender equality in science”.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet, UVVU Fællesmøde 27 Januar, 2015, København: Title: UVVU-sagen vedrørende NN.
 • AEU (Administrativ Efteruddannelse af Universitetsansatte), 26 februar – 27 februar, 2015, Middelfart. Title: Danish Code of Conduct for Research Integrity.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet, UVVU, Møde på foranledning af: U 2015:07 Utredningen; Organisation for utredningar i oredlighet i forskning (svensk delegation).  07 Marts, 2016, København, Denmark. Title: Erfaringer fra arbejdet i UVVU
 • SDU-Staff Seminar, Institute of Regional Health Services Research, 22 April, 2015, Esbjerg, Danmark. Title: Danish Code of Conduct For Research Integrity.
 • Hospitalsenhed Midt, Forskningens Dag, Regionshospitalet Viborg, 23 april 2015, Viborg, Danmark. Title: Ansvarlig Forskningspraksis – hvad vil det sige?
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet, Netværksmøde om Danish Code of Conduct for Research Integrity, 3th November, 2015, København, Danmark. Title: Implementering ved AU.
 • The Association of Spanish Researchers in Denmark, Breaking down borders in research, 27 februar, 2016. Title: Internationalisation strategies at Aarhus University.
 • Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and the Association of Universities in the Netherlands, 23th March, 2016. Amsterdam, The Netherlands. Title: 1)  RCR education and RI initiatives in Aarhus and 2) National code of conduct
  Denmark.
 • SDU–Staff Seminar, Department of Clinical Research, 19th May, 2016. Title: Redelighed i Forskning.
 • UBVA og Dansk Magisterforening i samarbejde med netværket for “Jura - eScience, forskning og etik”; Når juraen spænder ben for forskningen, 12 maj 2016, København.  Title: Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder på det sundhedsvidenskabelige område.
 • 10th FENS Forum of Neuroscience, July 2-6, Copenhagen, Denmark. Title: Fabrication and Falsification, from pure misconduct into the grey zone.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet; Netværksmøde om Danish Code of  Conduct for Research Integrity, 28. september 2016, København, Inviteret som koordinator af workshop ang. Opgavefordeling mellem nationalt organ og institutionerne (afbud pga. private årsager)
 • UBVA symposium 2016: Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder, 2  november, København, Title: Data management-politikker og IPR.

 

Tillidserhverv:

Bestyrelsesposter:

 • Bestyrelsesmedlem Dansk Endokrinologisk Selskab (2006-2010)
 • Bestyrelsesmedlem af  Konsul Johannes Fogh-Nielsens og Fru Ella Fogh-Nielsens Legat til videreførelse af fremragende forskningsindsats af ph.d.-studerende indskrevet på Health, Aarhus Universitet (2013-2019)
 • Bestyrelsesmedlem Danish Diabetes Academy (2018-)
 • Bestyrelsesmedlem MedTech Innovation Consortium (MTIC) (2018-)

 

Videnskabelig bedømmelse:

 • Klinisk assistent stilling, Århus Universitets Hospital
 • Klinisk assistent stilling, H:S, Rigshospitalet

 

Ansættelsesudvalg (incl. interview):

 • Institutledere (Institutterne for Folkesundhed, Retsmedicin, Biomedicin og Odontologi) (2011)
 • Prodekan, forskning, Health, Aarhus Universitet (2011)
 • Faglig konsulent, Forskeruddannelsen, Health, Aarhus Universitet (2012)
 • 2 Projektmedarbejdere (3-årige), Forskeruddannelsen, Health, Aarhus Universitet (2012)
 • Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet (2012)
 • Akademisk medarbejder med en ph.d. grad, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, Styrelsen for Forskning og Innovation (2013)
 • Prodekan, uddannelse, Health, Aarhus Universitet (2014)
 • Funktionschef, Forskeruddannelsen, Health, Aarhus Universitet (2015)
 • Ph.d.-skoleleder, Health, Aarhus Universitet (2016)
 • Institutleder, IOOS, Health, Aarhus Universitet (2016)

 

Bedømmelse for udenlandske fonde:

 • Wellcome Trust (Februar 2006)

 • Diabetes UK (Februar 2011)

 • WFW (The Austrian Science Fund) (2016)

 • The Netherland Organisation for Health Research and Development (FFRP) (2016)

   

   

  Bidrag til civilsamfundet:

  Bestyrelsesposter:

 • Aarhus Katedralskole 2003-2006

 • Samsø gades Skole 2006 (efterår) – 2010 (forår)