Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lisbeth Dalsgaard Henriksen

Ph.d.-studerende

Lisbeth Dalsgaard Henriksen

Ph.d.-studerende

  • Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning
  • Institut for Bioscience - Vandløbs- og ådalsøkologi
Postaddresse:
Vejlsøvej 25
8600
Silkeborg
Danmark

E-mail: ldh@bios.au.dk

Interesseområder

Stream ecology, ecological assessment, human impact on species and ecology, rare and endangered species, conservation biology and restorations, water quality and quantity, environmental management.

Ansættelser

Videnskabelig assistent
Institut for Bioscience - Vandløbs- og ådalsøkologi
Aarhus Universitet
Silkeborg, Danmark
10. august 2017 → nu

Publikationer

Kvalitetssikring af NOVANA data i ODA: Makroinvertebrater, vandplanter og fisk i vandløb samt fysiske støttepa-rametre – data indsamlet i 2017

Kallestrup, H., Henriksen, L. D. & Rasmussen, J., 20 feb. 2019, 18 s..

Effects of different weed cutting methods on physical conditions in lowland streams

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Larsen, S. E., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 15 jan. 2019, (Afsendt) I : Freshwater Biology. 27 s.

Effects of different weed cutting methods on macrophyte and macroinvertebrate communities in Danish lowland streams

Henriksen, L. D., Kallestrup, H., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 2019, (Under udarbejdelse) I : Freshwater Biology.

Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og effekter

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Alnøe, A. B. & Rasmussen, J., 2019, s. 1. 1 s.

Sjældne plantearter i danske vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Schou, J. C., Baattrup-Pedersen, A. & Riis, T., 3 dec. 2018, I : Vand & Jord. 25, 3, s. 94-96 3 s.

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 3 dec. 2018, I : Vand & Jord. 25, 3, s. 139-142 4 s.

Aalborgmetodens effekt på plante- og smådyrssamfund i vandløb

Henriksen, L., Kallestrup, H., Nielsen, A. S., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 19 dec. 2017, I : Vand & Jord. 24, 4, s. 150-154 5 s.

Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for de fysiske forhold i vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Andersen, D. K., Pedersen, M. L., Riis, T., Munk, P. & Baattrup-Pedersen, A., 19 dec. 2017, I : Vand & Jord. 24, 4, s. 145-149 5 s.

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

Henriksen, L., Larsen, S. E., Kallestrup, H., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., sep. 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 125-128 4 s.

Aktiviteter

Genopretning af artsdiversitet i vandløb

Trine Just Johnsen (Foredragsholder), Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Andet), Helena Kallestrup (Andet), Kirstine Thiemer (Andet), Tenna Riis (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
16 mar. 2019

Genopretning af biodiversitet i vandløb - tilbagegang af Vandaks: spredningsbarrierer eller mangel på habitat?

Trine Just Johnsen (Foredragsholder), Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Andet), Helena Kallestrup (Andet), Kirstine Thiemer (Andet), Tenna Riis (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
22 jan. 2019

Grødeskærings effekt på fysiske og biologiske forhold i vandløb

Lisbeth Henriksen (Foredragsholder), Helena Kallestrup (Foredragsholder), Søren Erik Larsen (Andet), Jes Rasmussen (Andet), Morten Lauge Pedersen (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
24 apr. 2018

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

Lisbeth Henriksen (Foredragsholder), Helena Kallestrup (Andet), Søren Erik Larsen (Andet), Tenna Riis (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
20 apr. 2017

Projekter

Anvendelse af Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) i små type 1 vandløb

Henriksen, L. D., Larsen, S. E. & Baattrup-Pedersen, A.

01/02/2018 → …

Hydromorfologiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk tilstand i vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Henriksen, L. D., Larsen, S. E. & Rasmussen, J. J.

01/10/201828/02/2019