Aarhus Universitets segl

Lis Rygaard

HR-supporter

Jeg administrer for;

- Insittut for Miljøvidenskab/Department of Environmental Science (ENVS) og

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi/DCE - Danish Centre For Environment And Energy

 

HR-services:

• Hjælp til juridiske spørgsmål

• Rådgivning ifm. ansættelser, herunder lovgivning, overenskomst mv.

• Hjælp stillingsopslag

• Udarbejder ansættelsesbreve

• Hjælp til søgning af forskerbeskatning, skattefritagelse samt arbejds- og opholdstilladelse

• Rådgiver om barsel, sygdom og orlov, søger refusion

• Deltager i lønforhandlinger

• Hjælp til spørgsmål om løn og lønsedler

• Lønbehandling