Line Barner Dalgaard

Cand.scient , Postdoc

CV Line Barner Dalgaard

PERSONLIG INFORMATION
Mail: LBDalgaard@ph.au.dk
ORCID: orcid.org/0000-0001-7676-5323
Gift, tre børn.

UDDANNELSE
2010-2016 Ph.d. fra Syddansk Universitet tilknyttet Klinisk Institut og Institut for Idræt.
2006-2008 Cand.scient. i biokemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet. Speciale indenfor muskelbiologi.
2003-2006 Bachelor i biokemi med tilvalg i matematik fra Oakland University, Michigan, USA. Scholarship i Svømning.
ANSÆTTELSER
2016 – Postdoc. Sektion for Idræt, Aarhus Universitet.
2010 Videnskabelig Assistent, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
2009-2010 Molekylærbiolog, Idrætsmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

ORLOV
2014-2016 Barselsorlov (okt. 2013-aug. 2014) + (aug. 2015-sep. 2016) +dec. 2017-okt. 2018.
2012 Deltagelse ved OL i London.

LEDELSESKOMPETENCER OG ADMINISTRATIVE OPGAVER
2016 Certificering i projektledelse (IPMA), niveau D.
2014 Kursus i projektledelse (3 ECTS), Universitetsniveau. Syddansk Universitet.
2013-2015 Medlem af Institutrådet ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

VIDENSKABELIGE KOMPETENCER
Mit forskningsområde dækker muskelbiologien i bred forstand. I øjeblikket arbejder jeg med fokus på at belyse virkningen af kvindelige kønshormoner på skeletmuskulaturen. Tidligere projekter omfatter undersøgelser af muskelvæv i forbindelse med træning af muskelsyge patienter, akutte effekter af hårdt fysisk arbejde og immobilisering af unge og ældre. Derudover har jeg erfaring med at arbejde med forskellige musemodeller og cellekultursystemer.

UNDERVISNINGS- OG VEJLEDNINGSOPGAVER
2018-2019 Medvejleder, specialestuderende, Kandidatudd., Idræt, AU
2019 Medvejleder, 5 bachelorstuderende, Kandidatudd., Idræt, AUU
2017 Medvejleder, specialestuderende, Kandidatudd., Idræt, SDU
2016-2020 Medvejleder, Ph.d.-studerende, Idræt, AU
2017, 2019 Muskelfysiologi. Kandidatudd., Idræt. Muskelsygdomme. AU
2017, 2019 Muskelfysiologi. Kandidatudd., Idræt. Laboratorieøvelser. AU
2014-2015 Medvejleder, specialestuderende, Kandidatudd., Biomedicin, SDU
2014-2015 Medvejleder, bachelorstuderende, Bacheloruddan., Biomedicin, SDU
2014-2015 Bachelorvejleder, 16 studerende per semester, Medicinuddannelsen, SDU.
2013-2014 Medvejleder, specialestuderende, Kandidatudd., Idræt, SDU
2012-2014 Human Patofysiologi, Kandidatudd., Biomedicin, SDU.
2010-2015 Undervisning i laboratoriefærdigheder
Kompetencer: Forelæsninger, holdundervisning, vejledning, eksamensspørgsmål (MQC, kortsvarsopgaver, mundtlig eksamensspørgsmål), mundtlig eksamen og evaluering, blended laerning, karaktergivning ved speciale- og bacheloropgaver, laboratoriefærdigheder, dag til dag vejledning/coaching. Sidemandsoplæring ift. laboratorieteknikker og it.

PRÆSENTATIONER PÅ KONFERENCER OG MØDER
2017 Kursus i Idrætsmedicin under DIMS. ”Indblik hos en eliteatlet”. 27.10.2017.
2016 What does it take to stay in the game - triathlon symposium. Sports Medicine Congress, Denmark, 2016. (Inviteret)
2015 Vascular endothelial growth factor in skeletal muscle following glycogen-depleting exercise in humans. ACSM's 62nd Annual Meeting, 6th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Basic Science of Exercise Fatigue, San Diego, California, USA.
2013 Brickless Centre and Danish Consortium for Neuromuscular disorders.
2012 nNOS dislocation is reversed by training interventions. 41th European Muscle Congress, Rhodos, Grækenland.
2009 Glucocorticoiders effekt på myogene stamceller: Et gen- og proteinekspressionsstudie. Forskningsmøde. AKP, Odense.
2008 Proteomanalyse af glucocorticoiders effekt på myogene stamceller isoleret fra drenge med Duchennes Muskel Dystrofi. Forskningsmøde, AKP, Odense.
2006 Investigating the Effect of DNA Damage Lesions on Transcription. Meeting of Minds XIV, University of Michigan, Dearborn, MI.
2006 Investigating the Effect of DNA Damage Lesions on Transcription. Metropolitan Detroit American Chemical Society Student Affiliate Meeting, OU, Rochester, MI.

PRISER OG ÆRESBEVISNINGER
2006 Distinguished Biochemistry Student Award, OU and the Detroit Section of the American Chemical Society.
2003-2006 Golden Grizzlies Excellence in Academics. 6x. Department of Athletics, OU.
2005 Certificate of Merit for Outstanding Academic Achievement, Department of Mathematic, OU.

TIDLIGERE OG NUVÆRENDE FORSKNINGSBEVILLINGER
2018 A.P.-Møller Fonden (30.000 kr.)
2017 Bdr. Hartman Fonden (64.000 kr.). Helga and Peter Korning Fonden(10.000 kr.). Team Danmark (600.000 co-applicant). Augustinus Foundation (227.000 co-applicant)
2014 Familien Hede Nielsen Fonden (25.000 kr.)
2012 Bevica Fonden (120.000 kr.)
2010 OUH’s ph.d.-pulje. (500.000 kr.). Tredjedels Stipendium SDU (500.000 kr.).
2005 MERCK Summer Research Award ($10.000)