Psykologisk Institut

Lene Vase

Professor

Curriculum Vitae

Født 4. september 1974

Arbejde   Psykologisk Institut,

             Bartholins Allé 11, DK-8000 Aarhus C

             (+45) 871 65828

E-mail     lenevase@psy.au.dk

 

Uddannelse

2018       Dr.Med., Health, Aarhus Universitet

2006        PhD, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2002        Cand.psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Ansættelser

2002-2003     Forskningsassistent, Veterans Administration Hospital, University of Florida, USA

2005-2006     Post Doc, Dansk Smerteforskningscenter, Klinisk Institut, Aarhus Universitet

2006-2010     Adjunkt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2010-2012     Lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2012              Professor MSO, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

                      Maternity leaves during the period: 2006, 2010, 2015

 

Priser

2010        Det samfundsvidenskabelige Fakultets pris (Ung forsker 2010), Aarhus Universitet

2001        Research Travel Award, University of Florida

 

Forskningsområder

Neurovidenskab

Eksperimentel psykologi

Alternativ behandling

Biologisk psykologi

Klinisk psykologi - voksne

Patient-behandler-forholdet 

 

Igangværende forskningsprojekter

Placebo-effekter ved smertebehandling af patienter med Alzheimers lidelse

Placebo-effekter ved neuropatiske smertetilstande

Placebo-effekter ved mindfulness-behandling af kronisk smerte

Placebo-effekter ved musikinduceret smertelindring

Meta-analyser af placebo-effekter på tværs af somatiske og psykiatriske lidelser

 

Samarbejdspartnere

Professor Troels Staehelin Jensen, Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet, Danmark

Professor Peter Svensson, Institut for Odontologi, Orofacial Smerte og Kæbefunktion, Aarhus Universitet, Danmark

Professor Peter Vuust, Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark

Professor Asbjørn Drewes, Aalborg Universitetshospital, Aalborg, Danmark

Professor Ted J Kaptchuk, Osher Research Center and Division for Research and Education in Complementary and Integrative Medical Therapies, Harvard Medical School, USA

Professor Fabrizio Benedetti, Department of Neuroscience, University of Turin, Italy

Professor Andrew Rice, Faculty of Medicine, Department of Surgery and Cancer, Imperial College, London, UK

 

Reviewing

2016        Associate Editor, PAIN

2013        Ad hoc reviewer for The Norwegian Research Council

 

Tillidshverv

2015        Steering committee member, Society for Interdisciplinary Placebo Studies (SiPS)

 

Fondsmidler

International Network Programme. Danish Agency for Science, Technology and Innovation.

Fonden for Neurologisk Forskning.

EU-COST Action ”Pain and Dementia”

The Innovative Medicines Initiative (IMI) project EUROPAIN

UNiversitetsforskningens InvesteringsKapital (UNIK)

Det lægevidenskabelige Forskningsråd

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

The Danish Council for Technology and Innovation, Danmark

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) USA, RO1.

 

Forskningsophold

Professor Ted J Kaptchuk, Osher Research Center and Division for Research and Education in Complementary and Integrative Medical Therapies, Harvard Medical School, USA

Professor Nobuari Takakura, Hanada College, Tokyo, Japan

Professor Irene Tracey, Pain Centre and FMRIB, Department of Clinical Neurology, University of Oxford, United Kingdom

Professor Fabrizio Benedetti, Department of Neuroscience, University of Turin, Italy

Professor Donald D. Price, Department of Neuroscience, University of Florida, USA

 

Undervisning

Forelæsningsrække i neurovidenskabelig psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Supervision af bachelor-, kandidat-, forskningsårs- og PhD-studerende

Undervisning på Institut for Odontologi og Oral Sundhed samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

 

Udvalgte publikationer

Kjær SW, Rice ASC, Wartolowska K, Vase L. Neuromodulation: more than a placebo effect?. Pain. 2020;161(3):491-495. doi:10.1097/j.pain.0000000000001727

Hall KT, Vase L, Tobias DK, et al. Historical Controls in Randomized Clinical Trials: Opportunities and Challenges [published online ahead of print, 2020 Jun 30]. Clin Pharmacol Ther. 2020;10.1002/cpt.1970. doi:10.1002/cpt.1970

Vase L. Can Insights From Placebo and Nocebo Mechanism Studies Help Improve Randomized Controlled Trials?. Clin Pharmacol Ther. 2019;106(6):1169-1171.

Skyt I, Lunde SJ, Baastrup C, Svensson P, Jensen TS, Vase L. Neurotransmitter systems involved in placebo and nocebo effects in healthy participants and patients with chronic pain: a systematic review. Pain. 2020;161(1):11-23.

Lunde SJ, Vuust P, Garza-Villarreal EA, Vase L. Music-induced analgesia: how does music relieve pain?. Pain. 2019;160(5):989-993.

Vase L, Baad-Hansen L, Pigg M. How May Placebo Mechanisms Influence Orofacial Neuropathic Pain?. J Dent Res. 2019;98(8):861-869.

Geers AL, Close S, Caplandies FC, et al Vase L. Testing a positive-affect induction to reduce verbally induced nocebo hyperalgesia in an experimental pain paradigm. Pain. 2019;160(10):2290-2297.

Vase L, Wartolowska K. Pain, placebo, and test of treatment efficacy: a narrative review. Br J Anaesth. 2019;123(2):e254-e262.

Geers AL, Close S, Caplandies FC, Vase L. A Positive Mood Induction for Reducing the Formation of Nocebo Effects from Side Effect Information. Ann Behav Med. 2019;53(11):999-1008.

Vase L. Er placebokontrol af operationer kontroversielt eller essentielt?. Ugeskr Laeger. 2019;181(16):V70470.