Aarhus Universitets segl

Lene Munksgaard

Professor emeritus

Profile photoLene Munksgaard
Professor
Institut for Husdyrvidenskab - Adfærd og Stressbiologi
Blichers Allé 20
K27, 3220
8830 Tjele
Danmark
E-mail: lene.munksgaard@anis.au.dk
Mobil: +4524765079
Telefon: +4587157953
Web: http://pure.au.dk/portal/da/lene.munksgaard@anis.au.dk

Profil

Mine forskningsaktiviteter omfatter forskning indenfor adfærd og stressfysiologi med særlig vægt på sammenhængen mellem adfærdsmæssige og stressfysiologiske reaktioner, herunder endokrine reaktioner, til belysning af velfærd og konsekvenser for produktionen hos malkekvæg. Der fokuseres på forskning i individuelle tilpasningsmønstre og tilpasningsevne, samt sammenhænge mellem tilpasningsevne og produktionsegenskaber, bl.a. med henblik på at undersøge betydningen af den genetiske baggrund og fysiologiske status for individets tilpasningsevne, samt at belyse fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner på stressorer af relevans for praksis. Arbejdet omfatter tillige udvikling af metoder til karakterisering af kvægs reaktivitet og indlæringsevner under produktionsforhold, herunder også betydningen af diverse management rutiner, bl.a. med henblik på at opnå hensigtsmæssig ko trafik i systemer med automatisk malkning. Desuden fokuseres på udvikling og anvendelse af metoder til kvantificering af adfærdsmæssige behov, og forskning i hvordan forskellige faktorer i det sociale og fysiske miljø påvirker adfærden, herunder bl.a. konsekvenser af gruppeskift.

H-index

Web of Science: 26
Google scholar: 30
Scopus: 23

Uddannelse

1995: PhD The Royal Veterinary and Agricultural University of Denmark (RVAU).
1982: MSc. (agric.) The Royal Veterinary and Agricultural University of Denmark (RVAU).

Erhvervserfaring

2009-: Head of Research Unit, Dept. of Animal Health and Bioscience
2005-2008
Senior Research Scientist, Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition.
1996 -2005
Senior Research Scientist, Dept. of Animal Health and Welfare.
1995 - 96
Research Assistant, Dept. of Animal Health and Welfare
1992 - 95
Research Assistant, Dept. of Cattle and Sheep
1989 - 92
Ph.D. student.
1984 - 89
Research Assistant, Dept. of Cattle and Sheep
1982 - 84
Farm adviser - cattle nutrition and manageme