Aarhus Universitets segl

Lene Juul Pedersen

Professor - Sektionsleder

Profile photoLene Juul Pedersen
Professor
Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - Sektionen for Adfærd, Stress og Dyrevelfærd
Blichers Allé 20
8863/K23, 3009
8830 Tjele
Danmark
E-mail: lene.juulpedersen@anivet.au.dk
Mobil: +4551162822
Web: https://pure.au.dk/portal/da/lene.juulpedersen@anivet.au.dk

Profil

Lene Juul Pedersen er uddannet agronom i 1988 og blev efterfølgende PhD i 1993 med en afhandling omhandlende stress og det social miljøs betydning for brunst hos søer. Har siden været ansat ved Danmarks Jordbrugsforskning dog med en kortere periode (1995-1998) ved KVL. Forskningen har været centreret om søers adfærdsbiologiske forudsætninger og deres tilpasningsevne til produktionsforhold. Fokus har været på betydning af miljømæssige forhold for udvikling af hensigtsmæssig socialadfærd, brunst og moderadfærd. Målet med forskningen er at fremme kendskabet til, hvordan udvoksede dyrs produktionsmiljø indrettes, så det fremmer adfærd, der tilgodeser såvel dyrenes velfærd som deres produktions- og reproduktionsevner. Siden 2002 har Lene Juul Pedersen primært været beskæftiget med forskning i moderadfærd og dennes relationer til tidlig pattegrisedødelighed, primært i systemer til løsgående diegivende søer.

H-index

Web of Science: 24
Google Scholar: 31
Scopus: 25

Uddannelse

1993:
PhD from The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen. The influence of the social environment on oestrus and mating behaviour in gilts
1988:
M.Sc. in Agricultural Science. The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen

FURTHER EDUCATION:
2002: Course in Mixed models for research in Agricultural Science
2000: Course in Management of projects
1995: Course in Laboratory Animal Science at The University of Copenhagen

Kurser

PhD courses (1-2 weeks per course)
2004: Brain and behaviour
2002: Genes and Behaviour
1998: Parental behaviour in animals
1994: Learning in animals
1992: Methods and design of experiments in animal nutrition
1990: Stress, behaviour and health

Erhvervserfaring

2001 -:
Senior scientist at The Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition
1998-2001:
Scientist at The Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept of Animal Health and Welfare
1995-1998:
Researcher at The Royal Veterinary and Agricultural University, Div. of Ethology and Health
1993-1994:
Scientist at The National Institute of Animal Science, Dept. of Animal Physiology and Biochemistry
1990-1993:
Phd student at The Royal Veterinary and Agricultural University
1989-1990:
Research assistent at The National Institute of Animal Science, Dept. of Research in Pigs and Horses

Forskning

Studies on animal behaviour, behavioural needs and stress responses to investigate impact of housing, management and genetic on animal welfare, primarily pigs.
Improve and develop new housing, feeding and management systems for pigs that take into account behavioural and physiological needs.
Studies of behavioural indicators reflexting health and welfare problems. The knowledge is used to develop early warning systems for health and welfare related problems on pig farms.
Current research topics: Early warning systems for eg. tail biting, pen fouling, health problems and farrowing, Environmental enrichment and fouraging, Farrowing housing and management in conventional and organic production, Management of large litters
The research is published in high impact peer review journals within the fields of animal behavior and animal science.

Ledelse og administration

Since 2018 leader of the research unit Behaviour, stress and welfare at the Department of Animal and Veterinary Sciences. Successful grant applications and leadership of larger cross-disciplinary research projects with both scientific and industrial partners. The projects are to a large extent carried out in collaboration between universities (both national and international), organizations and private companies. Documented project management qualifications.

Undervisning

Supervisor for both national and international students’ at all academic levels from bachelors to PhD students. The students are usually part of larger inter-disciplinary research projects, and through that, they gain both excellent scientific knowledge and a good understanding of the context in which behaviour and welfare research can be applied. Involved in teaching at all academic levels. Certified qualifications as a supervisor for PhD students.

Innovation, erhvervssamarbejde og vidensdeling

Initiator of several larger cross disciplinary R & D projects: Innovations to keep sows loose housed during farrowing and lactations, precision livestock farming tecniques to improve early piglet survival and to reduce tail biting and pen fouling in growing pigs, and innovations within pen and slurry systems to supply growing pigs with sufficient amount of straw in commercial pens. Projects are carried out in close collaboration with industrial partners and private companies to ensure fast transfer of knowledge into commercial products.

Andre aktiviteter

Strongly involved in knowledge generation and knowledge transfer to the Danish and EU authorities concerned with legislation on Animal Welfare issues. Have been appointed as expert for EFSA on ”Welfare of sows and boars” (2007) and “Pig Welfare Indicators” (2011), and represented Aarhus University in a Danish working group “Hold af svin” under The Ministry of Justice Denmark from 2006-2010. The aim was to suggest improved Pig Welfare Legislation in Denmark. Invovlved in Department of Animal and Veterinary Sciences' succefull application and start up of the First European Union Reference Center for Animal Welfare together with Wageningen Livestock research (The Netherlands) and the Friedrich Loeffler Institue (Germany). Knowledge is also exchanged to society, industry and authorities through a variety of non-scientific media