Institut for Statskundskab

Lene Aarøe

Lektor

Mit forskningsområde er politisk psykologi og politisk kommunikation.

 

Information til studerende om specialevejledning:

Jeg vejleder bl.a. specialer inden for følgende emner:

- effekter af mediebudskaber på borgernes holdninger

- mediernes dækning og framing af politiske emner og politiske partier

- effekter af strategi-framing og spin cues på borgernes holdning og politiske involvering

-betydningen af cues og heuristikker i politisk holdningsdannelse, fx. parti cues, deservingness heristikken)  

-partiidentifikation og politisk holdningsdannelse

- betydningen af eksponering for hard news og soft news for bogernes holdninger og politiske tillid

- motivated reasoning