Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Leanne Arberg

Afdelingssekretær Arkæologi og Kulturarvsstudier

Leanne Arberg

Arbejdsopgaver:

 • Afvikling af eksamener
 • Afvikling af ph.d.-forsvar
 • RejsUD - rejseudgifter
 • Bestilling af rejser og hoteller
 • Fraværsregistrering i AUHRA
 • Bestilling af forplejning til møder, receptioner m.v.
 • Reservation af lokaler
 • Modtagelse af e-fakturaer
 • Modtagelse af nye medarbejdere og støtte i forbindelse med fratrædelser
 • Bestilling af IT-udstyr
 • Indkøb af kontorartikler m.m.
 • Persondataredaktør (oplysninger på de personlige AU-hjemmesider)

 

Medlem af:

 • Arts IT Kontaktforum

 

Job duties:

 • Help with exams
 • Help with Ph.d. defence
 • Travel expenses in RejsUd
 • Booking travel arrangements and hotels
 • Holiday/Illness Registration in AUHRA
 • Ordering catering for meetings, receptions etc.
 • Room booking
 • Receipt of electronic invoices
 • Preparation for new employees and support in connection with resignations
 • Ordering of IT equipment
 • Purchase of office supplies etc.
 • Personal data editor (information on the personal AU websites)

 

Member of:

 • Arts IT Contact Forum

ID: 44237670