Laura Katrine Skinnebach

Phd, Lektor

Laura Katrine Skinnebach

Jeg er ansat som adjunkt/videnskabelig assistent på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, og underviser i fag på både Kunsthistorie og Æstetik & Kultur. Mit forskningsfelt er middelalderens og den tidlig moderne visuelle kultur, fromhed, perception og materialitet. Jeg har arbejdet med forskellige materialetyper, herunder små religiøse objekter (rosenkranse, tryk, smykker, bedenødder etc.), bønnebøger, altertavler, epitafier og skulpturer, og hvordan de indgår i religiøs praksis og mediering af det guddommelig. De seneste år har jeg forsket i Reformationen som en periode med kulturelle transition, med særligt fokus på appropriation af materiel kultur og medieringsformer.

Jeg er optaget af de teoretiske tilgange til studier af praksisformer, sansernes kulturhistorie, billedontologi, materialitet og agens - både historiske og moderne. Jeg er i den forbindelse interesseret i moderne tværæstetiske kulturelle fænomener der har multisensorisk interaktion og materiel agens som omdrejningspunkt. Mit seneste forskningsprojekt - i samarbejde med Hans Henrik Lohfert Jørgensen på Kunsthistorie - omhandler animation i middelalderens skandinaviske billedkultur, og undersøger interaktion med levende billeder i et historisk perspektiv, samt afsøger muligheder for en udvidelse af den teoretiske forståelse af billeder. 

Jeg er medlem af det Europæiske forskernetværk ENID (European Network on the Instrument of Devotion), som beskæftiger sig med fromhed, materialitet og materialitet i et transhistoriske perspektiv. Netværket har udgiet en række antologier der forkuserer på forskellige perioder og tematikker indenfor forskningsfeltet.

Forskningsområder

Vis alle (43) »

ID: 82313177