Aarhus Universitets segl

Laura Gilliam

ph.d., Lektor

Laura Gilliam

Jeg er lektor, ph.d. i pædagogisk antropologi og uddannet antropolog fra Københavns Universitet, med tilvalgsfag i sociologi og psykologi fra Oxford Brookes University, England.

 

Min forskning ligger i krydsfeltet mellem børne- skole- og etnicitetsforskning og har særlig fokus på forholdet mellem børn og unges selvforståelser, fællesskaber, praksisser og erfaringer, skolens institutionelle logikker og praksisser og det større samfunds kulturelle normer, konflikter og civiliseringsprojekter. Jeg har lavet feltarbejde på flere skoler i Danmark, blandt børn i Belfast, Nordirland og i Guinea-Bissau, Vestafrika.

 

Jeg er tilknyttet forskningsenheden Barndom, Ungdom og Institution - Pædagogisk Antropologiske Perspektiver, medkoordinator for forskningsenheden Etnicitet, Diversitet og Uddannelse, tilknyttet Center for Migration and Integration Research, Aarhus Universitet og underviser på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi.

 

Min forskning omhandler mere specifikt

  • Identitet, etnicitet, køn og religion i skolen
  • Børns identitetsforståelser, skolestrategier og sociale fællesskaber i skolen
  • Ballade og modkulturelle fællesskaber
  • Skolen som civiliserende institution: opdragelse, integration og velfærdssamfund.
  • Islam, børn og den danske skole: Konstruktionen af den muslimske identitet, passende religiøsitet og 'secularities-in-practice'.
  • Oplevelser af forskelsbehandling blandt minoritetsdanske drenge.
  • Efterkommerforældre og deres børn - skolestrategier og migration i et generationelt perspektiv

Vis alle (71) »

Vis alle (234) »

ID: 32128946