Aarhus Universitets segl

Lars Qvortrup

Professor emeritus

Kort Curriculum Vitae for Lars Qvortrup

Generelle oplysninger:

Født 22. februar 1950.

1969-1974: Studier ved Aarhus Universitet.

August 1974: Magisterkonferens (mag.art.) i sprog- og medievidenskab fra Aarhus Universitet (i 1973 sølvmedalje fra Aarhus Universitet).

1974-1978 adjunkt og 1978-1996 lektor ved Rasmus Rask Institut for Sprogvidenskab og på Center for Kulturstudier, Odense Universitet.

1992-1996 deltids gæsteprofessor ved universitetet i Urbino, Italien.

1996-2000 professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

1998-2000 direktør for multimedieforskningscentret ved Aalborg Universitet, InterMedia-Aalborg.

1998-2002 direktør for det nationale forskningskonsortium ‘ Staging of Virtual Inhabited 3D Space” (Budget:22 mio kr. Konsortiet omfattede ti institutioner).

1999-maj 2006 professor II (IKT og læring) ved Høgskolen i Lillehammer, Norge.

2000-2007 professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet.

2002-2007 direktør for Knowledge Lab DK Syddansk Universitet (budget: 42 mio kr).

2006-2007 forskningsleder for forskningstemaet ‘Viden, læring og medier” ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet.

2007 rektor for Danmarks Biblioteksskole.

Siden 1. januar 2008 dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

2005 modtager af prisen som årets forsker på Fyn.

2005 modtager af årets IT-pris på Fyn.

2005-2006 gennemførelse af CBS’s Research Management Course.

Siden 2006 ét af ca. 20 medlemmer af forskningsledernetværket FL1.

Ud over ovennævnte har Lars Qvortrup været leder af og/eller deltager i en række EU-projekter og FN-projekter, bl.a. i Sri Lanka og Brasilien, ligesom han en årrække har været evaluator ved forskningsprojekter i EU-Kommissionen og for det norske, det svenske og det finske forskningsråd. Lars Qvortrup er bl.a. medlem af bestyrelsen for Hotel Pro Forma, medlem af bestyrelsen for Dafolo A/S, medlem af bestyrelsen for ISIS Katrinebjerg og medlem af International Advisory Board for forskningscentret ICT&S Center i Salzburg. Han er medlem af redaktionen for to internationale peer review tidsskrifter: Cybernetics & Human Knowing og Seminar.net.

Ph.D. vejledning m.v.:

Lars Qvortrup har gennem de seneste ti år konstant været vejleder for ca. fem forskerstuderende. Han er censor ved statskundskab, film- og medievidenskab, teatervidenskab, informations- og medievidenskab, design- og performanceteori m.v. ved KU, RUC, SDU, AU og AAU.

Forskningspublikationer:

Siden 1977 har Lars Qvortrup skrevet og/eller redigeret mere end 35 bøger på dansk og engelsk og har skrevet en lang række artikler i danske og internationale artikelsamlinger og tidsskrifter (siden 1983: godt 220 publikationer). Lars Qvortrup har forelæst over hele verden, herunder Nord- and Sydamerika, Australien, Kina, Indien og de fleste europæiske lande.

For en fuldstændig oversigt over publikationer henvises der til publikationsliste for Lars Qvortrup.