Lars Kjerulf Petersen

ph.d., Seniorforsker

Curriculum Vitae

Uddannelse:
-
Ph.d. i sociologi, Københavns Universitet (1997)
- Mag.art. i kultursociologi, Københavns Universitet (1990).  

Arbejde:
-
Seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Systemanalyse) (2004- )
- Adjunkt i moderne kultur, Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet (1997-2002)
- Ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet (1993-1996)
- Gæstestipendiat ved Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, London (1994).
- Forskningsassistent ved Forskergruppen Arbejdsmarkeds­Organisationernes Sociologi, Københavns Universitet (1991-1992).

Undervisning
Udbyder kandidat- og ph.d-kurser i miljøsociologi.
Specialevejledning og -bivejledning (og eventuelt vejledning af ba-projekter) indenfor hele det miljøsociologiske felt og især nedenstående kompetenceområder

Kompetenceområder
- miljøsociologi
- miljø, medier og offentlighed
- affaldshåndtering og recirkulation af ressourcer
- energi og livsstil
- bæredygtig byudvikling
- biodiversitet og naturforståelse
- videnskabs- og teknologistudier
- diskursanalyse

Andre hverv
- Medlem af Vesterbro trafik- og byrumsgruppe
- Deltagelse i borgerpanel vedrørende udvikling af Metropolzonen, Københavns Kommune
- Deltagelse i arbejdsgruppe ved udarbejdelsen af Københavns Kommunes byrumshandlingsplan
- Deltagelse i borgerpanel ved udarbejdelse af Vesterbro Trafik- og Byrumsplan