Lars Jørgen Østergaard

Professor, dr.med., Klinisk lærestolsprofessor

Curriculum Vitae

Ledende overlæge, dr.med., ph.d. Lars Østergaard er pr. 01.06.08 ansat som klinisk professor i infektionsmedicin ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Professoratet er tilknyttet en ledende overlægestilling ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby.

Lars Østergaard afsluttede den lægevidenskabelige embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1990. I 1995 fik han sin ph.d.-grad ved Aarhus Universitet om følgesygdomme hos hiv-smittede. Disse studier var et pionerarbejde inden for dna-kopieringsmetoden, som blev anvendt til at påvise infektioner, som ellers var vanskelige at diagnosticere. Samme metode dannede grundlaget for hans doktorafhandling i 1999, hvor Lars Østergaard udviklede verdens første dna-kopieringsmetode til at påvise klamydia i patientprøver og undersøgte, hvordan man efterfølgende klinisk kan anvende metoden.

Gennem de sidste år har hans interesseområde været alvorlige infektionssygdomme som meningitis og HIV, og hvordan disse infektioner kan undgås. Han har arbejdet intenst med at forstå, hvordan vacciner og kroppens reaktion på mikroorganismer hænger sammen, og arbejdet har resulteret i flere internationale præsentationer, publikationer og patenter. Lars Østergaards ultimative akademiske mål er at udvikle en effektiv HIV-vaccine, og han har igennem hele sin karriere haft et stærkt internationalt samarbejde med især Australien og USA, og i stigende grad også med Guinea-Bissau i Afrika.

Lars Østergaard er en værdsat underviser og foredragsholder, der ikke er bange for at eksperimentere med uddannelsesformer. Senest har han på Aarhus Universitet afviklet et 24-timers nonstop-kursus i forskningstræning for kommende speciallæger. Han har desuden været vejleder for en lang række ph.d.-studerende og har bedømt flere videnskabelige projekter og afhandlinger.

I de sidste 5 år har stillingen som leder ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby givet Lars Østergaard en stor indsigt i ledelsesmekanismer og ledelseserfaring, som han i tillæg til sine akademiske evner vil anvende til at udvikle et stærkt forskerteam ved afdelingen med henblik på at forbedre den måde, hvorpå man behandler patienter med feber og smitsomme sygdomme og undgår infektioner.

 

Ansættelser:

Februar 1990 - juli 1990
Reservelæge, Medicinsk afd. Kjellerup Sygehus

August 1990 - januar 1992
Reservelæge, Medicinsk-epidemisk afdeling,  Århus Universititshospital

Februar 1992 - oktober 1993
Forskningsstipendiat, Infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital

November 1993 - april 1994
Reservelæge, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Århus Universitetshospital

Maj 1994 - oktober 1994
Reservelæge, Kirurgisk afdeling, Grenaa Sygehus

November 1994 - Maj 1995
Reservelæge, Medicinsk-epidemisk afdeling, Århus Universitetshospital

Juni 1995 - november 1995
Kursusreservelæge, Medicinsk-epidemisk afdeling, Århus Universitetshospital

December 1995 - maj 1996
Kursusreservelæge, Medicinsk-hæmatologisk afdeling, Århus Universitetshospital

Juni 1996 - maj 1997
Kursusreservelæge, Medicinsk-nefrologisk afdeling, Århus Universitetshospital

Juni 1997 - maj 2000
1. reservelæge, Medicinsk-epidemisk afdeling, Århus Universitetshospital 

Juni 2000 - juli 2000
Afdelingslæge, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Århus Universitetshospital

Juli 2000 - juni 2001
Senior registrar. Department of Infectious Diseases, The Alfred Hospital, Melbourne, Australia

Juli 2001 - december 2002
Afdelingslæge, Infektionsmedicinsk afdeling,  Århus Universitetshospital, Skejby

Januar 2003 - maj 2003
Overlæge/lektor, Infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

Juni 2003 - maj 2008
Ledende overlæge/lektor Infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

Juni 2008 -
Professor, ledende overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby & Klinisk Institut, Aarhus Universitet