Juridisk Institut

Lars Hedegaard Kristensen

Dr. jur., Ph.D., Lektor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2003Dr. jur., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990Ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1987Cand.jur., Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Akademiske ansættelser

1992-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990-1992Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1988-1990Kandidatstipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Forskningsområder

  • Formueret
  • Selskabsret


Undervisningsområder

  • Formueret
  • Finansieringsret

 

Publikationer

Selskaberne

Madsen, L. H. G. & Kristensen, L. H., 2022, Djøf Forlag. 454 s.

Aktiepant: omfang, pligter, rettigheder

Kristensen, L. H., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (red.). København: Djøf Forlag, s. 329-355

Det offentliges ansvar for selvstændigt virkende tredjemænd

Kristensen, L. H. & Iversen, T., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Jensen, M. H., Madsen, H. B. & Mørup, S. H. (red.). København: Djøf Forlag, s. 581-596

Olie som sikkerhedsobjekt - ejendomsforbehold, håndpant og opfyldelseskrav

Kristensen, L. H., 2020, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 83-92 10 s., U.2020B.83.

Kommentar til gældsbrevsloven: Lovbekendtgørelse 2014-03-31 nr. 333 om gældsbreve

Kristensen, L. H. & Kure, H., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 udg. København: Karnov Group

Misligholdelse af aftaler om pant i kapitalandele

Kure, H. & Kristensen, L. H., 2019, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 229-237 9 s., U.2019B.229.

Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitale pantebreve

Kristensen, L. H., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (red.). 9. udg. København: Djøf Forlag, s. 57-96 39 s.

Overdragelse af fordringer på egenkapital

Kristensen, L. H., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Gam Madsen, L. H. (red.). København: Djøf Forlag, s. 39-63

Produktansvar

Iversen, T. & Kristensen, L. H., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (red.). 9. udg. København: Djøf Forlag, s. 27-56 30 s.

Selskaberne: Aktie- og anpartsselskaber

Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G., 2019, Djøf Forlag. 186 s.

En undersøgelse af de nye regler om registrering af rettigheder over fondsaktiver

Kristensen, L. H. & Svendsen, M. R., 2018, I: Ugeskrift for Retsvaesen. 2018, s. 248-258 11 s., U.2018B.248.

Kommentar til Lov om erhvervsdrivende fonde

Kristensen, L. H., 2018, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til Lov om forsikringsformidling

Kristensen, L. H., 2018, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.

Kristensen, L. H., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til Lovbekendtgørelse om kapitalmarkeder

Kure, H. & Kristensen, L. H., 2018, Karnovs Lovsamling. 2018 udg. København: Karnov Group

Kommentar til Selskabsloven (Lovbekendtgørelse om aktie- og anpartsselskaber)

Kure, H. & Kristensen, L. H., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Skyldnerens indsigelser og modkrav ved belåning af fakturafordringer – særligt om konneksitet

Kristensen, L. H., 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (red.). København: Djøf Forlag, s. 549-573 25 s.

Spaltningshæftelsens betingelser og omfang

Svendsen, M. R. & Kristensen, L. H., 2018, I: Ugeskrift for Retsvaesen. 2018, s. 159-168 10 s., U.2018B.159.

Brexit - i lyset af gældende dansk kontraktsret

Kristensen, L. H. & Iversen, T., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 27-29, s. 281-286 6 s., U.2017B.281.

Dansk køberets sondring mellem mangler og forsinkelse (aliud pro alio)

Kristensen, L. H., 2017, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 3, s. 167-176 10 s., ET.2017.167.

Den selskabsretlige tegningsret og pligten til at varetage selskabets interesse

Kristensen, L. H. & Kure, H., 2017, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2017, 4, s. 210-219 10 s., ET.2017.210.

Forskellen mellem selskabsretlige pligter og obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser

Madsen, L. H. G. & Kristensen, L. H., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 151, 12, s. 129-138 10 s., U.2017B.129.

Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg?

Madsen, L. H. G. & Kristensen, L. H., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Bruun Nielsen, A-D. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 67-72 6 s.

Kommentar til Lov 2016-12-13 nr. 1541 om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten (konkurrenceerstatningsloven)

Kristensen, L. H., 2017, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til erhvervsfondsloven

Kristensen, L. H., 2017, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til lov om Finansiel Stabilitet

Kristensen, L. H., 2017, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 35 s.

Kommentar til lov om Haagerkonventionen af 2007

Kristensen, L. H. & Kure, H., 2017, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Kristensen, L. H., 2017, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2017, 5. udg. København: Djøf Forlag. 351 s.

Finansieringsretlige aspekter af pengeinstitutters sekuritisering

Kristensen, L. H., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 233-255 23 s.

Kommentar til lov om EKF Danmarks Eksportkredit

Kristensen, L. H., 2016, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 44 s.

Kommentar til lov om fremtidsfuldmagter

Kristensen, L. H., 2016, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 45 s.

Kommentar til lov om implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter

Kristensen, L. H., 2016, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 83 s.

Kommentar til lov om indførelse af registre over reelle ejere

Kristensen, L. H., 2016, Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 89 s.

Kommentar til net- og informationssikkerhedsloven

Kristensen, L. H., 2016, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 34 s.

Kommentar til selskabsloven

Kristensen, L. H. & Kure, H., 2016, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 896 s.

Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitaliserede pantebreve

Kristensen, L. H., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 8 udg. København: Djøf Forlag, s. 57-96 40 s.

Opretholdelse af rådighedsberøvelse af pantsatte aktiver

Kristensen, L. H. & Kure, H., 2016, I: Ugeskrift for Retsvaesen. 14, s. 187-196 10 s., U.2016B.187.

Tilbageførsel af ansvarlig lånekapital - set i lyset af U 2011.963 H

Kristensen, L. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Hansen Jensen, M., Højgaard Mørup, S. & Dahl, B. (red.). København: Djøf Forlag, s. 585-604 20 s.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet: 1. år af bacheloruddannelsen

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2015, 4. udg. København: Djøf Forlag. 203 s.

Kommentar til aftaleloven

Iversen, T. & Kristensen, L. H., 2015, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 167 s.

Kommentar til lov om klageadgang på det familieretlige område

Kristensen, L. H., 2015, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 42 s.

Kommentar til lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Kristensen, L. H., 2015, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 84 s.

Kommentar til selskabsloven

Kristensen, L. H., 2015, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group, 869 s.

Pant i fondsaktiver

Kristensen, L. H., 2015, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (red.). 5 udg. København: Karnov Group, s. 619-664 45 s.

Pant i negotiable fordringer

Kristensen, L. H., 2015, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (red.). 5 udg. København: Karnov Group, s. 587-617 31 s.

Pant i simple fordringer

Kristensen, L. H., 2015, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (red.). 5. udg. København: Karnov Group, s. 479-585 107 s.

Kommentarer til lov nr. 403 af 28. april 2014 om finansiel virksomhed og værdihandel mv.

Kristensen, L. H., 2014, Karnovs Lovsamling: Gule Hæfter. Edler von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, Bind 5-6. s. 240-266 27 s.

Kommentarer til lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde

Kristensen, L. H., 2014, Karnovs Lovsamling: Gult Hæfte 9-10/2014. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 635-695

Selskabsformerne

Munck, N. & Kristensen, L. H., 2014, 7 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 524 s.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale- og erstatningsret

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2013, 3. udg. København: Djøf Forlag. 152 s.

Kommentarer til lov nr. 1613 2013 om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv. og lov om finansiel stabilitet (styrkelse af markedet for erhvervsobligationer mv.).

Kristensen, L. H., 2013, Karnov, Gule Hæfter 9-10/2013. Bo, V. E., Jan, P. & Thomas, R. (red.). København: Karnov Group, s. 1256-1276 20 s.

Kommentarer til lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v.

Kristensen, L. H., 2013, Karnov, Gule Hæfter 6-7/2013: KarnovGroup. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 642-731 89 s.

Kommentarer til lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Kristensen, L. H., 2013, Karnov Gule Hæfter 4-5/2013. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 355-446 91 s.

Kommentarer til lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere

Kristensen, L. H., 2013, Karnov, Gule Hæfter 6-7/2013. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 731-742 11 s.

Kommentarer til lov nr. 615 af 12 . juni 2013 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

Kristensen, L. H., 2013, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Rørdam, T. & Pedersen, J. (red.). 28. udg. København: Karnov Group

Kommentarer til lov nr. 618 af 12. juni 2013 om ændring af søloven: Gule Hæfter 8/2013

Kristensen, L. H., 2013, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Rørdam, T. & Jan, P. (red.). København: Karnov Group, s. 1039-1084 45 s.

Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Digitaliserede pantebreve

Kristensen, L. H., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7. udg. København: Djøf Forlag, s. 37-80 43 s.

Høringssvar om Justitsministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning (ændring af reglerne om virksomhedspant)

Madsen, L. H. G., Kristensen, L. H. & Rohde, C., 2012, 11 s.. Nr. 40A-VL-49-12

Lov 2012-06-18 nr. 557 om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven: Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel (SIKAV'er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v.

Kristensen, L. H., 2012, Karnovs lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, Bind Gult Hæfte 7-8/2012. s. 494-540 46 s.

Panteret i fondsaktiver

Kristensen, L. H., 2012, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (red.). 4. udg. København: Karnov Group, s. 587-630 43 s.

Panteret i negotiable dokumenter

Kristensen, L. H., 2012, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (red.). 4. udg. København: Karnov Group, s. 557-585 28 s.

Panteret i simple fordringer

Kristensen, L. H., 2012, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (red.). 4. udg. København: Karnov Group, s. 465-585 91 s.

Lov 2011-05-18 nr. 456 om investeringsforeninger m.v.

Kristensen, L. H., 2011, KARNOV . von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, Bind Gult Hæfte 3-4/2011. s. 234-310 77 s.

Lærebog i dansk og international køberet

Kristensen, L. H., Nielsen, A-D. B. & Iversen, T., 2011, 4. udg. København: Djøf Forlag. 330 s.

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Kristensen, L. H., 2010, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 219-358 140 s.

Andelsselskaber

Kristensen, L. H., 2010, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 405-426 22 s.

Anmeldelse af Erik Werlauff, Luise Guldbæk Larsen og Dorte Riskjær Larsen: Aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb - Muligheder og faldgruber

Kristensen, L. H., 2010, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 144, 19, s. afdeling B 199-200 2 s.

Anmeldelse af Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller: Finansselskabsret. Samspillet mellem selskabsret og kapitalmarkedsret

Kristensen, L. H., 2010, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 144, 10, s. afdeling B 113-114 2 s.

Anmeldelse af Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom

Kristensen, L. H., 2010, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 144, 14, s. afdeling B 153 1 s.

Fonde

Kristensen, L. H., 2010, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 383-404 22 s.

Foreninger

Kristensen, L. H., 2010, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 427-434 8 s.

Kommanditselskaber

Kristensen, L. H., 2010, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 163-189 27 s.

Lov 2009-12-16 nr. 1262 om produktsikkerhed

Kristensen, L. H., 2010, Karnov Gult Hæfte 9-10/2009. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 879-890 12 s.

Lov 2010-04-21 nr. 404 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning m.v.)

Kristensen, L. H., 2010, Karnov Gult Hæfte 3/2010. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 140-148 9 s.

Lov 2010-05-12 nr. 493 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab (Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Kristensen, L. H., 2010, Gult Hæfte 3/2010. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 185-199 15 s.

Lov 2010-06-25 nr. 697 om pantebrevsselskaber

Kristensen, L. H., 2010, Karnov Gult Hæfte 5/2010. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). København: Karnov Group, s. 393-400 8 s.

Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitaliserede pantebreve

Kristensen, L. H., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 37-78 42 s.

Panteret

Iversen, B. & Kristensen, L. H., 2010, 3 udg. København: Karnov Group. 639 s.

Panteret i fondsaktiver

Kristensen, L. H., 2010, Panteret. 3 udg. København: Karnov Group, s. 554-595 42 s.

Panteret i negotiable dokumenter

Kristensen, L. H., 2010, Panteret. 3 udg. København: Karnov Group, s. 526-553 28 s.

Panteret i simple fordringer

Kristensen, L. H., 2010, Panteret. 3 udg. København: Karnov Group, s. 435-525 91 s.

Selskabsformerne - lærebog i selskabsret

Munck, N. & Kristensen, L. H., 2010, 6 udg. København: Djøf Forlag. 503 s.